To nejlepší z Bolívie

Popis
SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCION – SUCRE – TARABUCO – POTOSÍ –
UYUNI – SALAR UYUNI – ISLA INCAHUASI – LAGUNA COLORADA – LAGUNA
VERDE – LA PAZ – COROICO – COPACABANA – ISLA DEL SOL – TIWANAKU
Přestože je Bolívie jedna z nejchudších zemí regionu, nabízí
jedinečný mix přírodních i kulturních atrakcí. Od jezuitských misií
na východě, přes koloniální města Sucre, Potosí a La Paz. Velkým
lákadlem programu jsou určitě návštěva stříbrných dolů v Cerro Rico
v Potosí a především třídenní přejezd džípy v oblasti Salar de
Uyuni. Nakonec navštívíme posvátné jezero Titicaca a slavný ostrov
Isla del Sol. Minimum: 8 osob
Zájezd zahrnuje
letecká doprava Praha-Santa Cruz/La Paz-Praha včetně tax v ceně
22.000 Kč, vnitrostátní přelet Santa Cruz – Sucre, 13x ubytování
v 3* hotelech se snídaní, 2x nocleh v jednodušším ubytování se
sociálním příslušenstvím na Salaru Uyuni, plná penze během
programu na Salar Uyuni, uvedený program včetně vstupů, privátní
pozemní doprava, místní průvodce, služby českého průvodce CK
Soleada (minimum 8 osob), pojištění CK proti úpadku
Zájezd nezahrnuje
příplatek za jednolůžkový pokoj(18000.000000 CZK), komplexní
cestovní pojištění A90 Pandemic (140Kč/den) vč.storna(2520.000000
CZK), spropitné
Slevy
3% při rezervaci více než 120 dnů před odjezdem, 5% pro stále
klienty více než 90 dnů před odjezdem, časové slevy se vztahují
pouze na katalogové ceny
Program
Den 1
Odlet z Prahy s přestupem.Den 2
Přílet do města Santa Cruz na východě Bolívie. Transfer do hotelu a
odpočinek.Den 3
Ráno odjezd směrem k městečku San Javier, které je součástí tzv.
okruhu jezuitských misií. V regionu najdete několik vesnic a měst,
kde od 17. století zakládali Jezuité misie a žili s původními
domorodými obyvateli. San Javier je nejstarší misie z konce 17.
století. Většina misií je v současnosti zrestaurována a celý okruh
je zapsán na seznamu UNESCO. Nocleh strávíme v městečku
Concepcion.Den 4
Dnes si prohlédneme další misii v Concepcion, kde kromě unikátní
architektury, najdeme i muzeum misií a originální restaurátorské
dílny. Proces restaurování probíhá od 80.let 20. století a
pokračuje i v současnosti. Večer návrat do Santa Cruz.Den
5

V ranních hodinách odlet do Sucre, ubytování a po obědě si
prohlédneme centrum s hlavním náměstím Plaza 25 de Mayo a
katedrálou. Další zajímavostí je etnografické muzeum textilií a
klášter La Recoleta. Díky své koloniální architektuře a příjemnému
klimatu je považováno za nejkrásnější město Bolívie.Den
6

Pouze v neděli máte jedinečnou příležitost navštívit tradiční trh
ve vesnici Tarabuco, kde se scházejí místní obyvatelé z okolí.
Prodává se zde vše od zeleniny přes rukodělné výrobky až po koku.
Odpoledne odjezd do Potosí. Nocleh.Den 7
Dopoledne vyrazíme na exkurzi do stříbrných dolů provrtávajících
kopec Cerro Rico nad městem. Jedinečná příležitost spatřit těžební
metody, které se nezměnily od dob španělské kolonizace. Odpoledne
volno, možnost návštěvy horkých pramenů v okolí.Den
8

Během dopoledne si prohlédneme centrum tohoto historického skvostu
zařazeného na seznam památek UNESCO. Navštívíme proslavenou
mincovnu Casa de la Moneda a kostel San Francisco. Odpoledne odjezd
do Uyuni, výchozího místa pro návštěvu unikátního přírodního
skvostu – Salar de Uyuni.Den 9
Dnes začneme třídenní dobrodružství napříč Altiplanem a Salarem de
Uyuni. Nejprve navštívíme vesnici Colchani, kde místní obyvatelé
vyrábějí jodizovanou sůl, a také uvidíte hotel postavený ze solných
kvádrů. Ojos del Sal se nazývá voda vyvěrající ze solného podloží.
Dále se vydáme napříč přes solnou planinu na skalnatý ostrov s
kaktusy – Isla Incahuasi. Zde poobědváme a budeme pokračovat na
jih. Nocleh po cestě ve vesnici Aqua Quisa.Den
10

Během tohoto dne budeme pokračovat napříč pouštní oblastí až k
Laguně Colorada. Tato oblast Altiplana je místem, kde každoročně
hnízdí tři druhy plameňáků. Dále po cestě spatříme slavný „kamenný
strom“ – Arbol de Piedra. Cílem dnešního dne je Laguna Colorada –
rudá barva jezera je způsobena přítomností řas a planktonu.
Scenérii doplňují nádherně růžoví plameňáci. Nocleh.Den
11

Brzy ráno vyrazíme ke gejzírům „Sol de Maňana“ a také k horkým
pramenům, kde se můžete zahřát. Po snídani pokračujeme přes „poušť
Salvátora Dalího“ až k Laguna Verde. Za touto zeleně zbarvenou
lagunou se v dálce tyčí vulkán Licancabur. Odtud se budeme vracet
zpět do Uyuni. Příjezd navečer, nocleh.Den 12
V ranních hodinách odlet do La Pazu (3700 m.n.m). Odpočinek a v
odpoledních hodinách prohlídka centra (kostel San Francisco,
katedrála, čarodějnický trh). Následovat bude návštěva Měsíčního
údolí – Valle de la Luna.Den 13
Dnes se vypravíme ze suché oblasti náhorní planiny Altiplana do
subtropického regionu Coroico. Největší atrakcí dne je jízda po
staré, dnes již nevyužívané „silnici smrti“ klikatící se z průsmyku
La Cumbre (4660 m.n.m) až do městečka Coroico (1200 m.n.m).
Odpoledne si prohlédneme kávové a kokové pole. Návrat do La Pazu po
nové silnici.Den 14
Ráno odjezd směrem Altilano a pokračování přes město El Alto směrem
k jezeru Titicaca. Trajektem překonáme úžinu Tiquina oddělující
jižní část od hlavní části jezera. Po příjezdu do města Copacabana
ubytování a prohlídka centra (tržiště, Basilica de Nuestra Seňora
de Copacabana). Před západem slunce můžeme vystoupit na Cerro
Calvario, nabízející nádherný výhled na jezero a Isla del Sol.
Nocleh.Den 15
Ráno se lodí vypravíme na slavný „Sluneční ostrov“ – Isla del Sol ,
který je považován za kolébku incké civilizace. Navštívíme vesnici
Yumani, incké schody, prameny a ruiny Pilkokaina. Dále si
prohlédneme i severní část ostrova, která je méně navštěvována
turisty. Odpoledne návrat do Copacabana. Nocleh.Den
16

Ráno odjezd z Copacabana směrem k La Pazu. Dnes nás čeká
nejvýznamnější předkolumbovská památka Altiplana – Tiwanaku.
Kultura Tiahuanaco dala základy pozdější kultuře Inků v Peru.
Navštívíme místní muzeum, chrám Kalasasaya a Puerta del Sol.
Památka je zapsána od roku 2000 na seznamu UNESCO.
Nocleh.Den 17
Transfer na letiště odlet s přestupem do Evropy.Den
18

Přílet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...