Řecko – velký okruh – letecky

Popis
Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha
nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme
hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek
na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní „zavěšené“ kláštery
Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách.
Zájezd zahrnuje
leteckou přepravu Praha/Vídeň – Soluň, Athény –
Praha/Vídeň, dopravu autobusem s výlety dle programu, 8x
ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x
polopenzi + 1x snídani, průvodce
Zájezd nezahrnuje
pobytovou taxu (splatná na místě)
Výlety
pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000
Kč(660.000000 CZK), 1/1 pokoj povinný (na vyžádání v
CK)(5200.000000 CZK), V závislosti na změně letového řádu může být
zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet
ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650 Kč/os.
Program
Den 1
Odlet z Prahy do Soluně. Dle letového řádu připojení ke skupině a
dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ. Ubytování v
Soluni.Den 2
Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních
skalních útvarů. Návštěva několika ze šesti klášterů např: Varlaám,
Megálo Metéoro.Den 3
Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY
(UNESCO) – posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám,
Tholos. Klášter OSIOS LOUKAS – po architektonické stránce
nejvýznamnější středověká stavba Řecka.Den 4
ATHÉNY (UNESCO) – Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda
Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova
brána aj.Den 5
Odjezd na poloostrov PELOPONÉS. Areál starověkého KORINTU se zbytky
chrámů (Apollónův chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS
(UNESCO) – posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším
divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum rané
řecké kultury, opevněný palácový komplex se Lví branou
aj.Den 6
Pobyt u moře. V ranních hodinách návštěva NAFPLIA – mramorem
dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav.Den
7

Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům
Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského
stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů,
klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na
ubytování.Den 8
OLYMPIE (UNESCO) – posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, kde byl
jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum –
jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer
transfer z Patrasu do Athén. Ubytování v Athénách.Den
9

Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...