Srí Lanka – ostrov památek – s prodloužením o Maledivy

Popis
Jedinečný pobytově poznávací zájezd Srí Lanka. Starobylé památky se
zajímavou historií, dechberoucí příroda, zlaté pláže na jihu
ostrova a zajímavosti, které stojí stranou turistického ruchu vás
nadchnou. Poznejte tedy s námi přítmí jeskynních chrámů s bezpočtem
Buddhových vyobrazení, skalní pevnost Sigiriya a její polonahé
krásky na vzácných freskách, stromové velikány, pamatující více než
koloniální historii v Královské botanické zahradě, tajemné léčebné
umění ayurvédy. V chrámu Buddhova zubu v královském Kandy nás ovane
dech dob, kdysi slavných mocných rodů sinhálské šlechty.
Čajovníkové stráně nám nabídnou stejně úchvatné pohledy na zelené
zlato země, jako kdysi siru Liptonovi. V NP Yala budeme pozorovat
slony, krokodýly, leopardy, vodní buvoly a na závěr nás čeká jižní
pobřeží, mořské želvy, vesnice Rekawa a rybáři na prutech, ptačí
rezervace Kalametiya, koloniální přístav Galle a odpočinek na
zlatých plážích letoviska Hikkaduwa.
Zájezd zahrnuje
letenku na Srí Lanku a zpět vč. let. tax, transfer z/na
letiště, dopravu klim. minibusem po Srí Lance, přejezd vlakem do
Ella (6. den), 9x ubytování v hotelích ***/****, 9x
polopenzi, místního průvodce, průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
turistické vízum, povinné Srí Lanské pojištění, vstupné
(doporučujeme částku cca 180 USD vč. Safari v NP
Yala), bakšišné, Vízum a Srí Lanské pojištění: o potřebných
formalitách Vás budeme včas informovat
Výlety
pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000
Kč(1080.000000 CZK), připojištění vyššího storna do 55 000
Kč(700.000000 CZK), 1/1 pokoj (povinný při
nedoobsazení)(9900.000000 CZK), vízum(900.000000 CZK), povinné
Srí Lanské pojištění(300.000000 CZK)
Program
Den 1
Odlet z Prahy na Srí Lanku.Den 2
V dopoledních hodinách přílet do COLOMBA a přejezd k návštěvě
nejstaršího sirotčince slonů PINNAWALA, kde se starají o zraněné
slony a opuštěná mláďata. Tato organizace spolupracuje i se ZOO
Praha. Seznámíme se s výrobou ručního papíru z trusu slonů a
zájemci se mohou na slonovi svézt. Ubytování uprostřed svěží
tropické zeleně s bazénem.Den 3
Po snídani nás čeká výstup na LION ROCK (Lví skálu) s legendární
pevností SIGIRIYA (UNESCO) tzv. osmým divem světa – chráněný skvost
s pozůstatky paláce krále Kassiapy a panoramatickými výhledy na
smaragdové srdce ostrova, systémem jezírek a freskami svůdných
nebeských krasavic na stěně skály. Po sestupu se zastavíme v
tradiční řezbářské dílně a projdeme se po historickém městě
POLONNARUWA (UNESCO), které se dělí na královskou, chrámovou a
klášterní část. Shlédneme velmi propracovaný systém zavlažování
rýžových políček, který je spojený s moudrostí bývalých panovníků.
Návrat na hotel.Den 4
Dnes začneme stoupat do hor přes oblast Matale, zde navštívíme
ayuverdskou kořeninovou zahradu a hinduisticky chrám plodnosti.
Odpoledne se seznámíme s opracováním drahých kamenů a výrobou
hedvábí. V královském městě KANDY (UNESCO), ležícím na
stejnojmenném jezeře, navštívíme chrám relikvie Buddhova zubu a
hinduistické bohyně Pattini, která chrání rodinu. Navečer se budeme
bavit představením tradičních tanců v krojích. Ubytování v
Kandy.Den 5
Nejproslulejší botanická královská zahrada ostrova PERADENIYA, nás
vrátí do dob starých rodů, zvelebující své říše, časů koloniálních
mocností i fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky.
Pokračujeme do hor přes nádhernou krajinu Ramboda s mnoha čajovými
plantážemi a vodopády. Zastavíme se v čajové továrně jejíž vybavení
pochází z Belfastu, kde byl postaven Titanic. Ochutnávka čaje nám
pomůže rozeznávat jeho druhy a pak si koupit ten nejlepší. Program
ukončíme na tržišti NUWARA ELIYA – nejvýše položené město, město
světla, které bylo kdysi ovládáno anglickými a skotskými pěstiteli
a je stále poseté koloniálními bungalovy. Ubytování v Nuwara
Eliya.Den 6
Pokračujeme horami do BADULLA – NANU OYA, odtud jízda historickým
vlakem do horského městečka ELLA. Výhledy, které se nabízí za okny
vlaku, patří mezi ikonické záběry ze Srí Lanky a vy je spatříte na
vlastní oči – čajové plantáže, strmé pláně, divoká příroda,
vodopády, starý most s oblouky – nezapomenutelný zážitek pro
každého. Ubytování v oblasti Wellawaya.Den 7
Prohlídka kolosální sochy Buddhy vytesané ze skály v BUDURUWAGALA
dle mahayanské školy. Potom se podíváme do chrámu boha Skandy v
KATARAGAMA. Zdejší slavnosti opět popsali a natočili cestovatelé
Hanzelka a Zikmund. Odpoledne safari v NP YALA, kde budeme i
ubytováni v Oak Ray Wild Yalla. Projížďka jeepy a pozorování zvěře,
kde kromě stád slonů a exotického ptactva můžeme vidět také
levharty, leopardy, medvědy pyskaté, sambary, jeleny indické,
krokodýly, vodní buvoly, opice aj.Den 8
Jižní pobřeží Srí Lanky a Indický oceán. Dnes se vydáme za mořskými
želvami a rybáři na kůlech v REKAWA. Projedeme se na člunech v
ptačím ráji v KALAMETIYA. Veliký zážitek bude i jízda v tuk-tuk v
oblasti Tangalle, kde bude ubytováni.Den 9
Dopoledne opustíme pobřeží oceánu, čeká nás prohlídka skalního
chrámu Kobra v MULKIRIGALA, jde o buddhistický areál s jeskyněmi ze
3. stol. Zastávka u gejzíru HOO-MANIYA. Projdeme historické město
GALLE (UNESCO), které má tvar pevnosti z doby holandských
kolonistů, patří k nejzachovalejším koloniálním městům celé Asie a
je považováno za nejkrásnější městečko Srí Lanky. Město je známé
jako biblický Šalamounův Tardiš. Krátký přejezd na jihozápad
ostrova, kde jsou ty nejkrásnější pláže se zlatavým pískem. Zde se
na 2 noci ubytujeme na korálovém pobřeží u HIKKADUWA.Den
10

Volný den u Indického oceánu – Hikkaduwa.Den
11

Relaxace, odpočinek – Hikkaduwa, dle letového řádu transfer na
letiště do Colomba, odlet do ČR.Den 12
Přílet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...