Španělsko a Portugalsko

Anotace
Během poznávacího zájezdu navštívíme ve Španělsku malebnou oblast
Andalusie s městy, jejichž nádherné památky připomínají dobu
maurské nadvlády a jsou domovem nejproslulejších staveb, drahokamů
islámské kultury. V oblasti Staré a Nové Kastilie budeme obdivovat
historická města a rozmanitost zdejší krajiny. V Portugalsku nás
nadchnou pláže Atlantiku, bohatství památek a krásná města jako
Sintra, Porto, Alcobaca, Lisabon se slavnou čtvrtí Belém.

Malaga – Granada – Alhambra – Córdoba – Gibraltar – Cádiz – Algarve
– Lagos – Lisabon – Cabo da Roca – Sintra – Tomar – Batalha –
Alcobaca – Fátima – Coimbra – Porto – Salamanca – El Escorial –
Toledo – Madrid
Program zájezdu
1. den zájezdu
Odlet z Prahy do Malagy (dle letového řádu může být i Barcelona).
Ubytování.

2. den zájezdu
Město s pohádkově krásnými památkami GRANADA
(UNESCO), poslední výspa maurské vlády na Pyrenejském poloostrově,
letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín.
Ubytování.

3. den zájezdu
Srdce venkovské části Andalusie CÓRDOBA (UNESCO),
bývalé arabské sídelní město, křižovatka kultury arabské, židovské
a katolické, córdobská mešita La Mezquita, židovská a stará čtvrť s
typickými stavbami, krásná patia, bílé uličky, květinová výzdoba a
půvabná nádvoří, římský most. Hlavní město Andalusie, město
flamenca SEVILLA (UNESCO), přezdívaná „Perla
Andalusie“ s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným
zámkem Alcázar, sídlem maurských emírů a později
kastilských a španělských králů, nevynecháme místní katedrálu,
která ve svých rozlehlých prostorách ukrývá hrob Kryštofa Kolumba i
nádherné oltáře ze stříbra a zlata dovezeného ze zámoří v dobách,
kdy bylo Španělsko „zemí, nad kterou slunce nezapadalo“.
Nocleh.

4. den zájezdu
Nejjižnější místo Evropy GIBRALTAR, britská
korunní kolonie, staré město a pevnost střežící průliv mezi Evropou
a Afrikou. Elegantní CÁDIZ, nejstarší evropské
město založené r. 1100 př. n. l. Féničany, krása barokních kostelů,
malebné fasády domů s typickými ozdobnými balkony, významný
přístav, krásné promenády a pláže.

5. den zájezdu
Přejezd na pobřeží ALGARVE, jedno z nejkrásnějších
pobřeží Evropy s písečnými plážemi
i rozeklanými útesy. Malebné městečko LAGOS v
západní části Algarve. Zámořské objevy v 15. stol. učinily z města
důležité námořní středisko, odpočinek a koupání na plážích
zasazených mezi skalisky.

6. den zájezdu
LISABON, metropole Portugalska, prohlídka čtvrti
BELÉM (UNESCO) s významnými památkami –
Klášter Jeronýmů, Belémská věž, Památník
objevitelů. Odtud před 500 lety vyplouvali portugalští mořeplavci
za svými zámořskými objevy. CABO DA ROCA,
nejzápadnější výběžek Evropy. SINTRA (UNESCO),
královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro
svoji krásu mnoha básníky.

7. den zájezdu
TOMAR (UNESCO), majestátní templářský hrad z 12.
stol. se slavnou templářskou rotundou a proslulým manuelským oknem.
BATALHA (UNESCO), pro svou krásu ve všech dějinách
umění vyzdvihovaný klášter – nejvýznamnější dílo manuelské gotiky.
ALCOBACA (UNESCO), starobylé městečko s klášterem
Panny Marie. FÁTIMA, slavné poutní místo.

8. den zájezdu
COIMBRA, univerzitní město, první hlavní město
Portugalska se Starou katedrálou, kostelem sv. Kříže, univerzitou.
Přístavní město PORTO (UNESCO), známé svým
vinařstvím – portské víno. Město si nás získá kouzelnými uličkami,
pozoruhodnou historií, množstvím pamětihodností, které pocházejí z
doby baroka. Nocleh.

9. den zájezdu
Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města
SALAMANCA (UNESCO) se Starou a Novou katedrálou,
římským mostem, malebným náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí.
Nocleh.

10. den zájezdu
Úpatí pohoří Sierra de Guadarrama a monumentální zámek a královský
pantheon EL ESCORIAL (UNESCO), jedinečné dílo
španělské architektury. Město mešit, synagog a kostelů nad řekou
Río Tajo. TOLEDO (UNESCO), krásná gotická
katedrála, dům malíře El Greca, bývalá synagoga Santa Maria la
Blanca aj. Nocleh.

11. den zájezdu
Hlavní město Španělska MADRID, pulzující
metropole, v níž se elegantní architektura potkává se španělským
temperamentem. Velkolepý Královský palác, park Retiro, pompézní
Plaza Mayor, Puerta del Sol – srdce celého Španělska aj.
Ubytování.

12. den zájezdu
Odlet do ČR.

Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu Praha – Malaga a Madrid – Praha,
 • dopravu místním busem,
 • 11x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 11x snídani (2x formou snídaňových balíčků),
 • 3x večeři,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • fakult. výlety,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

V závislosti na změně letového řádu může být zájezd
prodloužen o jeden den. V takovém případě bude účtován bude povinný
příplatek 650 Kč / os za přidaný nocleh se snídaní.

Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 7000 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy
  Covid-19 v ČR i zahraničí 480 Kč,
 • připojištění vyššího storna zájezdu 250 Kč,
 • vstupné do Alhambry – rezervace nutná již při
  přihlášení, informaci o ceně podá CK cca měsíc před zájezdem,
  jakmile rezervaci potvrdí španělská CK.
Nástupní místa
13.09. – 24.09. Odjezd L2 Přehled
nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH
Podnadpis2
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO, DOVOLENÁ 2023
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan …)
hotel
Ikony pro web
oblíbené
Doprava
letecky Praha – Malaga a Madrid – Praha, po destinaci se budeme
pohybovat místním autobusem.
Ubytování a stravování
UBYTOVÁNÍ
11x ubytování v hotelu ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
11x snídaně (2x formou snídaňových balíčků), 3x večeře. Ostatní
strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby
ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2018)
– ceny v EUR (€)

MHD po Barceloně – cca 3,5 €
Toledo:
Cristo de la Luz – 3,50 €
San Juan de los Reyes – 3,50 €
katedrála – 10 €
kostel S. Tomé – 3,50 €
synagoga La Blanca – 2,80 €
synagoga Sefardí – 2,80 €

Madrid:
Královský palác – 11 €
Prado – 15 €
Museo Arte de la Reina Sofia – 10 €
Madrid: Botanická zahrada – 2 €
metro v Madridu – 2,6 € / 1 jízda, celkem cca 6 €
El Escorial – 10 €

Salamanca:
Universita – 4 €
Stará katedrála – 5 €

Porto:
kostel sv. Františka – 3,5 €
křížová chodba Katedrály – 3 €
sklepy s portským Ferreira – 10 €
plavba historickou lodí po řece Douro – 12,5 €
lanovka k mostu – 6 € / 1 cesta, 9 € zp.

Coimbra:
Univerzita – 12 €
kostel sv. Kříže – 2,5 €
křížová chodba Staré katedrály – 2 €
Portugalsko v miniatuře – 8,95 €.

Alcobaça – 6 €
Batalha – 6 €
Tomar – 6 €
společné vstupné do všech tří klášterů – 15 €.

Sintra:
královský palác – 10 €

Lisabon:
Klášter Jeronýmů – 6 €
Belémská věž – 5 €
společné vstupné Belémská věž + Klášter Jeronýmů – 8 €
vyhlídka ve čtvrti Belém – 4 €
Pevnost sv. Jiří – 8,50 €
výtah Sta. Justa – 5 €
Archeologické muzeum – 4 €

projížďka tramvají – 2 € / 1 cesta
vyhlídková tramvaj – 18 € / 1,5 hod

Cabo da Rocca: certifikát – 11 €

Lagos:
plavba loďkami mezi útesy – 15 €
(dle společnosti)

Cádiz:
věž katedrály – 4 €

Córdoba:
mešita – 8 €
Alcazar – 4,50 €
Flamenco (1 nápoj v ceně) – 25 €

Sevilla:
Alcazar – 11,5 €
katedrála – 9 €

Granada:
Královská kaple – 5 €
Katedrála – 5 €, bus
MHD – 1,7 € / 1 jízda

Gibraltar:
okruh taxi 40 €, lanovka – 26
€ zp.

Nelze zajistit rezervaci vstupenek do Alhambry – Nasridského
paláce. Pokud byste si vstupenky chtěli rezervovat a zakoupit sami
přes internet, vstup do Nasridského paláce musí být nejpozději ve
12.00 hod. Ostatní části Alhambry (palác Alcazaba, zahrady
Generalife a další zahrady) by neměly být problém navštívit – na
místě zakoupit vstupenky. Cena vstupenky do celého areálu Alhambry,
tj. včetně Nasridského paláce – 14 €. Cena vstupenky do areálu
Alhambry bez Nasridského paláce – 7 €.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 320 €, není podmínkou všechny objekty
navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do
navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na
ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v
odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se
Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou
turistickou obuv a turistické oblečení.

MĚNA A KURZ
EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění
CESTOVNÍ DOKUMENTY
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5.
2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen
tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem
vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat
odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů při přejezdech.
Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě
alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je
občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových,
celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK
nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních
příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií
cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např.
uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha
situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s
cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou
smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si
prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již
zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím
rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000

Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční
službu v Praze – tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké
pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále
postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního
pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká
mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient
přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a
bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v
případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např.
uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené,
apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění
léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění
plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit
podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru,
jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z
důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité
dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách
www.redok.cz.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný
klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že
převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem
č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz
.

Doplňující info k zájezdu
ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
Síťové napětí ve Španělsku je 230 V, v Portugalsku 220 V. Zástrčky
mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete
zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény.
Adaptér většinou není potřeba (ale případně se dá půjčit na
recepcích hotelů či campingů).

VELVYSLANECTVÍ A KONZULÁTY
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s
velvyslanectvím nebo konzulátem.

Španělsko:
Velvyslanectví Madrid – Embajada de la República
Checa
Avda. Pío XII, 22-24, 28016 Madrid
Telefon: +34 91 353 1880, sekretariát-91 353 1882, KO-91 353
1896-7
Fax: +34 91 353 1885, OEÚ – 91 353 1888, KO – 91 353 1898
Nouzová linka: +34 69 998 2307
E-mail: madrid@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.00 – 12.30, 13.00 –
16.30
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí, úterý, čtvrtek 10.00 –
12.00, středa 10.00 – 14.00

Konzulární jednatelství Barcelona
Muntaner 263,
1C, 08021 Barcelona, 08021 Barcelona
Telefon: +34 932 413 236, +34 932 004 537 (od 10.00 do 13.00
hod.)
Fax: +34 93 241 3237
Nouzová linka: +34 619 266 039 (od 1.7.do 30.8.2019)
E-mail: barcelona@honorary.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 10.00 – 13.00
Poznámka: KJ Barcelona je v prostoru honorárního konzulátu a je
v provozu během letní turistické sezóny od 1.7. – 30.8.
2019.

Honorární konzulát Barcelona
Carrer de Mallorca
272, 9-1, 08037 Barcelona
Telefon: +34 932 413 236, +34 932 004 537
Fax: +34 93 241 3237
E-mail: Barcelona@honorary.mzv.cz
Konzulární působnost konzulární obvod: autonomní společenství
Katalánsko (provincie Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona),
provincie Zaragoza, provincie Huesca
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 10.00 – 13.00

České centrum Madrid
Avda. Pío XII, 22-24,
28016 Madrid
Telefon: +34 91 353 0623, 91 353 0622
Fax: +34 91 353 0624
E-mail: ccmadrid@czech.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.00 – 16.30

Portugalsko:
Velvyslanectví
Lisabon – Embaixada da República Checa
Rua Pero de
Alenquer, 14, 1400-294 Lisboa
Telefon: +351/21/3010487, sekretariát-+351/21/3001014 nebo
3001012
Fax: +351/21/3010 629, +351/21 300 1029
Nouzová linka: +351/91/9319422
E-mail: lisbon@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 08.00 – 16.30
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek 09.00 – 12.00

Honorární konzulát Porto
Praca General Humberto
Delgado, 267, Piso 4, Sala 12, 4000-288 Porto
Telefon: +351 914 675 425
E-mail: porto@honorary.mzv.cz, geral@czporto.pt
Provozní hodiny úřadu: úterý 9.30 – 12.00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Španělsko:
Tel. předvolba: +34
Tísňové telefonní číslo: 112
Občanská garda (Guardia Civil): 062
Národní policie (Policía Nacional): 091
Záchranná služba (Samur): 092

Portugalsko:
Tel. předvolba: +351
Tísňové telefonní číslo: 112 (Jednotná tísňová linka pro policii,
záchrannou službu, hasiče – funkční nepřetržitě)
Portugal Telecom – PT, informace o telefonních číslech: 118
Cizinecká a pohraniční policie – Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras – SEF, kontaktní centrum: 808 202 653 (z pevné linky),
808 962 690 (z mobilu)

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách
do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na
dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v
zahraničí.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Španělsko i Portugalsko:

V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží, nicméně určitou
výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební
dani. Bez dodatečných poplatků je možné převážet v rámci zemí EU
limitované množství tohoto zboží pro osobní potřebu. Pro obecné
množstevní vymezení osobní spotřeby byly pro Španělsko stanoveny
tyto limity:
800 ks cigaret, 400 ks krátkých doutníků, 200 ks doutníků, 1 kg
tabáku, 10 l lihovin (tj. tvrdého alkoholu), 20 l produktů se
středním obsahem alkoholu (aperitivů), 90 l vína ( z toho max. 60 l
šumivého vína) a 110 l piva.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK
REDOK
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v
průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu,
kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli
ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání,
ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti
informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká
autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně
1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt
apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani
dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční
zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání
cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné
země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají
bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné
oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či
deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti
15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k
přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných
nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při
prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky,
osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci.
Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo
odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které
užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou
náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních
důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních
podmínek.

V současné situaci je nutné počítat se zvýšenou kontrolou na
hranicích a je pro nutné dodržet množství alkoholu a cigaret
deklarované v odbavení.

Program zájezdu
dle katalogu, může být však
přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným
okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. Změna programu
vyhrazena!

DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE LETECKÉ
PŘEPRAVY

Co si můžete vzít do příručního
zavazadla:
Je nepřípustné brát na palubu letadla nože,
nůžky, pilníky a jiné předměty ostré povahy, střelné zbraně a
jejich imitace, tupé předměty (obušky apod.), které mohou být
využity jako zbraň, jakékoli výbušné a hořlavé látky, jakékoli
chemické nebo toxické látky. Dále je zakázáno brát na palubu
jakékoliv vlastní tekutiny (voda, nápoje, sirupy, polévky), krémy,
oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové,
tlakové nádoby, holicí pěny, deodoranty, pasty a zubní pasty,
krémy, směsi kapalných a pevných látek apod. Tyto předměty je nutno
umístit do zavazadel k odbavení. Uvedené tekutiny a gely mohou být
přepravovány pouze: v jednotlivých baleních o maximálním objemu
100ml umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném
plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr a předložené k
samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo. Tekutiny, které můžete
mít v kabinovém zavazadle bez omezení: léky a dietní jídlo
(doporučuje se lékařský předpis nebo potvrzení). Kapalné léky mohou
být převáženy v objemu větším než 100 ml, pokud je cestující
potřebuje během cesty ze zdravotních důvodů. Tyto léky musíte
nahlásit zvlášť během bezpečnostní kontroly na letišti.


Doplňující postupy bezpečnostních kontrol

Evropská komise zavádí povinné vyjímání
elektronických zařízení (notebooky, rádia apod.) a jejich
samostatnou detekční kontrolu. Ta se týká i svrchního oblečení
(bund, kabátů apod.). Tato opatření jsou na letišti Václava Havla
už aplikována a opatření EU nebude mít vliv na stávající průběh
kontrol.

Více informací o bezpečnostních pravidlech
letiště Praha: https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

Doprava na/z letiště v Praze

Každý účastník si zajišťuje sám. Na letiště je možné se dopravit
autobusem MHD č. 119 ze stanice metra A „nádraží Veleslavín“ nebo
ze stanice metra B „Zličín“ autobusem č. 100.


Parkování nejblíže letišti Václava Havla v Praze

Ve spolupráci se společností GO Parking
můžete využít prostřednictvím následujícího odkazu
https://www.goparking.cz/rezervace/krok1/?promo=red026,
popřípadě navštívit přímo oficiální stránky www.goparking.cz
Při uvedení promokódu RED026 získáte slevu na parkování na
chráněném a hlídaném parkovišti. Na letiště a z letiště vás odveze
BEZPLATNĚ mikrobus společnosti GO Parking – více na www.goparking.cz

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...