Úžasná Sicílie

Program zájezdu

1. DEN:  Sraz účastníků na letišti. Přelet na Sicílii. Transfer do hotelu. Ubytování. Volný čas. Večeře, nocleh.
2. DEN: PALERMO – MONREALE
Snídaně. Návštěva PALERMA, hlavního města Sicílie; překrásná poloha na úpatí kopce Monte Pellegrino, exotická směs evropské a orientální kultury. Architektura Palerma ukazuje arabské, normanské, barokní a secesní vlivy. Během prohlídky můžete mimo jiné vidět: velkolepou katedrálu. Vzhledem k době svého vzniku, přestaveb a provedených renovací se katedrála vyznačuje nádhernou kombinací mnoha architektonických stylů. Dále pak nejznámější fontány Palerma s třípatrovou Fontánou hanby. Na prohlídkové trase je také náměstí Piazza Bellini se zajímavými normansko-saracénskými památkami. Slavné katakomby v kapucínském klášteře s mumiemi mnichů a laiků, Palatinská kaple. Přejezd do MONREALE. Návštěva katedrály s nádhernými mozaikami – nejvýraznější dílo sicilsko-normanského umění. Návrat do hotelu, volný čas. Večeře, nocleh.
3. DEN:TRAPANI – MARSALA Snídaně. Přejezd do TRAPANI, města ležícího na soutoku Tyrhénského a Středozemního moře. Založena v dávných dobách, potěší svým starým městem. Projděte se městem plným architektonických skvostů, jako je Palazzo Cavarretta. Přejezd do solných pánví, které jsou jedním ze symbolů ostrova, kde se v procesu odpařování vody stále získává mořská sůl. Jsou zde charakteristické větrné mlýny s červenými střechami, které jsou často k vidění na pohlednicích. Přejezd do MARSALI, okouzlujícího města známého svými vinicemi a krásnými plážemi. Volný čas. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.
4. DEN: AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA Snídaně a check-out z hotelu. Transfer do AGRIGENTA. Návštěva Údolí chrámů, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ve Středomoří. Údolí se rozkládá na ploše téměř 2000 hektarů a je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Většina budov shromážděných na tomto místě pochází z 5. století př. n. l. a můžete mezi nimi najít pozůstatky Hérinho chrámu, Héraklova chrámu a mnoha dalších míst uctívání. Přejezd na PIAZZA ARMERINA a návštěva slavné římské vily o rozloze cca. 3 500 m², kde ve více než 40 pokojích (včetně toalet!) jsou nádherné mozaikové podlahy s jedinečným tématem a kvalitou zpracování. Nejznámější mozaiky jsou tzv. dívky v bikinách. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.
5. DEN NOTO – SYRAKUSY: Snídaně. Prohlídka NOTA. Projděte se městem proslulým nádhernou barokní architekturou paláců a kostelů: Porta Reale, kostel San Francesco, náměstí dokonalých proporcí s Chiesa Madre a impozantními paláci. Přejezd do Syrakus. Prohlídka: staré město s náměstím Piazza del Duomo, pramen Arethusa, řecké divadlo s nádherným výhledem na moře, Latomia del Paradiso s jeskyní zvanou Dionýsovo ucho. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.
6 DEN: ETNA – TAORMINA  Snídaně. Přesun k ETNĚ. Etna, která dominuje východnímu pobřeží Sicílie, je nejvyšší aktivní sopkou v Evropě (3340 m nad mořem). Přesun autokarem na parkoviště ve výšce kráterů Silvestri (cca 1800 m n. m.). Pro zájemce (za příplatek na místě): jízda džípem do nadmořské výšky 2900 mnm. Přejezd do TAORMINY. Návštěva Teatro Greco, malebné ruiny antického divadla. Procházka po Corso Umberto na Piazza IX Aprile s vyhlídkovou terasou s výhledem na Etnu a záliv. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.
7 DEN:. MESSINA – CEFALU Snídaně. Odjezd do MESSINY, která se nachází v malebném Messinském průlivu. V průběhu staletí bylo město třikrát přestavěno z ruin. Procházka po půvabném centru, při které si prohlédnete Katedrální náměstí z 12. století, katedrálu a zvonici zakončenou jedním z největších orlojů na světě. Za vidění stojí Orionova fontána na Katedrálním náměstí, Piazza del Catalani a nedaleký kostel Santissima Annunziata dei Catalani. Volný čas k odpočinku v jedné z místních kaváren. Dále pak pokračujeme v programu k  Neptunově fontáně na náměstí Unita d’Italia, odkud můžete obdivovat panorama přístavu s Fort Di San Salvatore a jeho 60 m sloupem korunovaným postavou Madonny della Lettera – patronky a ochránkyně města. Poté přejezd do Cefalu, zvaného Perla Tyrhénského moře a ležící na úpatí mohutné skály La Rocca. Procházka do centra města s jeho nejznámější památkou – monumentální katedrálou z 12. století, kterou postavil normanský král Roger. Volný čas. Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.
8. DEN. Snídaně. Odhlášení z hotelu. Transfer na letiště a odlet do ČR. Klienti, kteří si prodlužují pobyt: snídaně, check-out, transfer do vybraného hotelu

Fakultativní služby

Fakultativní poplatky:

přejezd k hlavnímu kráteru na Etně: cca 75 EUR.

Informace

minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob
změna programu vyhrazena
Povinné poplatky na místě:
pobytová taxa: 1-3 EUR/os./noc
vstupenky, místní průvodci, průvodce: cca 195 EUR.
průvodce neprovádí po řeckých divadlech v Syrakusách a Taormině.

Cena zahrnuje

7 nocí v hotelech***/****
dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením
stravování: 7 snídaní, 7 večeří
transfery
pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...