Uzbekistán – Velký okruh

Speciální nabídka:
Nechcete si připlácet jednolůžkový pokoj? Zavolejte a najdeme Vám
dvojici do pokoje.
Minimální obsazenost:
10 osob.
Informace o zájezdu:
TAŠKENT – SAMARKAND – BUCHARA – CHIVA – MĚSTA Z POHÁDEK TISÍCE A
JEDNÉ NOCI

• bohatý program, folklorní večer, piknik
• vstupy dle programu v ceně
• polopenze + 2x oběd
• česky hovořící průvodce

Program zájezdu:
1. DEN: odlet do Taškentu ve večerních hodinách. Let s
přestupem v Istanbulu.

2. DEN: přílet do Taškentu v dopoledních hodinách,
transfer do hotelu, ubytování, odpočinek. Okružní jízda městem,
prohlídka divadelního náměstí, památníku obětem zemětřesení v roce
1966, Barak Khánovy medresy (muslimská střední škola, kde se
vyučuje korán a řemesla), mausolea Kaff al Shashi, tržiště,
řemeslné dílny a překrásné stanice metra. Následuje večeře a nocleh
v hotelu.

3. DEN: po snídani odjezd na severovýchod do pohoří
Chimgan
vzdáleného 80 km od Taškentu. Pohoří Chimgan je
nejzápadnějším výběžkem Ťan-šanu a zároveň nejekologičtější
oblastí Uzbekistánu. Je rovněž součástí Národního parku
Ugam-Chatkal
. Po příjezdu následuje 30 minutová jízda lanovkou
na vrchol ve výšce 2 300 metrů. Po návratu krátká procházka údolím
zakončená obědem v typické horské restauraci. Volno, odpoledne
návrat do Taškentu.

4. DEN: po snídani odjezd do Samarkandu, vzdáleného
330 km. Cestou krátká zastávka na vesnickém trhu. Příjezd do
Samarkandu v poledne, fakultativně oběd, odpoledne okružní jízda
městem s prohlídkou náměstí tří mešit, mausolea Gur Amir. Večeře v
tradiční restauraci, ubytování v hotelu.

5. DEN: po snídani celodenní okružní jízda městem, prohlídka
mešity Bibi Chanum, Hedvábného bazaru, observatoře Ulug Bega,
archeologického muzea a komplexu Afrosiab a nekropole Shakhi-Zinda.
Večeře v typickém uzbeckém domě. Nocleh v hotelu.

6. DEN: po snídani v časných ranních hodinách (7:30 hodin)
přejezd s několika zastávkami do 380 km vzdálené Buchary.
Cestou návštěva uzbecké rodiny na odpolední čaj, pokračování do
Shakrishabz. Prohlídka města Shakrishabz, návštěva zbytků
paláce Ak-Saray, mauzolea Dshehanghir a mešit Kuk Gumbas,
SaifetdinKuol a Páteční mešity. Odpoledne pokračování autobusem do
Buchary. Po příjezdu večeře v místní restauraci, ubytování v
hotelu.

7. DEN: po snídani celodenní prohlídka města:
architektonický komplex náměstí Poi-Kalon s mešitou a minaretem,
mešitou Mir-i-Arab, pevností Ark, bývalá rezidence emírů
Buchary, mešita Bolo-Hauz, mauzoleum Ismaila Samanida,
mauzoleum Chasma-Ayub. Odpoledne okružní jízda městem: obchodní
domy z 16. století: tržiště s pokrývkami hlavy – Telpak Furushon,
mešita Magoki-Att ori, obchodní centrum klenotníků Toki-Zargaron,
kupole směnárníků Toki-Sarrafon, architektonický komplex
Lyabi-Hauz, návštěva paláce Nadir Divan Begi s folklórním
představením. Večeře v tradiční restauraci, nocleh v hotelu.

8. DEN: po snídani odjezd přes poušť Kyzylkum do 450
km vzdálené Chivy. Cestou několik zastávek na zajímavých místech
pouště a na břehu řeky Amudarji. Přestávka na oběd formou pikniku.
Příjezd do Chivy, ubytování v hotelu. Večeře v tradiční
restauraci, nocleh v hotelu.

9. DEN: po snídani odjezd na prohlídku Chivy (UNESCO)
– minaret Kalta Minor, medresa Rakhim Khan, mauzoleum Pahlavan
Mahmud, mešita a minaret Djuma, minaret a škola IslamKhoja, Páteční
mešita a palác Tač-chauli. Odpoledne odjezd do města Urgenč,
večeře v místní restauraci. Transfer na letiště v Urgenči, přelet
do Taškentu. Příjezd do hotelu a krátká přestávka na osobní
hygienu. Transfer na letiště v pozdních nočních hodinách. Noční
odlet do Prahy přes Istanbul.

10. DEN: Předpokládaný přílet do Prahy v dopoledních
hodinách.

Cena zahrnuje:
letenku Praha – Taškent – Praha (do ceny letenky 14 000 Kč, 1
přestup), přelet Urgenč – Taškent, 7x ubytování ve dvoulůžkových
pokojích v hotelích 2-3*** nebo penzionech, snídaně a večeře dle
programu (začíná se snídaní v den příletu a končí se večeří den
před odletem), 1x oběd a 1x piknik, všechny transfery po cestě
klimatizovaným autobusem, doprovod kvalifikovaného místního
průvodce a česky hovořícího průvodce, vstupy do objektů s
průvodcem, folklorní večer v Buchaře, cestu lanovkou v pohoří
Chimgan, odnos zavazadel na letištích a hotelích, pojištění CK dle
zákona č. 159/1999.
Cena nezahrnuje:
komplexní cestovní pojištění (70 Kč/os./den), osobní výdaje. Časový
program je sestaven v návaznosti na aktuální letové řády v době
tisku katalogu. CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
Minimální počet účastníků:
6 osob.
Orientační časy letů:
Praha Taškent 19:15 – 14:40 (přílet druhý den)
– s přestupem v Istanbulu
Taškent Praha 2:45 – 8:30 (přílet druhý den)
– s přestupem v Instanbulu
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...