Velký okruh Barmou

Popis zájezdu

Změna programu vyhrazena.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY DO YANGONU

2. den PŘÍLET DO YANGONU
Přílet do Yangonu, transfer do hotelu, nocleh.

3. den YANGON
Snídaně. Návštěva sochy sedícího Buddhy, jezera Kandawgyi, kláštera
Chaukhtatgyi se sochou ležícího Buddhy, pagody Sule, parku Maha
Bandoola s pomníkem nezávislosti a dalších pamětihodností.
Odpolední procházka po tržišti v Indické aČínské čtvrti. Na
velkolepý západ slunce se můžete těšit z vrcholku Singuttara Hill,
kde je umístěna největší zlatá pagoda na světě – Shwedagon. Nocleh
v Yangonu.

4. den ZLATÝ VIKLAN KYAIKTIYO
Snídaně. Odjezd d o Kyaiktiyo na světoznámý pozlacený posvátný vik
lan. Cestou zastávka na válečném hřbitově spojeneckých vojáků
Taukkayan a prohlídka přilehlého památníku. Nocleh v Kyaiktiyo.

5. den NEJUCTÍVANĚJŠÍ PAGODA SHWEMAWDAW
Snídaně. Návrat do Yangonu. Cestou návštěva historického města
Bagos nejuctívanější pagodou Shwemawdaw a ukázkou místního trhu.
Prohlídkapaláce Kanbawzathadi a pagody Shwethalyaung, jež skrývá
údajně nejkrásnější sochu ležícího Buddhy na světě. Poslední
zastávkou bude pagoda Mahazedi. Nocleh v Yangon .

6. den KRÁLOVSKÉ MĚSTO MANDALAY
Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Mandalaye. Odjezd do
starodávného města Amarapura s prohlídkou pagody Mahar Myat Muni s
jednou z nejuctívanějších myanmarských soch Buddhy a kláštera
Mahagandaryon, ve kterém žije několik tisíc buddhistických mnichů.
Návštěva nejdelšího týkového mostu světa U Bein. Prohlídka areálu
královského paláce Mya Nan San Kyaw Palace, dřevěného kláštera
Shwenandaw, prohlídka pagody Kuthodaw. Večer vyjížďka na vrcholek
Mandalay Hll s panoramatickým výhledem na řeku Iravádí. Nocleh v
Mandalayi.

7. den MĚSTO BĚLOSTNÝCH STUP SAGAING
Snídaně. Exkurze do okolí Mandalaye, kde poznáte bývalá hlavní
města Sagaing a Inwa (Ava). Překročení mostu přes řeku Iravádí do
Sagaingu, který je poset 600 bělostnými stúpami a pagodami, s
návštěvou místního tržiště. Návrat doMandalaye, nocleh.

8. den PLAVBA PO ŘECE IRAVÁDÍ
Plavba po majestátní řece Iravádí z Mandalaye do Baganu. V rámci
plavby na palubě snídaně, oběd a káva. Příjezd do unikátního
starověkého Baganu – jedné z nejvýznamnějších buddhistických
památek světa, kde se nacházejí více než dvě tisícovky pagod a
chrámů. Nocleh v Baganu.

9. den STAROBYLÉ CHRÁMY A PAGODY V BAGANU
Snídaně, prohlídka nejkrásnějšíchchrámů a pagod, postavených v
průběhu 11. a 13. století. Návštěva tržiště v Nyaung-U, zlaté
pagody Shwezigon, chrámu Kyansitta Cave, chrámu Manuha, chrámu
Thatbuinnyu a chrámu Dhamayangyi. Západ slunce z baganské
vyhlídkové věže Nan Myint Tower (platba 5 USD/osoba na místě).
Nocleh v Baganu.

10. den BALÓNEM NAD BAGANEM
V brzkých ranních hodinách možnost fakultativního letu balónem nad
Baganem (orientační cena 400 USD/osoba). Snídaně v hotelu.
Prohlídka pagody Lawkananda, chrámů Sulamani a chrámu Lementhna.
Podíváte se na komplex tří propojených svatyní Payathonzu a na malý
chrám Nandamanya. V chrámuMyazedi uvidíte kamennou rosetu s nápisy
ve čtyřech jazycích. Západ slunce z některého z chrámů či pagod.
Nocleh v Baganu.

11. den PŘÍBYTEK DUCHŮ MONT POPA
Snídaně. Odjezd k posvátné hoře Mont Popa, uctívané jako příbytek
duchů, na jejímž vrcholu se nalézají buddhistické chrámy, svatyně a
modlitebny. Jedná se o mystické místo s nádherným výhledem do
krajiny. Po cestě zastávka ve vesnici s produkcí palmového cukru.
Odjezd k jezeru Inle Lake, k vesničkám postavených na jezeře
přezdívanými Benátky Myanmaru. Po cestě krátká zastávka ve vesnici
s produkcí vína a oleje. Nocleh Inle Lake.

12. den PROJÍŽDKA PO JEZEŘE INLE LAKE
Snídaně. Projížďka po jezeře, jejíž součástí je návštěva pagody
Phaungdawoo s pěti sochami Buddhy, dřevěný klášter Nga Phe Chaung,
postavený na kůlech.Návštěva místních dílen na výrobu stříbrných
předmětů, zpracování hedvábí, kovářství a výrobny tradičních lodí.
Nocleh na jezeře.

13. den ODLET DO YANGONU
Snídaně, výlet lodí k západnímu břehu jezera do Indein. Jedná se o
unikátní místo poseté množstvím stúp ze 13. století. Z tamního
komplexu pagod Shwe Indaing je nádherný výhled na jezero. Před
odjezdem lodí návštěva místní dílny na výrobu stříbrných předmětů.
Transfer na letiště v Heho, odlet do Yangonu, nocleh.

14. den YANGON
Snídaně. Prohlídka katedrály svaté Marie a oblasti Kandawgyi Lake,
oběd vmístní restauraci. Transfer na letiště v Yangonu, finální
odlet.

15. den PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu Praha – Yangon – Praha s přestupy
 • letištní taxy
 • leteckou přepravu Yangon – Mandalay; Heho – Yagon
 • 12x ubytování v hotelech 3* s polopenzí
 • program, transfery klimatizovanými minibusy a vstupy dle
  itineráře
 • česky mluvícího průvodce (min. 14 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • vízum do Myanmaru 1.500 Kč
 • pojištění léčebných výloh
 • fakultativní výlety a spropitné cca 40 USD
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...