To nejlepší z Izraele a Jordánska

Popis zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Tel Avivu. Po příletu a vyřízení celních a
pasových formalit následuje transfer do hotelu v Jeruzalémě.

2. den JERUZALÉM
Seznámení se s nejzajímavějšími místy Jeruzaléma – svatého města
tří významných světových náboženství – judaismu, křesťanství a
islámu. Navštívíte Chrámovou horu se Skalním chrámem a mešitou
El-Agsá. Nezapomenutelný pohled na město se otevře z Olivetské
hory, jmého získala podle olivovníků, které jí zkrášlují. Olivetská
(Olivová) hora je velmi uctívaným místem, je spojonaná s koncem
Ježíšova pozemského života a s jeho nanebevstoupením. Nedaleko
vrcholu je kostel Páter Noster jehož jméno odkazuje k nejznámější
křesťanské modlitbě. Tuto modlitbu si zde můžete přečít i v
čestině. Na úpatí hory je tajemná Getsemanská zahrada, kde jsou k
vidění nejstarší olivovníky na světě. Návrat do hotelu, nocleh v
Jeruzalémě.

3. den BETLÉM – JERUZALÉM – HORA SIÓN
Dnes se nejprve vydáte do Betléma, navštívit Chrámu Narození Páně,
který je postaven nad jeskyní, kde se údajně narodil Ježíš
Nazaretský. Odpoledne pokračuje prohlídka Jeruzaléma, projdete
Křížovou cestou k chrámu Božího hrobu. Do Zdi nářků, nejsvětějšího
místa Židů, můžete vložit své přání. Procházka po „poslední cestě“
na horu Sion, návštěva hrobky krále Davida. Nocleh v
Jeruzalémě.

4. den CAESAREA – NAZARETH – TIBERIAS
Přejezd k vykopávkám starobylé Caesarey, kde kromě jiného uvidíte
hippodrom, divadlo a akvadukt z dob římských a byzantských.
Pokračujete návštěvou Káně Galilejské, kde Ježíš vykonal svůj první
zázrak, dále Vás cesta zavede do Nazaretu, domova Marie a Josefa.
Prohlídka baziliky Zvěstování, která stojí na místě, kde podle
biblického příběhu zvěstoval archanděl Gabriel Panně Marii, že
počne syna. Přejezd do města Tiberias, nocleh.

5. den GOLANSKÉ VÝŠINY – HORA BLAHOSLAVENSTVÍ –
TABGHA

Dnešní výlet začnete vyhlídkovou cestou po Golanských výšinách.
Návštěva jednoho z nejznámějších izraelských vinařství Château
Golan, které produkuje více než milion lahví toho nejkvalitnějšího
vína za rok. Prohlídka vinařství s degustací a ochutnávkou místních
sýrů. Navštívíte horu Blahoslavenství, kde Ježíš Kristus pronesl
pověstné kázaní. Dále si prohlídnete Tabghu, kde Ježíš ze dvou
chlebů a pěti ryb zázrakem dokázal nasytit davy hladovějících.
Následuje zastávka u zřícenin Capernaumu, místa, které Ježíš učinil
svým domovem poté, co opustil Nazareth a prohlédnete si pozůstatky
starověké synagogy, v níž kázal. Návrat do Tiberias, nocleh.

6. den YARDENIT – JERASH – AMMÁN
Před přejezdem do Jordánska se ještě krátce zastavíte v Yardenitu,
hlavním místě křtů na řece Jordán. Na hranicích po vyřízení celních
a pasových formalit se vydáte na prohlídku vykopávek řecko-římského
města Jerash, kterému se též říká „Pompeje Středního východu“.
Jistě budete ohromeni sloupořadím hlavní ulice Cardo, Oválným
náměstím z 1. stol. n.l., tržištěm Agora, monumentálním Chrámem
bohyně Artemis či slavnou branou. Ve městě se nalézá i amfiteátr, z
jehož nejvyšší části se otevírá nádherný pohled, který Vám teprve
přiblíží mohutnost tohoto starověkého sídla. Přejezd do Ammánu,
ubytování v hotelu, nocleh.

7. den AMMÁN – MRTVÉ MOŘE
Prohlídka hlavního města Ammán dříve nazývaného též Philadelphia.
Je to město kontrastů, kde se snoubí památky starověku s moderní
architekturou, a bývá často označováno za „bílé město“. Je domovem
největších mešit na Středním východě, Národního muzea, monumentální
citadely, staré Agory, amfiteátru, královského paláce a dalších
historicky zajímavých památek a také nádherného moderního
zavěšeného mostu, který se klene nad údolím nad městem. Odpoledne
výlet k nejnižšímu bodu naší planety, Mrtvému moři. Návrat do
Ammánu, nocleh.

8. den MADABA – HORA NEBO – SHOBAK – PETRA
Přejezd do malebného města Madaba, zvaného též městem mozaik,
kterých je v místních kostelech nespočet. Nejvýznamnější z nich je
mapa Svaté země a okolí, která pochází z 6. století a která se
skládá z 2 miliónů kamínků. Pokračujete na horu Nebo, kde zemřel a
měl by být i pochován Mojžíš. Další zastávkou bude mohutný křižácký
hrad Shobak. Příjezd do Petry, ubytování v hotelu, nocleh.

9. den PETRA
Celodenní prohlídka nabatejského skalního města Petra, které je
považováno za jeden z divů světa. Toto bývalé hlavní město bylo
vytesáno přímo do skal během 5. až 1. stol. př. n. l. a posléze
zapomenuto na téměř 1000 let. Procházka Vás povede úzkými průsmyky
a převislými skalami, kolem Královské hrobky, pohřebních a obětních
míst, dále si prohlédnete pokladnici Chazna al-firawní, která je
symbolem tohoto místa a římské divadlo. Návrat do hotelu, nocleh v
Petře.

10. den WÁDÍ RÚM – AQABA – AMMÁN
Dnes Vás čeká výlet terénními vozy do pouštní rezervace Wádí Rúm.
Zdejší pouštní krajina, ze které vystupují skalní věže, skalní
brány, rokle a soutěsky, je fascinujícím místem. Přejezd do Aqaby,
jediného jordánského přímořského města. Možnost koupání a odpočinku
na pláži nebo výlet lodí ke korálovým útesům (fakultativně za
příplatek). Návrat do Ammánu, ubytování v hotelu, nocleh.

11. den PŘÍLET DO PRAHY
Odjezd na letiště, odbavení a odlet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

  • leteckou přepravu a letištní poplatky
  • 10 x nocleh v hotelech 3* s polopenzí
  • veškeré transfery během okruhu
  • všechny prohlídky a vstupy dle programu
  • služby česky hovořícího průvodce (min. 14 osob)
  • oběd v areálu města Petra

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

  • poplatek na jordánských hranicích ve výši 30,- USD
  • fakultativní výlety a vstupy
  • spropitné a bakšišné
  • cestovní pojištění
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...