Severní Makedonie, Albánie a Řecko

Popis zájezdu

Oblasti jižní Makedonie, severního Řecka a přilehlé části
Albánie měly sice v posledních desítkách let odlišný vývoj, ale v
předchozích staletích často sdílely společnou historii i kulturu.
Dělicí administrativní hranice byly narýsovány vlastně teprve
nedávno, ale pro nádhernou horskou přírodu, plnou krasových útvarů,
hlubokých kaňonů, vyvěraček a jezer, pak tyto hranice samozřejmě
nikdy neexistovaly.

Nyní máme opět možnost, bez významnějších administrativních
omezení, poznat ze zmíněných zemí to nejzajímavější. Zveme vás tedy
na pestré balkánské putování, kdy budeme cestovat v malé
mikrobusové skupince a na závěr si najdeme čas i na relaxaci na
pláži Korintského zálivu.

Upozornění:

Na tento zájezd nelze uplatnit systém slev a bonusů CK
Adventura!

V ceně nezahrnuto:

V ceně letenky je pouze příruční zavazadlo, zavazadlo k odbavení
je v případě potřeby nutno dokoupit – viz Služby za příplatek.
Příruční zavazadlo v ceně letenky může mít maximální hmotnost do 8
kg a rozměry do 55 x 40 x 23 cm.

Ubytování a stravování:

Jednolůžkový pokoj pro jednotlivce je u tohoto zájezdu povinný.
Máte-li zájem o doobsazení pokoje, označte to na smlouvě. Bude-li k
dispozici další zájemce stejného pohlaví, příplatek za jednolůžkový
pokoj vám vrátíme.

Ubytování ve 2lůžkovém pokoji se snídaní (hotel nebo
penzion***), poslední 2 noci u moře.

Snídaně jsou zahrnuty v ceně, obědy budeme řešit operativně v
závislosti na programu dne (restaurace, gyros či kebab z kiosku či
sendvič na pěší výlet) a večeře individuálně či společně v tradiční
lokální restauraci.

Velikost skupiny:

5-8 účastníků.

Program
1. den:

Letecky Praha – Skopje.

2. den:

Skopje – metropole Severní Makedonie:
historická procházka od staré osmanské zástavby s
tržišti, mešitami, hany (zájezdními hostinci) a akvadukty, přes
působivou brutalistickou architekturu vystavěnou po ničivém
zemětřesení v r. 1963, až po kýčovitou záplavu soch a
pseudohistorických budov, které proměnily tvář města v minulé
dekádě.

Přesun západní Makedonií: etnicky pestré město
Tetovo s unikátní malovanou mešitou (Šarena
Džamija), kratší pěší výlet v pohoří Bistra v NP
Mavrovo
, podvečerní Ochrid město spjaté s
následovníky Cyrila a Metoděje.

3. den:

Kolem Ochridského jezera, nejhlubšího a
nejstaršího na Balkánu – cestou rekonstrukce pravěké vesnice v
zátoce Kostí, klášter Sv. Nauma (jednoho z žáků
Cyrila a Metoděje), založený v r. 905 u pramenů Černého Drinu,
kratší výlet v NP Galičica; přejezd do Albánie do
města Korča.

4. den:

Korča (Korçë) – „albánská Paříž“ s nově
zrekonstruovaným historickým centrem; přejezd malebnou krajinou
řecko-albánského pohraničí s výhledy na pohoří
Gramos
, přes zapomenutá městečka Erseka
(Ersekë) a Leskovik; koupání v termálních
pramenech v kaňonu řeky Lengarica (Lengaricës);
odpoledne albánská metropole Gjirokastra
(Gjirokastër)– pevnost, původně hrad z 12. stol., dnes
vojenské a vězeňské muzeum, rodný dům Envera Hodži.

5. den:

Modré oko (Syri i kaltër) – zastávka u nádherné
krasové vyvěračky s průzračnou vodou, která tvoří malé jezírko a
pramen řeky Bistrica; přejezd do Řecka: pěší výlet
kaňonem Vikos (cca 5 km), nejhlubším v Evropě se
stěnami vysokými až přes 900 metrů; dramatická horská krajina s
pitoreskními kamennými vesničkamiVikos a
Papingo
.

6. den:

NP Vikos-Aoös: pokračování prohlídky jižní
části kaňonu, vesnice Monodendri, kde se podíváme
do pravoslavného kláštera, vydáme se na nejkrásnější vyhlídku na
kaňon Ochia, projdeme si schody do
Vradeta
– donedávna jedinou přístupovou cestu do této
vesnice, kratší výlet kolem starých kamenných mostů na řece
Vikos
.

7. den:

Janina (Ioánina) – centrum geografické a
historické oblasti Epiros s památkami na Ali pašu Tepelenského, za
jehož „panování“ došlo k největšímu rozkvětu města; pro zájemce
fakult. výlet na jezerní ostrov Nisi s klášterem
sv. Panteleimona (Moni Agiou Pantelimonos), nebo návštěva jedné z
nejrozsáhlejších krápníkových jeskyní v Řecku
Perama; přejezd do Kalampaky.

8. den:

Kláštery Meteora – bizarní slepencová krajina s kláštery
vystavěnými na skalních homolích; odpolední přejezd ke
Korintskému zálivu – cestou zastávka u
památníku bitvy u Thermopyl; nocleh u moře.

9. den:

Delfy – návštěva antického města, kde na místě
proslulém věštírnou najdeme dochovalé výstavní církevní i světské
stavby antické doby, včetně chrámů, lázní a
amfiteátru; odpoledne volno u moře.

10. den:

Přejezd do Athén – dle časových možností
zastávka ve městě; odlet do Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...