Velký okruh Brazílií

Zjistit termíny a ceny
Popis zájezdu

Lodě, zajišťující transfer Ceasa Port – Manaus nemají
klimatizaci.

V období sucha (září-prosinec) je transfer zajištěn kánoemi a
část, cca 300 m, pěšky.

Amazonské lodže jsou ekologická ubytování s alternativními
zdroji elektřiny (12V), bez ohřevu vody a omezeným osvětlením ve
večerních hodinách. Doporučujeme si vzít baterku.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Rio de Janeira.

2. den RIO DE JANEIRO
Přílet do Rio de Janeira. Po vyřízení pasových formalit transfer do
hotelu. Individuální volnomožno využít k odpočinku a koupání na
pláži Copacabana nebo Ipanema. Nocleh v Rio de Janeiru.

3. den RIO DE JANEIRO
Dnes Váš čeká setkání s novodobým divem světa – se sochou Ježíše,
který se tyčí nad jedním znejkrásnějších měst světa. Projedete
kolem jezera Rodrigo de Freitas přijedete na úpatí horyCorcovado,
odkud pojedete pohodlnou pozemní lanovkou tropickým pralesem Tijuca
až těsněpod vrchol Corcovada. Po absolvování závěrečných schodů k
soše Krista Vykupitele (CristoRedentor) se Vám naskytne fantastický
pohled na Rio de Janeiro. Odpoledne procházka postarém koloniálním
centru Ria, kde se zastavíte ve vyhlášené Confetarii Colombo na
šálekvynikající brazilské kávy. Nocleh v Rio de Janeiro.

4. den RIO DE JANEIRO
Druhý den bude následovat výlet k druhému symbolu Ria – světoznámé
Cukrové homoli.Začnete projížďkou kolem proslulých pláží Ria.
Následně první kabinkovou lanovkou vyjedetenejdříve na horu Urca a
další kabinkovou lanovkou vyjedete na Cukrovou homoli (Pao de
Acúcar),odkud se můžete kochat nádherným pohledem na velkoměsto
obklopené nekonečnýmoceánem. Odpo ledne individuální volno, možnost
fakultativní návštěvy botanické zahrady.Nocleh v Rio de
Janeiru.

5. den RIO DE JANEIRO – FOZ DO IGUACU
Transfer na letiště, odlet do Foz do Iguacu. Prohlídka vodopádů
Iguacu z brazilské strany. Širší nežViktoriiny vodopády a vyšší než
Niagara nabízejí nezapomenutelný pohled na 275 vodopádů akaskád
padajících do hloubky až 80 m v tzv. Ďáblově chřtánu. Majestátní
hřmící vodopády,působivá vodní mlha protkaná nesčetnými duhami a
kouzelná scenerie okolní přírody, to jsouvodopády Iguacu. Nocleh ve
Foz do Iguacu.

6. den VODOPÁDY IGUACU
Prohlídka vodopádů Iguacu z argentinské strany. Cesta vláčkem k
největšímu vodopádu Iguacu -k „Ďáblovu chřtánu“, kde se do hlubin
valí ohromná masa vody. Pod baldachýnem vodní tříště simůžete
vychutnat a zachytit dechberoucí kouzlo tohoto přírodního zázraku.
Procházka pokračujek dalším vyhlídkám, odkud si můžete prohlédnout
vodopády ze spodní i horní části. Půvabnáduha klenoucí se nad
vodopády jen umocní jejich kouzlo. Na sluncem rozpálených kamenech
sevyhřívají želvy, mezi stromy se mihne stín zvědavé opice. Po
pozdním obědě návrat zpět nabrazilskou stranu.

7. den FOZ DO IGUACU – MANAUS
Dopoledne transfer na letiště ve Foz do Iguazu, odlet do Manausu.
Po příletu a uvítání na letištinásleduje transfer do hotelu.
Odpoledne prohlídka „města kaučukových králů“. Projdete secentrem,
navštívíte palác Rio Negro a Amazonské divadlo, které je
nejkrásnější operní budovouv celé Jižní Americe. Nocleh v
Manaus.

8. den MANAUS – AMAZONIE
Po snídani transfer do přístavu. Odjezd lodí k soutoku řek Rio
Negra a Rio Solimoes, kde je zřetelněvidět tmavá voda Rio Negra a
hnědá voda Rio Solimoes. Pokračování lodí po Amazonce do
místaubytování v srdci amazonského pralesa. Večerní pozorování
kajmanů z motorové kánoe. Programse může měnit v závislosti na
počasí a aktuální situaci v oblasti Amazonie. Nocleh v
Amazonii.zřetelně vidět tmavá voda Rio Negra a hnědá voda Rio
Solimoes. Pokračování lodí po Amazoncedo místa ubytování v srdci
amazonského pralesa. Po uvítání vás zkušení průvodci seznámí
sitinerářem na další dny. Program se může měnit v závislosti na
počasí a aktuální situaci v oblastiAmazonie. Nocleh v Amazonii.

9. den AMAZONIE
Celodenní program v amazonském pralese. Procházky po okolí,
projížďky lodí nebo kanoí,prohlídka obydlí domorodců, pozorování
zvířat, to vše vás čeká v nitru tajemného pralesa. Noclehv
Amazonii.prohlídka obydlí domorodců, pozorování zvířat, to vše vás
čeká v nitru tajemného pralesa. Noclehv Amazonii.

10. den MANAUS – SALVADOR DA BAHIA
Dopoledne návrat lodí do Manaus, transfer na letiště a přelet do
Salvadoru da Bahia. Po příletua uvítání na letišti následuje
transfer do hotelu. Ubytování a nocleh v Salvadoru da Bahia.a
uvítání na letišti následuje transfer do hotelu. Ubytování a nocleh
v Salvadoru da Bahia.

11. den SALVADOR DA BAHIA
Celodenní prohlídku města začnete v historické části Salvadoru da
Bahia, který je koloniálnímetropolí Brazílie. Salvador da Bahia je
nejstarším brazilským městem, do roku 1763 byl hlavnímměstem
Brazílie. Velkou atrakcí města je nejhezčí brazilské náměstí Largo
do Pelourinho.Atraktivní historickou stavbou je kostel Sao
Francisco, jehož vnitřní výzdoba je nazývána ,,symfoniízlata“.
Odpoledne návrat na hotel, nocleh v Salvadoru da Bahia. Prohlídka
města je včetně oběda.

12. den PRAIA DO FORTE
Přejezd do půvabného letoviska Praia deForte, které leží na
Kokosovém pobřeží vbrazilském státě Bahia. Odpolednekrátká
procházka po městě. Nocleh vPřejezd do půvabného letoviska Praia
deForte, které leží na Kokosovém pobřeží vbrazilském státě Bahia.
Odpolednekrátká procházka po městě. Nocleh vPraia do Forte.po
městě. Nocleh v Praia do Forte.

13. den PRAIA DO FORTE
Volný den u moře. Možnost odpočinkuna pláži, koupání nebo posezení
nadkoktejlem v některé z příjemnýchkaváren. Nocleh v Praia do
Forte.

14. den ODLET DO PRAHY
Transfer na letiště v Salvador da Bahia,odbavení a odlet do
Prahy.

15. den PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu a letištní poplatky
 • místní přelety a letištní poplatky
 • 12x nocleh se snídaní v hotelech 3* během okruhu (v Amazonii
  plná penze)
 • veškeré transfery během okruhu
 • všechny prohlídky a vstupy dle programu
 • služby česky hovořícího průvodce (min. 16 osob)

NAVÍC V CENĚ

 • výlet na soutok řek Rio Negro a Rio Solimoes

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • fakultativní plavba tryskovým motorovým člunem pod vodopády
  Iguacu (75,- USD/osoba – platba na místě)
 • spropitné
 • cestovní pojištění
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...