To nejlepší ze Sicílie

Zjistit termíny a ceny
Popis
TAORMINA • ETNA • CATANIA • SYRAKUSY• PALERMO• MONREALE• CEFALÚ•
MESSINA• TROPEA
Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Lamezia Terme – Praha • dopravu
autobusem dle programu • 7× ubytování ve 3* hotelech • 7× snídani •
výlety dle programu • průvodcovské služby
Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 4900 Kč • 6× večeře
2400 Kč • komplexní pojištění ERV včetně léčebných
výloh a storna 30.000 Kč 590 Kč • komplexní
pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 50.000 Kč 890
• připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika
spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč • připojištění
Extra+ k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa
včetně osobní karantény 540 Kč Předpokládaná
částka na vstupy cca 70 €.
1. den
Odlet z Prahy (orientační čas je cca 11:15) do Lamezia Terme a
transfer na ubytování. Ubytování na kalabrijském pobřeží u
Tyrhénského moře.
2. den
o snídani odjezd na trajekt. Přejedeme krátkým trajektem (cca
30min) Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od Sicílie a uvítá nás
město Messina. Odsud se vydáme na poznávání tohoto ostrova a
navštívíme Taorminu, jedno z nejkrásnějších a
nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen v
nádherných starobylých uličkách a náměstích plných kaváren,
obchůdků se suvenýry ale i v jejích historických památkách, jako je
Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a
stále výbušnou sopku Etnu a množství paláců. K večeru odjezd na
ubytování v hotelu na východním pobřeží.
3. den
Po snídani se vydáme k nejvyšší hoře Sicílie a stále činné sopce
Etně, zde nás bude čekat vulkanická „měsíční“
krajina s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery. Můžete si
zvolit procházky na úbočí Etny nebo za příznivého počasí vyjet
lanovkou až k hlavnímu kráteru ve výšce 2 900 mnm, popř. džípy až
na vrchol, téměř stále pokrytý sněhem. Odpoledne se vrátíme do
města Catania, starobylého města a významného
přístavu. Při procházce centrem města budeme obdivovat především
nádhernou katedrálu sv. Agáty z 11. století, slonní fontánu se
sochou slona z lávového kamene z Etny, neorenesanční divadlo aj. Po
prohlídce města návrat na ubytování.
4. den
Po snídani odjezd do jihovýchodní části ostrova a návštěva města
Syrakusy. Žádné jiné místo na Sicílii nemá takové bohatství
uměleckých a kulturních památek z nejrůznějších období. Město se
skládá ze dvou naprosto rozdílných částí. Malebné staré město
vystavěné na ostrově Ortygia a pevninská část s památkami z
řecko-římského období. Prohlédneme si pozůstatky Apollónova chrámu,
Aretušin pramen, archeologický areál s řeckým divadlem i barokní
katedrálu vystavěnou na místě slavného chrámu bohyně Athény
vystavěného Syrakusany po vítězné bitvě nad Kartaginci. Katedrálu
dodnes podpírají dórské sloupy. Odpoledne odjezd ze Syrakus a
přejezd přes vnitrozemí ostrova na ubytování u Palerma.
5. den
Po snídani návštěva Palerma, hlavního města
Sicílie. Město založené Féničany, ve kterém se mísí vlivy všech
civilizací, které jím prošly, ať už to byli Řekové, Římané,
Kartaginci, Arabové, Normané, Byzantinci, Aragonci aj.
Nezaměnitelný ráz historického jádra způsobuje jedinečná kombinace
normanské a orientální architektury, baroka, historických zahrad a
parků. Cizokrajný půvab Palerma umocňují palmy, tropická vegetace,
příjemné podnebí i zdejší lidé. Projdeme se klikatými uličkami na
náměstí Quatro Canti, vyznačující střed města a symbolizující
čtvero ročních období, projdeme branou Porta Nuova a navštívíme
bývalý Královský palác. Odpoledne přejedeme do
Monreale ležícího nad Palermem na svahu hory Monte
Caputo. Zde navštívíme jeden z nejcennějších svatostánků na světě,
katedrálu, která je jednou z největších dochovaných památek
normanské architektury na světě. Katedrála je italskou národní
památkou a jedním z nejdůležitějších turistických cílů Sicílie.
Křížová chodba je velmi dobře dochovaná a je dnes jednou z
nejkrásnějších italských staveb tohoto druhu, jak co do velikosti,
tak i dokonalosti detailů. Tím, co činí tento chrám tak nádherným,
je především 6,500 m² skleněných mozaik pokrývajících celý jeho
interiér. S výjimkou spodní části stěn, které jsou obloženy
mramorovými deskami oddělenými mozaikovými pásy, jsou celé stěny
pokryty mozaikovými obrazy v jasných barvách na zlatém podkladu. K
večeru odjezd na ubytování u Cefalú.
6. den
Po snídani návštěva města Cefalú, které si Vás
získá svým starým městem s úzkými uličkami, normanskou katedrálou i
atmosférou pravé Itálie s množstvím barů, kaváren a obchodů. Staré
město je vystavěno pod mohutnou skalní stěnou Rocca di Cefalú.
Unikátní je i prádelna z doby Arabů napájená přírodním pramenem,
která byla v provozu až do 50. let minulého století. A po schodech
dolů se dostaneme ke starému přístavu i na krásnou písečnou pláž,
která se táhne pod celým starým městem. Odpoledne volno na koupání,
procházky, posezení, návštěvu muzeí apod. Večer návrat na
ubytování.
7. den
Po snídani odjezd do města Messina. Zde uděláme
krátkou zastávku na prohlídku unikátní katedrály s funkčním orlojem
i na posezení na kávu nebo něco sladkého. Po prohlídce se nalodíme
na trajekt a přejedeme opět Messinskou úžinu do Kalábrie. Odjezd na
ubytování do oblasti Capo Vaticano s jedněmi z nejkrásnějších pláží
v Itálii. Odpočinek, koupání.
8. den
Po snídani výlet autobusem podél Pobřeží bohů do města Tropea,
jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie, nazývaného perla
Kalábrie. Starobylé město pocházející již z řecko-normanské doby je
vystavěno na útesech nad bělavými písečnými plážemi. Procházka
starým městem k vyhlídce s dech beroucími výhledy na pobřežní
scenérii s kostelem sv. Marie vystavěným na vrcholu skalnatého
útesu nad nádhernými plážemi. Posezení v typických restauracích a
kavárnách v křivolakých uličkách nebo nákupy posledních suvenýrů a
dárků. Před polednem transfer na letiště a odlet do Prahy
(orientační čas příletu cca 16:30).
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...