Uzbekistán – křižovatka Hedvábné stezky

Popis zájezdu

Vydejme se po slavné hedvábné stezce napříč zemí, která je s ní
mimořádně těsně svázána a nabízí nejskvělejší a nejzachovalejší
památky z celé trasy této středověké euroasijské obchodní tepny.
Zejména Samarkand, Buchara a Chiva patří k tomu nejlepšímu, co nám
může nejen Střední Asie nabídnout. Atraktivní a svébytná je i
současná tvář Uzbekistánu, které se dotkneme hlouběji díky
cestovatelskému charakteru tohoto zájezdu. Protiklad k rušným
historickým městům nalezneme v poklidné atmosféře odlehlých oáz
pouště Kyzylkum a v bývalé rybářské vesnici na původním břehu již
téměř vyschlého Aralského jezera, kde skulptury lodních vraků
trčící z písku upomínají na tragické experimenty sovětského režimu,
které to zapříčinily. Nezapomenutelný bude jistě i nocleh v
tradiční jurtě a posezení u ohně pod zářícími hvězdami, kterým
suché klima dodává mimořádnou intenzitu.

Velikost skupiny:

10-16 účastníků

Program
1.-2. den:

Letecky Praha – Taškent: přílet brzy ráno,
ubytování a prohlídka „kamenného města“ Taškentu,
hlavního města Uzbekistánu – staré město, tržnice Čorsu, Páteční
mešita, medresa Kukeldaš, komplex Chazrati Imáma, nejstarší metro
ve Střední Asii a televizní věž.

3. den:

Ráno přelet do Nukusu a přejezd k vyschlému Aralskému
jezeru
do bývalé rybářské vesnice Mujnak
– návštěva muzea a prohlídka vraků lodí; večer návrat do
Nukusu.

4. den:

Podél mohutného toku Amudarji se přesuneme do
pouště Kyzylkum k starověkým pozůstatkům
pevností Torpak Kala a Ajaz Kala
a dále do Chivy.

5. den:

Chiva : muzeum pod širým nebem a
nejzachovalejší středověké město Střední Asie –
Mauzoleum chivského hrdiny ze 16. stol. Pahlavana
Mahmuda, Páteční mešita s 218 sloupy, minaret
Kalta Minor; volno na toulky starým městem a po
hradbách s nádhernými výhledy na město.

6. den:

Přejezd do Buchary – cestou prohlídka rozsáhlého
paláce posledního bucharského emíra
Sitoraj Mochi Chosa z 19. stol., mauzoleum
Bachadina Nakšabandiho
, súfijského mistra a Timurova
učitele ze 14. stol.; ubytování v Buchaře.

7. den:

Buchara – centrum středověké islámské vzdělanosti a jedna
z nejstarších památek Střední Asie: Sámánovské
mauzoleum
z 10. stol., pevnost Ark
bývalé sídlo bucharských emírů, náměstí Kalján se
47 m vysokým minaretem a stejnojmennou mešitou, nejstarší
středoasijská dochovaná mešita Magoki Ataru
(původně z 9. stol.), dvě naproti sobě stojící nádherné
medresy
Ulugbega a Abdul Aziz Chana, náměstí Ljabi
Hauz
– centrum starého města a místo setkávání a
odpočinku.

8. den:

Přejezd do pouštního městečka Nurata s
posvátným pramenem a lázněmi s léčivou vodou, pozůstatky pevnosti
Alexandra Velikého ze 4. stol. př.n.l.; nocleh v
komfortních jurtách
s večeří a posezením okolo ohně.

9. den:

Ráno možnost jízdy na velbloudech; přejezd do
Samarkandu , jednoho z nejvýznamějších center na hedvábné
stezce: Registan neboli Písečné
náměstí
lemované ze tří stran medresami (symbol města a
celé země), Gúr-e-Emír (hrobka vládce Timura
Lenka).

10. den:

Výlet přes Zeravšanský hřeben Pamiro-Alaje
(přes sedlo 1800 m) do města Šachrizábz , rodiště Timura
neboli Tamerlána – pozůstatky paláce Ak-Saraj,
Timurova letního sídla, Páteční mešita Kok-Gumbaz neboli
Modrý dóm.

11. den:

Samarkand : pozůstatky Ulugbekovy observatoře z 15. stol.,
Šah-i-Zinda neboli Hrobky živoucích králů ze 14. a
15. stol., skvost islámské architektury – mešita Bibi
Chanum
z 15. stol., procházka starým městem a
tržištěm Sijob; večer přejezd rychlovlakem
do Taškentu
.

12. den:

Letecky zpět do Prahy.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...