Skotsko bez kompromisů

Popis
Skotsko je země nekonečných vřesovišť, oblých vrcholů i mokřadů
zakrytých mlhou. Zájezd do této části Velké Británie ale nabízí
také seznámení s mnoha památkami, historickými městy a jezery a
dalšími přírodními krásami této severní části království.
Zájezd zahrnuje
leteckou dopravu z Prahy do Edinburghu a zpět včetně letištních
tax, malé palubní zavazadlo, dopravu autokarem po Skotsku, 5x
ubytování, 5x snídani, 1x večeři, průvodce (mimo úseku letecké
přepravy z Prahy do Edinburghu a zpět)
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč(580.000000
CZK), palubní zavazadlo – do 10 kg(1250.000000 CZK), zavazadlo k
odbavení – do 15 kg(1990.000000 CZK), výlet Orkneye(1990.000000
CZK), představení Milittary Tattoo (cena se pohybuje v rozpětí
1290 Kč – 5800 Kč, CK bude včas rozesílat informace), 1/1 pokoj –
povinný při nedoobsazení(8990.000000 CZK), balíček vstupů (kaple
Rosslyn, hrad Stirling, palírna whisky, hrad Urquahart)(1800.000000
CZK)
Program
Den 1
Odlet z Prahy do Edinburghu . Odpoledne zastávka u Rosslyn Chapel –
krásná kaple z 15. století, údajné místo odpočinku Svatého grálu
(film Šifra mistra Leonarda). Večer ubytování v hotelu.Den
2

Ráno vyrazíme do mekky golfu, městečka ST. ANDREWS na východním
pobřeží Skotska . Budeme moci obdivovat pozůstatky velkolepé
katedrály z 12. století, i se projít po nejstarším a
nejproslulejším golfovém hřišti. Dále zamíříme do královského
Edinburghu . Procházka královskou mílí, návštěva hradu a večer
možnost návštěvy představení Milittary Tattoo (fakultativně). Pozdě
večer návrat na ubytování.Den 3
Dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších hradů ve Skotsku –
STIRLING a krátká návštěva památníku Williama Wallace (kdo neviděl
film Statečné srdce s Melem Gibsonem v hlavní roli?). Poté zamíříme
do malebné části Skotska – TROSSACHS s řadou krásných jezer. Naše
trasa povede kolem jednoho z nejkrásnějších skotských jezer – Loch
Lomond. Dále průjezd tajemným vřesovištěm RANNOCH MOOR a úchvatným
údolím GLENCOE, které je považováno za jednu z nejkrásnějších
přírodních partií Skotska , nenáročná turistická vycházka (cca 1,5
hodiny, dle aktuálního počasí) do tzv. Ztraceného údolí. Později
odpoledne dorazíme k prvním zálivům Severního moře. Cestou nádherné
výhledy na západní pobřeží Skotska – zálivy a ostrovy i na nejvyšší
horu Skotska – Ben Nevis. Večer ubytování v oblasti Fort
William.Den 4
Ráno se vydáme z městečka Fort William k proslulému Glenfinnanskému
viaduktu, kde budeme moci spatřit i slavný vlak Harryho Pottera.
Při této cestě se také zastavíme u Neptunových schodů. Neptunovy
schody jsou soustavou osmi zdymadel na Kaledonském kanále, který
spojuje západní a východní pobřeží Skotska. Dále krátká zastávka v
městečku Arisaig, bývalém výcvikovém středisku speciálních
jednotek, u památníku československých vojáků bojujících v
Británii.). Odpoledne pak zamíříme k jednomu z nejkrásnějších
skotských středověkých hradů Eilean Donan Castle. Hrad patří mezi
nejnavštěvovanější místa Skotské vysočiny. Večer ubytování v
hotelu.Den 5
Dopoledne se zastavíme u zřícenin hradu Urquhart Castle, místě
nejčastějšího výskytu lochneské nestvůry. Kolem poledne návštěva
palírny whisky nedaleko Inverness. Krátká zastávka v městečku
Inverness. Odtud pak zamíříme dále na sever Skotska. Odpoledne
dorazíme k jednomu z nejkrásnějších zámků skotské Vysočiny –
Dunrobin Castle, prohlídka zámku i zahrad. V podvečer ubytování v
hotelu.Den 6
Celodenní fakultativní výlet na SOUOSTROVÍ ORKNEYE . Souostroví
Orkneye je úchvatné především pro své rozeklané skalnaté pobřeží,
ptačí rezervace a megalitické památky. Ráno přejezd do přístavu
John Groats, odtud trajektem do městečka Burwick na Orkneyích.
Následuje autokarový okruh po ostrově: SCAPA FLOW – proslulá
námořní základna britského válečného loďstva. Na jejím dně je
potopeno přes 80 lodí německého námořnictva z doby 1. světové
války. Italská kaple – zajímavý architektonický výtvor, který
postavili italští váleční zajatci během 2. světové války. KIRKWALL
– hlavní město Orkneyí s proslulou normanskou katedrálou z 12.
století. SKARA BRAE – unikátně dochované město z doby bronzové.
STANDING STONES STENNESS – unikátní „stojící kameny“, megalitická
památka. RING OF BRODGAR – kamenný kruh z doby bronzové, další z
ostrovních památek UNESCO. Večer návrat trajektem zpět na
kontinentální část Velké Británie. Noční non-stop přejezd do jižní
části Skotska .Den 7
Ráno odlet z Edinburghu zpět do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...