Turecko – Istanbul

Popis
Istanbul, město mezi dvěma kulturami, dvěma kontinenty, dvěma
světy. Město, kde se střetává Evropa s Asií a na jeho vzhledu je to
patrné. Poznejte s námi křižovatku kultur, město, odkud se řídily
tři říše – římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde
zanechala své stopy. Honosné mešity s minarety a hlasy muezzinů,
kavárny s vodními dýmkami, čajové zahrady, restaurace s kebaby a
mezze – to všechno jsou zvláštnosti, na které se můžete těšit.
Ideální termíny na poznávání, hotel s výbornou polohou, příjemné
teploty a na jaře kvetoucí zahrady u paláce Topkapi.
Zájezd zahrnuje
leteckou doprava do Istanbulu a zpět, let. taxy a
poplatky, kabinové zavazadlo dle podmínek let.
společnosti, transfer z/na letiště v Istanbulu, 4x ubytování v
hotelu***/**** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím s výbornou polohou
na Sultanahmet, 4x snídani, průvodce CK
Zájezd nezahrnuje
spropitné cca 10 €
Výlety
pojištění léčebných výloh a storna(200.000000 CZK), 1/1 pokoj –
zde povinný při nedoobsazení v hotelu ***(2200.000000
CZK), příplatek za ubytování v hotelu ****(2000.000000 CZK), 1/1
pokoj – zde povinný při nedoobsazení v hotelu ****(3200.000000
CZK), odbavované zavazadlo (hmotnost dle letecké společnosti,
většinou do 20 kg)(1500.000000 CZK)
Slevy
3. osoba na pokoji sleva (pouze pro společně přihlášené
trojice)(700.000000 CZK)
Program
Den 1
Odlet do Istanbulu , transfer na hotel s výbornou polohou ve čtvrti
SULTANAHMED v blízkosti těch nejznámějších památek. Dle časových
možností první seznámení s metropolí na Bosporu – městem ISTANBUL
(UNESCO), večerní město. Společně s průvodcem můžeme po celou dobu
zájezdu zajít na typická jídla či místní speciality a nasát tu
pravou atmosféru Istanbulu .Den 2
Prohlídka památek historického centra Starého Istanbulu v okolí
antického Hippodromu, kde uvidíme např. Egyptský obelisk nebo
německou fontánu. Dále nás uchvátí MODRÁ MEŠITA s hrobkou sultána
Ahmeda I. – modré glazované dlaždice a šest minaretů, byzantský
kostel ze 6. stol. Malá Hagia Sofia a nejslavnější chrám Byzantské
říše HAGIA SOFIA – „chrám Boží moudrosti“ – jedna z nejznámějších
sakrálních staveb světa, stojící ve čtvrti Sultanahmet, postavena v
letech 532-537 východořímským císařem Justiniánem I. a již více jak
1400 let nepřestává ohromovat svou krásou, elegantní architekturou
a propracovanými detaily. Návštěva Archeologického muzea s
významnou sbírkou antického umění a největší mešity v Istanbulu –
SULEJMANOVY MEŠITY (Süleymaniye Camii) nad zátokou Zlatý roh.
Podvečerní procházka po březích zátoky ZLATÝ ROH s rušným Galatským
mostem s kavárnami a restauracemi. Projdeme se do čtvrti Galata s
její dominantou Galatskou věží. Den můžeme zakončit v hospůdce na
oblíbeném tureckém pivě Efes.Den 3
Rozsáhlý palác TOPKAPI v místě zvaném Serailový mys, kde se
střetává Marmarské moře, Bospor a Zlatý roh, po dlouhá staletí
rezidence osmanských sultánů (řada nádvoří s výhledem na Marmarské
moře, klenotnice sultánů, zbrojnice, obrazárna, sbírky porcelánu,
možnost návštěvy harému). Odpoledne návštěva Yerebatanské cisterny
(antická podzemní zásobárna vody), Egyptského bazaru s Novou
mešitou a orientální atmosféra VELKÉHO BAZARU – Kapali Çarşisi,
nacházejícího se ve staré části Istanbulu , v objektu tržnice
pocházející z 15. století, rozlehlá soustava uliček a průchozích
domů s více než 4500 obchůdky, restauracemi, kavárnami.
Fakultativně podvečerní plavba po Bosporu, shlédneme krásné památky
na břehu Bosporu včetně paláce Dolmabahce, mešity Ortakoy, pevnosti
Rumeli.Den 4
Pokračování v prohlídce ISTANBULU .Den 5
Snídaně, dle letového řádu individuální volno v Istanbulu ,
transfer na letiště a odlet.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...