Ve stínu olivovníku – to je Izrael

Program zájezdu

DEN 1: Odlet z Prahy do Taby; transfer do hotelu; ubytování v oblasti Taba nebo Nuweiba, volný čas, večeře.

DEN 2: Mrtvé moře – Jericho
Ranní přejezd egyptsko-izraelské hranice a odjezd k Mrtvému moři.
Mrtvé moře je bezodtoké slané jezero a přitahuje zájem návštěvníků už po tisíce let; zastávka k odpočinku s možností koupání.
Odjezd do Jericha, které je považováno za nejstarší město na světě; nedaleko se nachází Hora Pokušení, kde se dle Bible Ježíš postil 40 dní a nocí a byl pokoušen Satanem; ubytování a večeře v hotelu.

DEN 3: Safed – Golanské vorky – Kafarnaum – Tabgha
Návštěva a prohlídka Safedu, jež je jedním ze čtyř svatých měst judaismu.  Rozvíjela se zde židovská mystika – kabala a vznikly tradice, které dodnes ovlivňují život praktikujících Židů.Dále přejezd na Horu Golan, což je obrovská náhorní plošina táhnoucí se podél hranic Sýrie a Libanonu. Prohlídka Kafarnaum se zříceninou starobylé synagogy, a Tabghy – místa, kde údajně pobýval Ježíš Kristus a pronesl své slavné kázání.Návrat do hotelu, večeře.

DEN 4: Galile Cana – Nazaret – Haifa – Caesarea – Tel Aviv
Snídaně; návštěva prvního Ježíšova zázraku – Kána Galilejská, kde Kristus provedl svůj první zázrak – proměnil vodu ve víno.Odjezd do Nazaretu, křesťanské poutní místo s jeskyní Svaté rodiny v kostele sv. Josefa a nedalekou horou Tábor s návštěvou chrámu Zvěstování.Přejezd do Haify; prohlídka kláštera Stella Maris a Eliášovy jeskyně; prohlídka Caesarey, přístavního města, jehož největší doba slávy byla za vlády Heroda Velikého. Zachovaly se zde zříceniny starobylých budov, včetně ohromného amfiteátru, kde se dodnes konají představení, a také krásný akvadukt ze 2. st ležící u Středozemního moře; transfer do Tel Avivu, ubytování a večeře v hotelu.

DEN 5: Jeruzalém
Snídaně, přejezd do Jeruzaléma, posvátného města tří náboženství – Olivová hora s nejstarším židovským, doposud používaným hřbitovem na světě; nejposvátnější křesťanské místo na zemi – Chrám Božího hrobu; nejposvátnější místo judaismu Zeď nářků; Via Dolorosa aneb Křížová cesta;přejezd na horu Sión – údajné místo Poslední večeře Páně, návštěva vyhlášených trhů ve Starém městě. Návrat do hotelu, večeře.

DEN 6: Betlém – Yad Vashem
Snídaně, prohlídka Betléma – místa narození Krista včetně návštěvy Baziliky Narození Páně; Mléčná jeskyně, kam se dle tradice uchýlila Svatá rodina na cestě do Egypta.
Přejezd do Jeruzaléma a návštěva Muzea holocaustu YAD VASHEM; ; návštěva hrobky krále Davida.Návrat do hotelu, večeře.

DEN 7: Masada – Taba
Snídaně, přejezd do Masady.
Výjezd lanovkou do Masady (starověká pevnost na vrcholu skalního útesu). Pevnost byla postavena Herodem Velikým v 1. století př. n. l. Během první židovské války se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům.Přejezd do blízkosti Kumránských jeskyní, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře.Dále cesta přes Negevskou poušť k hranici s Egyptem; zastávka v Kibucu Yotveta, přejezd přes hranici v Ejlatu / Tabě.Ubytování v hotelu v oblasti Taba nebo Nuweiba, večeře a nocleh.

DEN 8: individuální volno; transfer na letiště; odlet do Prahy.Pro klienty kteří si prodlužují pobyt u moře, transfer na letiště a na hotel.

Fakultativní služby

– Noční Jeruzalém – cca 35 USD

– Příplatek za jednolůžkový pokoj

Informace

Povinné poplatky splatné na místě u průvodce: vstupy do památek, místní průvodci, hraniční poplatky: cca 185 USD
spropitné cca 5 USD/den
minimální počet 20 osob
změna programu vyhrazena

Cena zahrnuje

– 7 nocí v hotelu ***/**** v pokojích s příslušenstvím dle programu
– 7 polopenzí dle programu
– Leteckou přepravu Praha – Taba – Praha včetně tax a poplatků
– Transfery dle programu
– Česky mluvící průvodce

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...