Skotsko, Orkneje

Rychlý přehled
8denní zájezd
Počet dní
8denní zájezd
strucna_trasa
Edinburgh St. Andrews Stonehaven Aberdeen Malt Whisky trail Thurso
Orknejské ostrovy Loch Ness Fort Augustus Stirling Loch Lomond
Inerray Edinburgh
1. den
Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. Po příletu transfer do
hotelu a po ubytrování zahájíme poznávání města výstupem na
vrcholek Calton Hill s nejhezčím pohledem na celé město, zátoku s
přístavem i krásné okolí. Možnost návštěvy Nelsonova památníku,
jednoho ze symbolů města, který sloužil pro navigační i časovou
orientaci námořníků. Pokračujeme k jednomu z nejkrásnějších
skotských zámků Holyroodhouse, který je skotským sídlem britské
královny a jehož návštěva patří k nezapomenutelným zážitkům zejména
pro milovníky britské královské historie. Možnost procházek v
zahradách bývalého opatství s pozůstatky původního kostela. Dle
aktuální situace možnost prohlídky supermoderní budovy skotského
parlamentu vystavěné hned naproti zámku, kde nám umožní nahlédnout
do zákulisí i do hlavního jednacího sálu skotských poslanců. Večer
návrat do hotelu místní dopravou.
2. den
Po snídani odjezd na poloostrov Fife do světově proslulého domova
golfu, St. Andrews. Možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13.
století s vyhlídkou na Severní moře, zříceniny kdysi největší
skotské katedrály, která dodnes svědčí o její středověké nádheře,
nebo jen procházek starobylými uličkami. Odpoledne přejezd na
východní pobřeží Skotska, zastávka v původně rybářské vesnici
Stonehaven s malebným přístavem a u impozantního hradu Dunnottar,
rozlehlé zříceniny vystavěné na skalisku 50 metrů nad mořem. Pohled
na tento hrad každého uchvátí a patří k nejčastěji fotografovaným
motivům ve Skotsku. Ubytování na východním pobřeží Skotska.
3. den
Ráno odjezd k hradu Fyvie, který je nejlepší ukázkou skotské
šlechtické architektury. Jeho pět věží uchovává památku na pět
století skotské historie. Zastávka s venkovní prohlídkou hradu a
jeho okolí. Dále průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými
palírnami whisky. Tato trasa bývá nazývána Malt Whisky Trail a na
mnoha místech spatříme kromě krásné krajiny i typické komíny
palíren připomínající pagody. Samozřejmě nezapomeneme některou z
palíren navštívit, abychom se dozvěděli něco o výrobě whisky a také
ji ochutnali. Odpoledne přejezd do nejsevernější části Skotska na
ubytování.
4. den
Pobyt v Thursu, nejsevernějším městě britského kontinentu.
procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria walk s krásnými
výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami
hradu, návštěva místního muzea. Fakultativně celodenní výlet na
Orknejské ostrovy: Trajekt lodí a okružní jízda po ostrově s
návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of
Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3.000 př. n. l.,
oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovu
Kirkwallu se zajímavou architekturou a strmými uličkami. Návštěva
ostrovu nabídne i možnosti pozorování jedinečné flóry a fauny, ať
již během trajektu či okružní jízdy a upoutá svou atmosférou
blízkou návštěvě norských fjordů. Odpoledne trajekt zpět na pevninu
a návrat na ubytování. (V případě špatného počasí či změn jízdního
řádu trajektové přepravy si vyhrazujeme právo upravit program
tohoto dne).
5. den
Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u
zřícenin hradu Urquhart s nezapomenutelnými výhledy na jezero a
okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort Augustus s
opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness a zajímavým
systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo
schodiště. Dále průjezd skotskou krajinou s vysokými horami,
říčkami i vřesovišti do města Stirling, bývalého královského města
s mohutným hradem.
6. den
Celodenní výlet do národního parku Loch Lomond a Trossachs . Tato
oblast je považována za nejhezčí ukázku typické skotské krajiny.
Přejedeme k jezeru Loch Lomond, které je největším sladkovodním
jezerem Velké Británie a zastavíme se ve vesnici Luss s oblíbenou
pláží na břehu jezera i malebnými domky z 18. a 19. stol. Poté se
vydáme hornatou krajinou na západ k jezeru Loch Fyne, nejdelšímu
mořskému jezeru ve Skotsku. Na jeho západním břehu se zastavíme ve
vesnici Inveraray s hradem Inverray Castle vystavěným v neogotickém
stylu s barokními a viktoriánskými prvky a rozsáhlým parkem. Odsud
se budeme pomalu vracet dalšími částmi národního parku zpět do
města Stirling na ubytování.
7. den
Po snídani procházka ve Stirlingu malebnými uličkami starého
městečka a možnost prohlídky hradu. Poté odjezd ze Stirlingu do
Edinburghu. Cestou zastávka u originálního rotačního výtahu Falkirk
Wheel. Odpoledne ubytování v hotelu a pokračování prohlídky
Edinburghu s návštěvou symbolu města i Skotska – Edinburghského
hradu, jehož největší vzácností jsou skotské korunovační klenoty.
Podvečerní procházka centrem Edinburghu, možnost posezení v
typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou. Večer návrat do
hotelu místní dopravou.
8. den
Ráno odlet zpět do Prahy.
Cena zahrnuje
7 nocí se snídaní v 2-3* hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím
– nejsou možné 3-lůžkové pokoje), leteckou dopravu včetně poplatků
(Praha-Edinburgh-Praha), autobusovou dopravu dle programu ve
Skotsku, průvodce.
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakultativní výlet na Orknejské ostrovy
Minimální výměna na vstupy
Doporučená výměna na vstupy cca 100 GBP.
Poznámka k ceně
Doprava do Skotska a zpět je zajištěna leteckou společností
Ryanair. Předpokládaný letový řád: Praha – Edinburgh 09:30 – 10:55,
Edinburgh – Praha 05:50 – 09:05 Časy letů jsou orientační. Závazné
časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány
zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou. V ceně zájezdu je 1
odbavené zavazadlo do 20 kg na osobu a malé příruční zavazadlo s
max. rozměry 40cm x 25cm x 20cm.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...