Turecká jižní riviéra – letecky

Popis
Zájezd na turecké pobřeží Středozemního moře přezdívané Turecká
riviéra. Tato část Turecka je velmi bohatá na množství antických
památek např. jedinečně zachovalé divadlo Aspendos nebo pozůstatky
antického města Side, ale také na přírodní zajímavosti a krásné
pláže. Uchvátí Vás jedinečná poloha a krásná krajina antického
Termessu i romantika Olympu a Phaselis.
Zájezd zahrnuje
Pořadí navštívených míst může být změněno., letenku Praha –
Antalya – Praha, dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu
klientů) na výlety, průvodce, 7x ubytování v hotelu (2lůžkové
pokoje s vlastním příslušenstvím), 7x polopenzi
Zájezd nezahrnuje
případnou pobytovou taxu, vstupy, plavbu lodí kolem ostrova Kekova
(cca 25-30 Euro / os.) a bakšišné / spropitné, V závislosti na
změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V
takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován
bude povinný příplatek 650 Kč / os.
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč(620.000000
CZK), 1/1 pokoj – povinný při nedoobsazení(3500.000000
CZK), samostatně cestující osoby se zájmem o doobsazení budeme
kontaktovat.
Program
Den 1
Let Praha – Antalya , ubytování na proslavené Turecké riviéře
.Den 2
ANTALYA , starověká Attalei, byla vždy velmi významným místem. Svou
návštěvou ji poctil i císař Hadrian, jeden z velkých římských
císařů, který putoval po všech provinciích římské říše. Na jeho
počest vybudovali v centru města slavnou Hadriánovu bránu, která je
dodnes velmi dobře dochovanou stavbou. Projdeme se uličkami starého
města až k další stavbě pocházející z období antiky, Hidirlik
kulesi, odkud se naskýtají krásné výhledy na pobřeží, starý malý
přístav i skaliska v okolí. Nevynecháme pohled na Flétnový minaret,
symbol Antalye . Vzhledem k množství starověkých měst, která se na
pobřeží v oblasti Antalye nacházela, nemůžeme vynechat ani
archeologické muzeum, které soustředí velké antické sbírky, zejména
bohatou sochařskou sbírku z Perge a dalších míst. Po prohlídce
města zamíříme do krásné přírody. Antalya je vyhlášená svými
vodopády a my se zaměříme na pěší okruh kolem vodopádů KURSUNLU,
kde se střídají jezírka, potůčky a vodopády v krásné zalesněné
krajině. Návrat na ubytování.Den 3
Celodenní putování oblastí starověké Pamfýlie. Zde se nacházejí
pozůstatky významných měst, založených většinou řeckými
kolonizátory a do krásy dobudovaných v římské době, kdy byla
Pamfýlie římskou provincií. Oblast byla ale také oblíbenou
základnou starověkých pirátů, kteří si zde zřídili obchod s otroky.
SIDE – na poloostrově rozmístěné starověké město láká k procházkám
mezi antickými stavbami, najdete zde dvě agory, velké divadlo i
přímo na břehu moře vystavěný Apollónův chrám. ASPENDOS – nejlépe
dochované divadlo nejen v Malé Asii, ale pravděpodobně v rámci
celého starověkého světa. Dodnes se zde v létě konají divadelní
představení nebo koncerty. Vyjdeme i na kopec nad divadlem, kde
stávaly významné antické stavby a budeme mít výhledy až na mohutné
oblouky starověkého akvaduktu, který oblast dříve zásoboval vodou.
PERGE – město do krásy dovedla zdejší bohatá mecenáška Magna
Plancia na počátku 2.stol.n.l. Dochované velké divadlo, rozlehlý
stadion, obrovská helénistická brána s věžemi, rozsáhlé starověké
lázně i zajímavá hlavní ulice, jejímž středem vedl vodní kanál, to
vše jistě i dnes zaujme návštěvníky.Den 4
Polodenní výlet do hor nad Antalyi a návštěva jedinečného
starověkého města TERMESSOS, které se nachází v krásné a
nepřístupné hornaté krajině. Během průchodu areálem objevíte
divadlo s jedinečnými výhledy do krajiny, nekropoli s vytesanými
hrobkami, gymnasion a další zajímavé stavby. Město nedobyl díky
jeho unikátní poloze ani Alexandr Makedonský během svého tažení
proti Perské říši.Den 5
Celodenní výlet na nádhernou lýkijskou riviéru , kde se střídá
skalnaté pobřeží s dlouhými písečnými plážemi. Tato oblast patří k
nejkrásnějším v celém Turecku. Pohoří OLYMPOS má i antické stavby
rozkládající se na pobřeží, kterým dominují zejména nekropole a zde
se nacházely ohníčky bájné chiméry. Dopoledne výjezd kabinovou
lanovkou Olympos teleferik na horu Tahtali Dagi (2 365 m.) s
krásnými výhledy na členité pobřeží a tyrkysově modré moře. U
Olympu se táhne dlouhá písčito-oblázková pláž, která láká ke
koupání. Návštěva starověkého města PHASELIS ležícího na břehu
moře, který měl tři přístavy, kde mezi nimi se rozkládalo město s
dodnes dochovanými stavbami.Den 6
Druhý celodenní výlet do oblasti lýkijské riviéry. MYRA (dnešní
Demre), odkud pocházel sv. Mikuláš, biskup v Myře a s ním spojený
vznik příběhu o Mikuláši a také Santa Klausovi. Dodnes zde stojí
velký kostel upravený v 6.stol. za císaře Justiniána, kde původně
byly uloženy ostatky sv. Mikuláše. Nedaleko se nachází ruiny
starověkého města, kterým dominuje velké divadlo a do skal vytesané
lýkijské hrobky v rámci velké nekropole. Lodní výlet k ostrovu
KEKOVA (loď se platí na místě v Eur), kde se u pobřeží nachází
potopené zbytky antického města. Během plavby můžete pozorovat
zatopené části města, schodiště, přístavu i další antické stavby.
Přímo na pobřeží jich mnoho nezůstalo, většina se ocitla díky
několika zemětřesením pod hladinou moře. V rámci lodního výletu
možnost koupání z lodi.Den 7
Volný den u moře.Den 8
Odlet z Antalye a přílet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...