To nejlepší z Jordánska

Popis zájezdu

Dalším střípkem v naší blízkovýchodní mozaice je poznávací
zájezd do Jordánska. To jsme dlouhou dobu nabízeli jen jako
„odskok“ z Izraele, avšak toto rozlohou malé království nabízí
mnohem víc než jen světoznámou Petru. Naše cesta zahrnuje
plnohodnotné poznání obrovské části jeho historie, kultury i
malebné a dramatické přírody. Vše dokreslí velmi přátelští a
pohostinní obyvatelé a skvělá kuchyně Levanty, na kterou budete
ještě dlouho vzpomínat.

Upozornění:

Na tento zájezd nelze uplatnit systém slev a bonusů CK
Adventura!

V ceně nezahrnuto:

Vstupy cca 110 USD / os. (včetně vstupu do Petry), spropitné pro
místního průvodce a řidiče.

Velikost skupiny:

7-8 účastníků

Poznámka:

V ceně je zahrnuto odbavené zavazadlo 10 kg + kabelka či malý
batůžek (40 × 20 × 25 cm). Za příplatek 800 Kč lze přikoupit místo
odbaveného zavazadla 10 kg odbavené zavazadlo 20 kg
(kabelka/batůžek – viz výše – zůstává). Při přihlášení je třeba
zvolit jednu z variant.

Program
1.-2. den:

Letecky Praha – Ammán: návštěva mešity
krále Abdulláha
(tzv. Modrá mešita);
výlet do Džeraše (Jerash, Gerasa) – jedno z
největších římských měst na Blízkém východě, jehož
ruiny jsou velmi pěkně dochované (cardo, Hadriánův oblouk,
hippodrom, Diův chrám, divadla, lázně atd.); arabský hrad
Adžlún
(Ajlun) postavený za mocného vládce Saladina ve 12.
stol. jako obrana proti křižákům a ochrana obchodní cesty mezi
Damaškem a Egyptem; Citadela, římské divadlo,
procházka po podvečerním starém súku (trhu).

3. den:

Působivý hrádek Kasr al-Abd v údolí Jordánu u
vesnice Iraq al-Amir, proslulé pozůstatky velkých stájí
umístěných v jeskyních
; pevnost (kasr)
Charana
ze 7. stol., která sloužila jako tzv. karavanseráj
(zájezdní hostinec); pozůstatky umajjovského pouštního
paláce Amra
z první poloviny 8. stol.; jedinečný
římský akvadukt.

4. den:

„Královskou cestou“, starou více než 3 tisíce
let, přejezd do města Madaba, proslulého
byzantskými mozaikami včetně jedinečné
„madabské mapy“ z 6. stol. v pravoslavném
kostele
sv. Jiří; vyhlídka na hoře Nebo,
odkud Mojžíš uviděl „Zemi zaslíbenou“ – při dobré viditelnosti je
možné vidět řeku a údolí Jordánu, Mrtvé moře i Jericho; dojezd k
Mrtvému moři – bezodtoké slané jezero v hloubce
cca 420 m pod hladinou světového oceánu, jehož slanost dosahuje asi
26 %, koupání.

5. den:

Křižácký hrad Kerak (Karak) – postavený na
rozkaz jeruzalémského krále Fulka z Anjou ve 12. stol., aby chránil
důležitou obchodní cestu spojující Damašek s Mekkou; přejezd do
Vádí Musa.

6. den:

Petra – unikátní komplex nabatejských
monolitických chrámů a hrobek
vytesaných do skal před více
než 2000 lety: královské hrobky, pokladnice,
divadlo, historické město Petra; kromě mnoha
jiných filmů se zde natáčel i „Indiana Jones a poslední křížová
výprava“.

7. den:

Tzv. „Malá Petra“ (al-Baida) – rovněž postavena
Nabatejci v 1. stol. jako „předměstí Petry“ a objevena až ve 20.
stol., procházka kaňonem s vysokými svislými skalami; přejezd do
malebné dunové pouště do oblasti Wadi Rum (Vádí
Ram); pouštní safari terenními
pick-upy (cca 2 h) v tzv. „Měsíčním údolí“
kaňony, roztodivné skalní útvary, písek mnoha barev aj.;
romantické ubytování s večeří – v pouštním
kempu
ve stanech.

8. den:

Neopakovatelný východ slunce na poušti; přejezd
k Rudému moři do Aqaby, jediného jordánského
přístavu – možnost koupání na městské pláži;
návrat do Ammánu (400 km) a odlet do Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...