Svatojakubská pouť 2 – severní cestou do Santiaga de Compostela

Popis
BURGOS • SANTANDER • SANTILLANA • COMILLAS • S. VICENTE DE LA
BARQUERA • LLANES • S. M. DE VALDEDIÓS • OVIEDO • CANGAS DE ONÍS •
PICOS DE EUROPA • CUDILLERO • RIBADEO • PLAYA DE LAS CATEDRALES •
SOBRADO DE MONGES • SANTIAGO DE COMPOSTELA • SALAMANCA Poutě do
Santiaga de Compostely jsou směsicí krásných pěších tras,
vynikajícího jídla a vína, neopakovatelných památek a
nezapomenutelných setkávání s poutníky z celého světa. Využijte
magickou atmosféru putování a připojte se k poutníkům, kteří po
staletí udržují tuto prastarou tradici. Sledováním žluté šipky při
putování na západ objevíte místa plná historie i přírodních krás.
Působivá pobřežní města Comillas, Santander, LLanes, původní hlavní
město asturského království Oviedo, majestátní vrcholky Evropských
štítů, ledovcová jezera, legendární jeskyně Covadonga, středověká
Santillana, nejúchvatnější pláže u Ribadea, prerománské kostelíky,
to je jen zlomkem toho, co navštívíte během této výjímečné cesty,
kde každý den uvidíte dechberoucí skvosty, které nemají jinde
srovnání. Náročnost tras: středně lehká
Cena zahrnuje
• leteckou dopravu • letištní taxy • 8× ubytování ve 3*-4* hotelech
• 8× snídani • dopravu španělským autobusem dle programu •
průvodcovské služby
Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 5.900 Kč • 6x večeře (mimo 1.
a 8. den) 2.300Kč • Komplexní pojištění ERV včetně
léčebných výloh a storna 590 Kč • Připojištění
Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa
290 Kč • Připojištění Extra+ k základnímu balíčku
pro rizika spojená s COVID 19 Evropa včetně osobní karantény
540 Kč Předpokládaná částka na vstupy cca
50 €
1. den
Odlet z ČR do Španělska, po příletu odjezd na ubytování do
Burgosu, dle letových možností večerní procházka
historickým jádrem „Cidova města“ kolem řeky Arlanzón, s překrásnou
gotickou katedrálou, která je pod ochranou UNESCA, kolem
renesančního vchodu do starého města Puerta de S. María, přes Plaza
Mayor k renesančnímu paláci Casa del Cordón.
2. den
Ráno odjezd ke Kantáberskému pobřeží, do
Santanderu, hlavního města Kantábrie, které
proslulo na přelomu 19. a 20. stol. jako lázeňské město vyšší
společnosti. Z té doby pochází i nádherná architektura ve stylu
Belle Epoque, včetně lázeňského komplexu El Sardinero u
stejnojmenné pláže. Velmi populární je i pláž u výběžku Magdalena,
kde se nachází palác postavený pro krále Alfonse XIII. Odpoledne
odjezd do půvabného městečka Santillana del Mar s
atraktivním architektonickým souborem z 12.-16. stol., který zůstal
dodnes prakticky nezměněn. Městečko původně vzniklo kolem
středověkého kláštera Sta. Juliana. Ubytování u Santillana del Mar.
3. den
Po snídani odjezd směrem ke Comillas odkud povede
první pěší túra kolem pobřeží. Pěší túra povede z Comillas
do San Vicente de la Barquera (cca 12-13 km).
Po túře
procházka kouzelným městečkem San Vicente de la
Barquera
a následně přejezd do Llanes,
typického asturského rybářského přístavu s památkově chráněným
historickým centrem. Po krátké procházce odjezd do
Covadongy, poutního místa a kolébky reconquisty,
kde r. 722 zvítězil vizigotský Pelayo nad Maury, a k
ledovcovým jezerům Enol a Encina ve výšce 1100 m.
Procházka kolem jezer (závislá na počasí). Ubytování v Covadonze.
4. den
Po snídani se vydáme přes bývalé královské město Cangas de
Onís
a městečko Villaviciosa, centra produkce sidry k
předrománskému klášteru Monasterio de Valdedios,
odkud začíná pěší túra. Túra povede od kláštera Valdedios
za vesnici Pedrosa (cca 11-12 km).
Po túře pokračování
cesty do Ovieda, hlavního města Asturie, ke dvěma
prerománským stavbám na Monte Naranco, které jsou pod ochranou
UNESCO. Ubytování v Oviedu, podvečerní prohlídka historického
centra, bývalého rezidenčního města asturských králů. Staré město
kolem katedrály je rovněž zapsáno na seznamu UNESCO.
5. den
Po snídani znovu přejezd na pobřeží do Cudillera,
odkud začíná pěší túra z jedné z nejpěknějších vesnic Asturie k
Soto de Luiňa (cca 11-12 km). Odjezd do Ribadea,
po cestě pozdní oběd. Procházka u pláže As
Catedrais
s bizarními skalními útesy. Odjezd na ubytování
do hotelu v Ribadeo.
6. den
Ráno přejezd k začátku túry do Sobrado. Pěší túra od
kláštera Monasterio de Santa María de Sobrado, založeného r. 952,
který je pod ochranou UNESCO, do Corredoiras (cca 8,5 km).

Přejezd do Santiaga de Compostela, ubytování,
procházka městem.
7. den
Dopoledne volno k návštěvě tržnice Abastos, možnost účasti na
polední poutnické mši. Odpoledne fakultativně pěší procházka parky
kolem centra města se spoustou zajímavé moderní i středověké
architektury nebo možnost jet vlakem do nedalekého přímořského
městečka Villagarcía de Arousa. Ubytování v
Santiagu.
8. den
Brzy ráno odjezd do Salamanky, slavného
univerzitního města, po cestě zastávka v Pazo da
Oca
, galicijských Versailles, po příjezdu do Salamanky
prohlídka renesančního centra s řadou skvostných památek – Casa de
las Conchas, Plaza Mayor, Clerecía, Casa Lis, stará a nová
katedrála. Ubytování v Salamance.
9. den
Ráno odjezd autobusem na letiště, odbavení a let do ČR.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...