Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela

Popis
LEÓN • HOSPITAL DE ÓRBIGO • ASTORGA • VILLAFRANCA • PONFERRADA • O
CEBREIRO • SAMOS • SARRIA • PORTOMARÍN • SANTIAGO DE COMPOSTELA •
SALAMANCA • FINISTERRE Poutě do Santiaga de Compostely jsou směsicí
krásných pěších tras, vynikajícího jídla a vína, neopakovatelných
památek a nezapomenutelných setkávání s poutníky z celého světa.
Využijte magickou atmosféru putování a připojte se k poutníkům,
kteří po staletí udržují tuto prastarou tradici. Sledováním žluté
šipky při putování na západ objevíte místa plná historie i
přírodních krás. Francouzská cesta je cesta, kterou se ve
středověku vydávali gálští poutníci a je nejautentičtější cestou do
Santiaga de Compostela. U této trasy navštívíte i Finisterre,
mýstický konec světa. Náročnost tras: středně lehká
Cena zahrnuje
• leteckou dopravu • letištní taxy • 8× ubytování v hotelích • 8×
snídani • dopravu španělským autobusem dle programu • průvodcovské
služby
Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 6.200 Kč • 6x večeře (mimo
2., 8. den) 2.500 Kč • Komplexní pojištění ERV
včetně léčebných výloh a storna 590 Kč
Připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID
19 Evropa 290 Kč • připojištění Extra+ k
základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa včetně
osobní karantény 540 Kč Předpokládaná částka na
vstupy cca 50 €
1. den
Odlet z ČR do Španělska. Po příletu odjezd z letiště autobusem na
ubytování do hotelu v Leónu.
2. den
Ráno po snídani prohlídka Leónu, jednoho z
hlavních měst středověkého Španělska, které nabízí vrcholná
malířská, sochařská a architektonická díla v románské bazilice San
Isidoro, v gotické katedrále S. María nebo v bývalém renesančním
klášteře San Marcos. Zastávka u bývalého kláštera, který sloužil i
jako ubytovna pro poutníky San Marcos, dnes fungující jako luxusní
hotel. Pěší prohlídka historického centra, návštěva leonské
katedrály a baziliky San Isidoro s královským panteonem v románském
stylu a procházka „mokrou čtvrtí“ s typickými bary a restauracemi v
samém historickém jádru. Ubytování a volno k návštěvě muzeí nebo k
posezení v některé z mnoha kaváren a barů.
3. den
Po snídani se již vydáte kastilskou mesetou na první etapu
svatojakubské pouti Pěší túra povede z Hospital de Orbigo
do San Justo de la Vega, popř. až do Astorgy (cca 12-15 km), trasa
vede po nejdelším původně románském mostu na caminu, kolem vinic,
obilných polí a kříže sv. Toribia.
Odpoledne strávené v
Astorze s nádhernými románskými a středověkými
hradbami i gotickou katedrálou. Možnost návštěvy katedrály s
katedrálním muzeem a biskupského paláce postaveného podle
katalánského architekta A. Gaudího, kde je dnes muzeum cest, které
se zde od nepaměti křížily. Ubytování v Astorze.
4. den
Ráno po snídani se projíždí nejautentičtějším a zcela venkovským
úsekem jakubské cesty. Připojení k poutníkům u Foncebadónu,
cesta vás povede kolem Cruz de Hierro až do Aceba (cca 12 km),
jedná se o jeden z nejhezčích úseků jakubské cesty s nádhernými
vyhlídkami.
Zastávka v Molinaseca,
malebné vesnici na březích řeky Meruelo s dobře dochovanými
šlechtickými domy. Přejezd autobusem do
Ponferrady, která je proslulá svým templářským
hradem z 11. stol., ale i kostelem sv. Ondřeje a bazilikou N. S. de
la Encina. Ubytování v Ponferradě.
5. den
Dopoledne zastávka ve Villafrance, půvabném
starobylém městečku s řadou šlechtických domů, hradem a románským
kostelem svatého Jakuba. Přejezd autobusem k další části pěší
pouti, do Ruitelánu. Pěší túra z Ruitelánu na O´Cebreiro
(cca 9 km)- trasa s velmi rozmanitou a působivou krajinou, ale i s
delším stoupáním.
Po ukončení túry si prohlédnete
O´ Cebreiro , vesnici opředenou řadou legend,
vstupní bránu do Galicie. Po cestě na ubytování zastávka u
benediktýnského kláštera Samos, jednoho z
nejstarších klášterů ve Španělsku. Ubytování v městečku
Sarria, kde spousta poutníků začíná svou pouť,
neboť je to odsud 112 km do Santiaga de
Compostela
, a tudíž splňuje podmínku k získání Compostely
v Santiagu.
6. den
Ráno po brzké snídani přejezd autobusem do
Ferreiros a pokračování putování s dalšími
poutníky. Pěší túra z Ferreiros do Portomarín (cca 9 km),
procházka zelenou galicijskou krajinou s původní flórou až k řece
Miňo.
Po zastávce v Portomarínu, městečku
rozkládajícím se po obou stranách řeky Miňo spojené římským mostem
přejezd k vrcholu Monte de Gozo, odkud poprvé z výšky spatříte
vytoužené město, Santiago de Compostela – vjezd do
města a pěší procházka úzkými uličkami a malebnými
náměstíčky ke katedrále, pradávnému cíli všech poutníků na náměstí
Plaza del Obradoiro
. Ubytování v Santiagu.
7. den
Dopoledne volno k návštěvě tržnice Abastos, možnost účasti na
polední poutnické mši. Po mši odjezd autobusem podél pobřeží do
Finisterre, západního výběžku Galicie u
Atlantického oceánu, po cestě zastávka v Carrnotě, u největšího
horrea v Galicii. Návštěva nejzazšího výběžku s proslulým majákem a
návrat vnitrozemím zpět do Santiaga.
8. den
Ráno odjezd autobusem do Salamanky, po příjezdu a
ubytování procházka starým městem od Plaza Mayor, jednoho z
nejhezčích náměstí ve Španělsku, k Mušlovému domu Casa de las
Conchas a k baroknímu kostelu Clerecía. Dále kolem nové a staré
katedrály k historickým budovám univerzity, secesnímu muzeu Casa
Lis a k vyhlídce na řeku Tormes a římský most. Ubytování v
Salamance.
9. den
V určený čas odjezd na letiště a odlet do ČR.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...