Uzbekistán a Turkmenistán

Popis zájezdu

Po mnohá staletí byli lidé Východu a Západu propojeni obchodní
cestou vedoucí z Číny do Středomoří. Díky své poloze se Střední
Asie, a zejména Uzbekistán, stala klíčovým dopravním uzlem na této
tzv. hedvábné stezce, která se odtud větvila do několika směrů, do
dalších zemí. I když jsou dny hedvábné stezky již ty tam, můžeme si
ještě dnes její slávu připomenout nádhernými památkami Samarkandu,
Buchary či Chivy. Atmosféru zaniklých časů karavan nám navodí
návštěva pouštních oáz nebo nezapomenutelný nocleh ve stanu vedle
hořícího vulkánu. Na rušných orientálních tržištích budeme moci při
nákupu tradičních textilií a keramiky obdivovat po předcích zděděné
umění místních usměvavých obyvatel. Protipól k nespočetným
historickým památkám obou zemí nám poskytne návštěva moderního
hlavního města Turkmenistánu – Ašchabádu, jež dává okázale najevo
své bohatství plynoucí z bohatých zásob nerostných surovin.

Upozornění:

Pro vstup do Turkmenistánu je nutné předložit negativní PCR test
ne starší 72 hodin + dokument potvrzující protilátky (Covid-19) +
dokument o absolvování vakcinace (od poslední dávky nesmí uplynout
42 dní).

V ceně nezahrnuto:

turkmenské vízum – cca 71 USD

Velikost skupiny:

6-15 účastníků

Poznámka:

Z důvodu delšího vyřizování turkmenského víza je potřeba se
přihlásit na zájezd minimálně dva měsíce před odletem.

Jednolůžkový pokoj pro jednotlivce je u tohoto zájezdu povinný.
Máte-li zájem o doobsazení pokoje, označte to na smlouvě. Bude-li k
dispozici další zájemce stejného pohlaví, příplatek za jednolůžkový
pokoj vám vrátíme.

Program
1. den:

Letecky Praha – Taškent: odpoledne přílet do
„kamenného města“ – hlavního města
Uzbekistánu; společná večeře a odpočinek na hotelu
po nočním letu.

2. den:

Celodenní výlet do největšího národního parku Uzbekistánu –
NP Ugam-Čatkal v západní části pohoří
Ťan-šan
; dvě lanové dráhy Beldersaj a Čimgan a procházka v
okolí umělého jezera Čarvak.

3. den:

Taškent – Samarkand : ranní přejezd
rychlovlakem do jednoho z nejvýznamnějších center na hedvábné
stezce – Registán neboli Písečné
náměstí
lemované ze tří stran medresami (symbol města a
celé země), Gúr-e-Emír – hrobka vládce Timura
Lenka, skvost islámské architektury mešita Bibi
Chanum
z 15. stol.

4. den:

Samarkand: pozůstatky Ulugbekovy
observatoře
z 15. stol., Šah-i-Zinda neboli Hrobky
živoucích králů
ze 14. a 15. stol.; procházka starým
městem a tržiště Sijob; fakultativně večerní
odpočinek s místními v historickém
hamámu
s masáží a čajem.

5. den:

Samarkand – Buchara : dopoledne
přejezd rychlovlakem do centra středověké islámské vzdělanosti;
pevnost Ark – bývalé sídlo bucharských emírů,
náměstí Kalján se 47 m vysokým minaretem a
stejnojmennou mešitou, nejstarší středoasijská dochovaná
mešita Magoki Ataru (původně z 9. stol.), dvě
naproti sobě stojící nádherné medresy Ulugbega a
Abdul Aziz Chana, náměstí Ljabi Hauz – centrum
starého města a místo setkávání a odpočinku.

6. den:

Buchara – Chiva: jedna z nejstarších památek
Střední Asie – Sámánovské mauzoleum z 10. stol.;
„mauzoleum“ Čašma Ajub (Jobova posvátného
pramene); odpoledne přejezd vlakem do Chivy
muzea pod širým nebem a nejzachovalejšího středověkého města
Střední Asie.

7. den:

Chiva : mauzoleum chivského hrdiny ze 16. stol.
Pahlavana Mahmuda, Páteční mešita s 218 sloupy (6
z nich pochází z 10. stol.); volno na toulky starým městem.

8. den:

Překročení hranice do Turkmenistánu a přejezd
do městečka Kuňja Urgenč (ve 12. stol.
hlavní město říše chórezmských šáhů) – 62 m vysoký
minaret
Tutluka Timura, mauzoleum sultána
Takeše; přejezd ke kráteru Darvaza (tzv. Brána do
pekla), ve kterém již od r. 1971 nepřetržitě hoří unikající plyn;
nocleh ve stanech u kráteru.

9. den:

Ašchabád: přejezd do hlavního města a jeho
prohlídka – park Nezávislosti s palácem
Turkmenbašiho; návštěva Nisy -vykopávek
hlavního města parthské říše ze 3. stol. př. Kr. a farmy na
chov achaltekinských koní.

10. den:

Ašchabád – Mary: vnitrostátní přelet do města
Mary a prohlídka oázy Merv (jedna z
nejvýznamnějších křižovatek na hedvábné stezce) – pět
různých historických měst
, odkud se rozjížděli obchodníci
na všechny čtyři světové strany, pozůstatky karavanserají a
pevností, 38 m vysoké mauzoleum sultána
Sandžara
.

11. den:

Merv – Buchara: přejezd do města Turkmenabat a
překročení hranice zpět do Uzbekistánu; večer
individuální volno v Buchaře.

12. den:

Buchara – Taškent: ranní přelet do Taškentu –
islámská škola Kukeldaš a Barak Chan ze 16. stol.,
mauzoleum islámského učence a básníka 10. stol.
Abu Bakr Kafal Al Šoši, Páteční mešita,
náměstí Nezávislosti, poslední nákupy a
fakultativně návštěva státní opery Navoi.

13. den:

Letecky zpět do Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...