Sardinie-okruh Smaragdovým Ostrovem

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy na Sardinii, odjezd na ubytování, nocleh bez večeře.
2. den: Po snídani odjezd do městečka Porto Cervo – hlavního střediska Smaragdového pobřeží, fascinujícího letoviska s luxusními restauracemi, hotely a nočními kluby, přístavem, s nádhernými plážemi v okolí, volno. Přejezd na pobřeží Costa Smeralda – nejkrásnější část ostrova s desítkami ostrůvků s nádhernými plážemi a zátokami, výlet lodí po okolních ostrovech Maddalena a Caprera. Návrat do přístavu. Odjezd na ubytování, večeře.
3. den: Snídaně, volný čas k odpočinku na pláži. Odjezd na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd na západní pobřeží do Alghera – města z počátku 12. století, následně osídlené přistěhovalci ze Španělska. Rušný přístav ve Starém městě s řadou cimbuří a obranných věží, Dóm ze 16. stol. ve stylu katalánské gotiky, kostel San Francesko s osmibokou zvonicí. Dále Sassari – hlavního města stejnojmenné provincie a druhého největšího města ostrova s hustě zastavěnou čtvrtí s mnoha kostely kolem Dómu z 11. století, impozantní radnice, Fonte Rosello – ohromná pozdně renesační kašna… Odjezd do přístavního města Bosa – prohlídka města u ústí jediné splavné řeky ostrova s úzkými uličkami, řadou středověkých budov – dóm z 15. století, kostel San Pietro, Castello di Serravalle, odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani krátká zastávka v poutní vesnici San Salvatore, která sloužila jako kulisy pro italské spaghetti westerny. Odjezd na poloostrov Sinis, návštěva starověkého města Tharros, památky na féničany, kartagince a římany – lázně, chrámy, aréna, nekropole. Kostel San Giovanni di Sinis, nejstarší ranně křesťanský kostel na ostrově. Volný čas ke koupání a odpočinku.
6. den: Po snídani odjezd do Oristana, zastávka v městečku proslulého tradiční hrnčířskou výrobou a zachovaným středověkým opevněním s několika věžemi. Přejezd do vesnice Barumini, v jejíž blízkosti se nachází nejvýznamnější prehistorické sídlo Su Nuraxi sestávající z nuragů – masivních věžovitých staveb ostrovní kultury z doby bronzové a železné. Prohlídka Cagliari – návštěva správního střediska Sardinie s řadou historickým památek – amfiteátr z dob římských, královská zbrojnice. Odjezd na ubytování, večeře.
7. den: Po snídani přejezd do Olbie. Návštěva Olbie s prohlídkou města a přístavu, individuální volno. Odjezd na ubytování večeře.
8. den: Dle letového řádu, individuální volno. Odjezd na letiště a odlet do Prahy.

Informace

Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob.

CENA NEZAHRNUJE:
• vstupy do památkových objektů
• nápoje k večeřím
• pobytovou taxu

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4.990,- Kč

Cena zahrnuje

• letenku Praha – Olbia – Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem
• 6 noclehů s polopenzí a 1 nocleh se snídaní v hotelech ***/****
• služby průvodce
• výlet lodí na ostrovy Maddalena a Caprera
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...