Rio de Janeiro a vodopády Iguaçu

Zjistit termíny a ceny
Popis
RIO DE JANEIRO • CUKROVÁ HOMOLE • CORCOVADO • VODOPÁDY IGUACU •
POBŘEŽÍ COSTA VERDE Zájezd s českým průvodcem při účasti
minimálně 10 osob.
Zájezdy do Brazílie jsou zajišťovány
pravidelnými linkami leteckých společností a je možno je zajistit i
v jakémkoliv jiném termínu dle individuálních požadavku a volných
letenek. Odlety jsou z Prahy, v případe zájmu je možno zajistit
odlety z Vídně. V případe individuálního zájezdu jsou průvodcovské
služby zajištěny místními průvodci (necestuje český průvodce). V
Rio de Janeiru jsou to česky mluvící průvodci, u vodopádů anglicky,
německy nebo jiným světovým jazykem mluvící. Uvedená cena zájezdu
platí pro účast minimálně 2 osob.
Cena zahrnuje
• leteckou přepravu • letištní taxy • transfery z letiště do hotelu
a zpět • 7× ubytování se snídaní ve 3-4* hotelech • výlet k
vodopádům z brazilské strany • výlet k vodopádům z argentinské
strany • služby místního průvodce v Riu (česky) i Iguacu (anglicky)
• služby českého průvodce (při minimálně 10 osobách)
Cena nezahrnuje
• vstupy do národního parku Iguacu a spropitné 100
USD
• komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a
storna 80.000 Kč 2023 Kč • připojištění Extra k
základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Svět 590
• připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika
spojená s COVID 19 Svět včetně osobní karantény 1090
1. den
Ráno odpoledne odlet z Prahy, přestup v Evropě a večer přílet do
Rio de Janeira. Transfer do hotelu, ubytování ve 3* hotelu v
blízkosti pláže Copacabana.
2. den
Pobyt v Riu. Odpočinek, koupání na pláži Copacabana nebo Ipanema.
3. den
Pobyt v Riu, koupání. Fakultativně polodenní výlet na
Cukrovou homoli – od krásné pláže
Vermelha
ve čtvrti Urca vyjedete lanovkou k mezistanici
pod vrcholem, odkud se nabízí krásné výhledy nejen na město, ale i
na vrchol homole. Po krátké zastávce pokračujete další částí
lanovky na samotný vrchol s ještě úžasnějšími výhledy známými z
pohlednic a fotografií z Ria. Fakultativně možnost letu nad Riem
helikoptérou (cca 100-150 USD). Po návratu zpět pokračujete do
centra města, kde můžete obdivovat starou i moderní architekturu,
které se všude prolínají – olympijský bulvár u přístavu, historické
centrum, katedrála, akvadukt Lapa, schody Selarona, Sambodrom.
Fakultativně možnost návštěvy stadionu Maracana. Odpoledne návrat
do hotelu, volno, koupání. Individuálně možnost návštěvy výrobny
šperků z brazilských drahokamů (doprava i vstup zdarma).
4. den
Pobyt v Riu, koupání. Fakultativně polodenní výlet na
Corcovado se známou sochou Krista – z jedné z
nejstarších čtvrtí Ria, Cosme Velho vyjedete pozemní lanovkou
pralesem, který obklopuje celé okolí Ria. Od monumentální sochy
Krista se otvírají nádherné pohledy na všechny strany Ria i na
jedinečné panorama hor obklopujících Rio a ostrůvků rozesetých v
oceánu. Po návratu zpět z vrcholu si prohlédnete nejznámější pláže:
Ipanema, Leblon a Copacabana. Odpoledne volno, koupání,
individuálně možnost návštěvy botanické zahrady založené již v 19.
stol. prvním císařem Pedrem I.
5. den
Dopoledne volno, okolo poledne transfer na letiště, odlet do Foz do
Iguaçú. Transfer do hotelu, ubytování.
6. den
Prohlídka vodopádů Iguacu z brazilské strany.
Širší než Viktoriiny vodopády a vyšší než Niagara nabízejí
nezapomenutelný pohled na 275 vodopádů a kaskád padajících do
hloubky až 80 m v tzv. Ďáblově chřtánu. Majestátné hřmící vodopády,
působivá vodní mlha protkaná nesčetnými duhami a kouzelná scenérie
okolní přírody, to jsou vodopády Iguacu, nejrozsáhlejší vodopády na
světě. Odpoledne fakultativně možnost návštěvy zdejšího Ptačího
parku s voliérami s množstvím papoušků, tukanů a dalších ptáků z
Brazílie i dalších zemí (cca 30 USD).
7. den
Prohlídka vodopádů Iguacu z argentinské strany.
Přejezd do Argentiny a procházka pralesem v Národním parku Iguacu.
Přijdete ke spodní části vodopádu Salto Floriano, výtah Vás vyveze
k vyhlídce na vodopády a po visutých lávkách se projdete až k
Ďáblovu jícnu. Fakultativně možnost programu Gran Aventura Tour –
nejprve pojedete pralesem, kde uvidíte ptáky, divoká zvířata a
exotickou vegetaci. Starou indiánskou stezkou se dostanete k břehu
řeky, odkud se vydáte speciálně postavenou lodí proti proudu řeky
Paraná co nejblíže k hřmícím vodopádům Iguacu (cca 60 USD/os.).
Odpoledne návrat do hotelu, nocleh.
8. den
Ráno transfer na letiště ve Foz do Iguacu, odlet do Ria, přestup a
odlet zpět do Evropy-
9. den
Přestup v Evropě a odpoledne přílet do Prahy / Vídně.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...