To nejlepší z Kanady

Popis zájezdu

Poznámka:

 • Zájezd v termínu 08.09.-25.09.2021 začíná na západě a končí na
  východě
 • Trasa zájezdu je společná se zájezdem EXO 552 na východě a
  okruhem EXO 523 na západě Kanady.
 • GIBRALTAR KANADY
  Québec City je místo výjimečné. Jde o jedno z nejstarších měst v
  Severní Americe (1608). Zakladatel Samuel de Champlain sice založil
  osadu dole u řeky sv. Vavřince, brzy však byl osídlen Diamantový
  mys – skalnatý ostroh tyčící se přes 90 m nad řekou. Řeka sv.
  Vavřince byla jediným přístupem do Kanady a dala se zhora dobře
  kontrolovat. Kdo byl pánem Québecu, byl pánem Kanady. Zatímco dole
  vyrostlo město obchodníků – horní se stalo sídlem vojáků,
  duchovních a administrativy. Britové věděli o významu „kanadského
  gibraltaru“ a snažili se jej opakovaně dobýt. To se podařilo v roce
  1759. Bez železnice začal v pol. 19. století Québec upadat. To však
  znamenalo i jeho záchranu pro současnost. Québec je jediným městem
  v Severní Americe, které je obehnáno hradbami. Dolní i horní město
  tvoří komplex kamenných domů příznačných spíše pro Evropu. Najdeme
  zde malé restaurace s převážně franko – kanadskou kuchyní. Od roku
  1985 je starý Québec na seznamu UnESCO.

  Program zájezdu:

  1. den ODLET Z PRAHY
  Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu následuje transfer do hotelu
  na trase. Ubytování, volný program, nocleh.

  2. den NIAGARSKÉ VODOPÁDY
  Prohlídka Niagarských vodopádů – přírodního divu, který si
  prohlédneme i z vyhlídkové věže Skylon Tower (fakult.). Na palubě
  lodě Maid of the Mist se vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké
  vodní stěny. Cestou do Toronta zastávka na ochutnávce vína. Nocleh
  v Torontu.

  3. den TORONTO
  Prohlídka města včetně návštěvy štíhlé věže CN Tower a vyhlídkové
  galerie s výhledem na město a jezero Ontario. Tato 553 metrů vysoká
  věž byla donedávna nejvyšší stavbou světa.

  4. den TORONTO – OTTAWA
  Přejezd do Ottawy. Cestu si zpestříme plavbou v překrásné oblasti
  „Tisíce ostrovů“. Po příjezdu do Ottawy orientační prohlídka města.
  Ubytování, volný program. Nocleh v Ottawě.

  5. den OTTAWA – QUÉBEC CITY
  Prohlídka hlavního města Kanady Ottawy a jeho nejatraktivnějších
  míst jako Rideau Canal, budovy parlamentu Parliament Hill, Byward a
  řady dalších pamětihodností. Odpoledne přejezd do Québec City,
  ubytování, nocleh.

  6. den QUÉBEC CITY
  Prohlídka města, které je právem považováno za kolébku
  francouzského osídlení a kolonizace Kanady. Uvidíme budovu
  parlamentu, historickou čtvrť Upper Town, Chateau Frontenac a další
  půvaby tohoto okouzlujícího města. V oblasti ostrova Orleans
  navštívíme vodopády Montmorency. Odpoledne individuální program ve
  městě. Ubytování, nocleh.

  7. den QUÉBEC CITY – MONTREAL
  Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřince do Montrealu, největšího
  města francouzsky hovořící provincie Québec. V Montrealu podnikneme
  okružní jízdu, při níž si prohlédneme moderní finanční centrum s
  mrakodrapy, přístavní oblasti, staré město, baziliku Notre Dame či
  Mount Royal – kterému město vděčí za své jméno. Nocleh v
  Montrealu.

  8. den MONTREAL – CALGARY
  Odlet do Calgary, transfer do hotelu, ubytování, volný program,
  nocleh.

  9. den CALGARY – BANFF
  Dopoledne prohlídka města. Pak přejezd do městečka Banff s možností
  výletu lanovkou na Sulfur Mt., koupání v termálních pramenech
  (obojí fakultativně), případně čerpání jiné aktivity. Pěší výlet s
  vyhlídkami nad údolím řeky Bow. Také navštívíme místo, kde se
  zrodil kanadský systém národních parků. Nocleh v Banff/Canmore.

  10. den NP YOHO
  Návštěva národního parku Yoho. V rezervaci navštívíme Smaragdové
  jezírko, vodopády Takakkaw či spirálové tunely pod Průsmykem
  kopajícího koně. Odpoledne návrat zpět do Banff/Canmore,
  nocleh.

  11. den NP BANFF – LAKE LOUISE
  Putování národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka
  na inkoustovou modř hladiny jezera Peyto. Rovněž navštívíme
  překrásná jezera Louise a Moraine. Příjezd do oblasti Saskatchewan
  River Crossing. Možnost pěšího výletu k vyhlídce na řeku
  Saskatchewan, ubytování, nocleh.

  12. den NP JASPER – ATHABASKA
  Dnes možnost jízdy speciálním vozidlem na ledovec Athabaska, jedno
  z šesti největších ramen mnohem většího ledovce Columbia Icefield
  (fakultativně). Pak cesta národním parkem Jasper podél řeky
  Athabaska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se
  zastávkami u vodopádů. Příjezd do městečka Jasper/Hinton,
  nocleh.

  13. den NP JASPER – MALIGNE LAKE
  Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Maligne s možností výpravné
  plavby (fakult.). Odpoledne se vydáme lanovkou na vrchol hory Mt.
  Whistler s nádhernými výhledy na horské štíty Skalistých hor
  (fakult.). Večer volný program, nocleh v Jasper/Hinton.

  14. den ROCKIES – CLEARWATER
  Návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlídkami na nejvyšší horu
  kanadských Skalistých hor (Rockies). Podnikneme nenáročný pěší
  výlet k vodopádům Rearguard. Přejezd do městečka Clearwater,
  nocleh.

  15. den HOPE – VANCOUVER
  Cestou do Vancouveru zastávka v městečku Hope s artefakty z období
  zlaté horečky a kdysi rovněž významné centrum výnosného obchodu s
  kožešinami. Zalesněné oblasti povodí řeky Frase po sloužily coby
  kulisa k natočení akčního trháku Rambo. Příjezd do Vancouveru,
  volný program. Nocleh ve městě.

  16. den VANCOUVER
  Prohlídka města, které řada průzkumů hodnotí jako jedno z
  nejkrásnějších na světě. Uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami,
  pitoreskní čínskou čtvrť, elegantní přístavní část či městský park
  Stanley, který rozhodně nezapře britský původ. Večer volný program
  ve městě. Nocleh ve Vancouveru.

  17. den ODLET DO PRAHY
  Dopoledne volno v centru města. Odpoledne transfer na letiště a
  odlet do Prahy.

  18. den PŘÍLET DO PRAHY

  CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

  • leteckou přepravu a letištní poplatky
  • 16x ubytování kategorie 3*
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • vstupy do národních parků
  • služby českého průvodce
  • plavbu lodí do blízkosti Niagarských vodopádů
  • ochutnávku vína v oblasti Niagara Falls
  • vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu
  • plavbu v oblasti „Tisíce ostrovů“

  CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

  • fakultativní vstupy a výlety
  • stravování a spropitné
  • vstupní autorizaci do Kanady
  Zjistit termíny a ceny

  Zájezdy 2022...