To nejlepší z Walesu a západní Anglie

abstract

Londýn / Cardiff / Caerphilly / Pembrokershire / Tenby / St. Davids / Portmeirion / Snowdonia National Park / Caernarfon / Beaumaris / Conwy / Chester / Manchester / Ironbridge Gorge / Birmingham

Program zájezdu

1.den: Odlet z Prahy do Londýna, transfer do hotelu, ubytování, večeře. Při dobrých časových možnostech kombinovaná prohlídka autokarem a pěšky po londýnských zajímavostech – Trafalgar Square, Westminsterské opatství, Tower, Tower Bridge, Buckinghamský palác.
2. den: Po snídani odjezd z Londýna v ranních hodinách, přejezd do oblasti Walesu – Cardiffu – prohlídka města s průvodcem – historické centrum s viktoriánskými ulicemi a obchodními pasážemi, neogotický hrad, radnice, tržnice…, Caerphilly – jezerem obklopený druhý nejrozsáhlejší hrad na 12 hektarech ze 13. století proslulý mj. jednou ze svých „šikmých věží“, ubytování v oblasti, večeře.
3. den: Cesta zajímavou krajinou na západ do oblasti Pembrokershire přímořského národního parku s ohromujícími pobřežními scenériemi, útesy a zálivy se zastávkou ve středověkém městečku Tenby na vrcholu útesu, odjez do St. Davids – klášterní sídlo na nejzápadnějším cípu Walesu založené v roce 550 svatým Davidem, přejezd podél pobřeží na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Portmeirion – zajímavá vesnice ve stylu italské renesance s desítkami budov postavených v různých stavebních slozích od gotických po orientální na poloostrově v Cardanském zálivu. Přejezd do Snowdonia National Park – s nejvyšší horou Walesu Snowdon 1085 metrů – výjezd místní železnicí rozmanitou krajinou se zbrázděnými pohořími a vřesovišti k vrcholu nejvyšší hory, návrat a odjezd ke zhlédnutí dalšího slavného velšského hradu Caernarfon – symbol podoby severního Walesu, ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd k hradu Beaumaris – poslední a nejhonosnější hradu Eduarda I., přejezd k impozantnímu hradu Conwy se zachovalými městskými hradbami s věžemi a branami, odjezd do Chesteru – město postavené na základech římského vojenského tábor z r. 79 proslavené svými hlavními třídami lemovanými hrázděnými domy, spolu s katedrálou a městskými hradbami s hodinovou věží, římským amfiteátrem tak vytváří iluzi dokonale zachovalého středověkého města odjezd na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani Manchester – původně římská osada, od poloviny 19.století průmyslové centrum oblasti, dnes kulturní metropole s velkou klubovou scénou – prohlídka města s průvodcem – radnice, katedrála, centrum s nákupními zónami, ale i fotbalový stadion Manchenster United – Old Trafford pro 76.000 diváků, cestou do Birminghamu zastávka v Ironbridge Gorge – nejvýznamnější středisko průmyslové revoluce s řadou technických památek – Iron Bridge – první ze železa odlévaný most na světě (1779), zastávka v Birminghamu – náměstí Victoria Square, Kaplického budova obchodního domu Selfridges…, ubytování a večeře.
7. den: Po snídani odjezd do Londýna k odletu, v odpoledních hodinách odlet do ČR.

Informace

K rezervaci nutno dodat datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, platnost pasu  od-do od každého účastníka. Upozorňujeme, do Velké Británie lze cestovat pouze na cestovní pas.
 
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5.990,- Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady 2 – 4) 250,- Kč

Informace:
*MORAVA – ZDARMA JÍZDENKA ČD DO/Z PRAHY, VÍCE INFORMACÍ U VAŠEHO PRODEJCE. 
Změna programu vyhrazena.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

Cena zahrnuje

• letenku Praha – Londýn – Praha včetně tax a příplatků 
• 6 noclehů v hotelech*** se snídaní
• dopravu autokarem dle programu zájezdu – průvodce 
jízdenku na vláček ve Snowdonia National parku 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Tipy pro správnou volbu

• oblíbený program v letecké variantě
• v ceně jízdenka na vlak ve Snowdonia National parku

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...