To nejlepší ze Sicílie

Rychlý přehled
8denní zájezd
Počet dní
8denní zájezd
strucna_trasa
Taormina Etna Catania Syrakusy Palermo Monreale Cefalú Messina Capo
Vaticano Tropea
1. den
Odlet z Prahy do Lamezia Terme, transfer, ubytování na kalabrijském
pobřeží u Tyrhénského moře. Nocleh.
2. den
Po snídani odjezd na trajekt, kterým přejedeme (cca 30min)
Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od Sicílie do města Messina.
Navštívíme Taorminu, jedno z nejkrásnějších měst Sicílie –
starobylé uličky a náměstí plné kaváren, obchůdky ale i historické
památky, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na
zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu a množství paláců. K
večeru odjezd na ubytování v hotelu na východním pobřeží. Nocleh.
3. den
Snídaně. Výlet k nejvyšší hoře Sicílie a stále činné sopce Etně,
vulkanická „měsíční“ krajina s lávovými útvary a krátery. Můžete si
zvolit procházky na úbočí Etny nebo za příznivého počasí vyjet
lanovkou až k hlavnímu kráteru ve výšce 2 900 mnm, popř. džípy až
na vrchol, téměř stále pokrytý sněhem. Odpoledne se vrátíme do
města Catania, starobylého města a významného přístavu. Procházka
centrem města, katedrála sv. Agáty z 11. století, slonní fontána se
sochou slona z lávového kamene z Etny, neorenesanční divadlo aj. Po
prohlídce města návrat na ubytování. Nocleh.
4. den
Snídaně a odjezd na jihovýchod ostrova. Návštěva města Syrakusy.
Žádné jiné místo na Sicílii nemá takové bohatství uměleckých a
kulturních památek z nejrůznějších období. Město se skládá ze dvou
naprosto rozdílných částí. Malebné staré město vystavěné na ostrově
Ortygia a pevninská část s památkami z řecko-římského období.
Prohlédneme si pozůstatky Apollónova chrámu, Aretušin pramen,
archeologický areál s řeckým divadlem i barokní katedrálu
vystavěnou na místě slavného chrámu bohyně Athény vystavěného
Syrakusany po vítězné bitvě nad Kartaginci. Katedrálu dodnes
podpírají dórské sloupy. Odpoledne odjezd ze Syrakus a přejezd přes
vnitrozemí ostrova na ubytování u Palerma. Nocleh.
5. den
Po snídani návštěva Palerma, hlavního města Sicílie. Město založené
Féničany s vlivy všech civilizací, které jím prošly, má
nezaměnitelný ráz kombinací normanské a orientální architektury,
baroka, historických zahrad a parků. Cizokrajný půvab Palerma
umocňují palmy, tropická vegetace, příjemné podnebí i zdejší lidé.
Projdeme se klikatými uličkami na náměstí Quatro Canti, vyznačující
střed města a symbolizující čtvero ročních období, projdeme branou
Porta Nuova a navštívíme bývalý Královský palác. Odpoledne
přejedeme do Monreale ležícího nad Palermem na svahu hory Monte
Caputo. Návštěva vzácné katedrály, která je jednou z největších
dochovaných památek normanské architektury na světě, velmi
pozoruhodná a zachovalá Křížová chodba a nádherný interiér
skleněných mozaik (6,500 m2). K večeru odjezd na ubytování u
Cefalú. Nocleh.
6. den
Po snídani návštěva města Cefalú, staré město s úzkými uličkami,
normanskou katedrálou i atmosférou pravé Itálie s množstvím barů,
kaváren a obchodů. Je vystavěno pod mohutnou skalní stěnou Rocca di
Cefalú. Unikátní je i prádelna z doby Arabů napájená přírodním
pramenem, která byla v provozu až do 50. let minulého století. A po
schodech dolů se dostaneme ke starému přístavu i na krásnou
písečnou pláž, která se táhne pod celým starým městem. Odpoledne
volno na koupání, procházky, posezení, návštěvu muzeí apod. Večer
návrat na ubytování. Nocleh.
7. den
Po snídani odjezd do města Messina. Krátká zastávka na prohlídku
unikátní katedrály s funkčním orlojem a na posezení třeba u kávy.
Po prohlídce se nalodíme na trajekt a přejedeme opět Messinskou
úžinu do Kalábrie. Odjezd na ubytování do oblasti Capo Vaticano s
krásnými plážemi. Odpočinek, koupání. Nocleh.
8. den
Po snídani výlet autobusem podél Pobřeží bohů do města Tropea,
perly Kalábrie. Velmi navštěvované starobylé město pocházející již
z řecko-normanské doby je vystavěno na útesech nad bělavými
písečnými plážemi. Procházka k vyhlídce s dech beroucími výhledy na
pobřežní scenérii s kostelem sv. Marie vystavěným na vrcholu
skalnatého útesu nad nádhernými plážemi. Posezení v restauracích a
kavárnách v křivolakých uličkách nebo nákupy posledních suvenýrů a
dárků. Před polednem transfer na letiště a odlet do Prahy (v červnu
odlet i do Brna).
Cena zahrnuje
7 noci se snídaní ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s
příslušenstvím), leteckou přepravu tam i zpět vč. tax a zavazadla,
autobusovou dopravu autobusem dle programu, výlety dle programu,
průvodce.
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění
Minimální výměna na vstupy
Doporučená výměna na vstupy: 70 EUR.
Poznámka k ceně
Doprava do Kalábrie je zajištěna letadly Boeing 737-800 české
letecké společnosti Smartwings. Předpokládaný letový řád (místní
časy): Praha – Lamezia Terme 11:15-13:30, Lamezia Terme – Praha
14:15-16:30 Brno – Lamezia Terme 11:30-13:50, Lamezia Terme – Brno
14:40-16:45 Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou
uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před
odjezdem e-mailem nebo poštou. V ceně letu je jedno odbavené
zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg a jedno příruční zavazadlo
do 8 kg. Rozměry odbaveného zavazadla – součet jeho délky, šířky a
výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout
250 cm. Rozměry příručního zavazadla – max. 55x45x25 cm. Sdružování
zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není
povoleno.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...