Velký okruh po Izraeli

Popis zájezdu

Cena fakultativního výletu do Petry
zahrnuje:

 • transfer z Eilatu a zpět
 • vstup do objektu
 • česky hovořícího průvodce
 • oběd
 • Cena nezahrnuje:
 • vízum (65,- USD) a hraniční poplatky (60,- USD)

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Setkání na letišti, odbavení a odlet ve večerních hodinách z Prahy
do Tel Avivu.

2. den PRAHA – TEL AVIV – HAIFA
Po příletu a formalitách transfer do starobylé Jaffy na snídani. Po
prohlídce Jaffy transfer do Haify do hotelu, ubytování a odpočinek.
Nocleh.

3. den HAIFA – AKKO – TIBERIAS
Výlet do Haify, která je třetím největším izraelským městem a
největším izraelským přístavem. Návštěva nádherných terasovitých
zahrad a chrámu víry Bahá’i (bahájské církve) v Haifě se nachází
světové centrum této víry), který je obklopen perskými zahradami.
Přejezd do historického přístavu Akko, proslulého z dob křižáckých
výprav. Syté aroma rozličného koření mísící se s vůní vodních dýmek
a čerstvě upečeného arabského chleba se rozlévá křivolakými
uličkami s kamennou dlažbou a roztodivnými zákoutími. Prohlídka
křižácké pevnosti a podzemní chodby v délce 350 metrů, která
spojuje přístav s templářským chrámem. Odjezd do Tiberias,
ubytování v hotelu, nocleh.

4. den SAFED – TABGHA – CAPERNAUM – GOLANSKÉ VÝŠINY –
YARDENIT

Dnešní den začnete prohlídkou města Safed. Historické synagogy,
několik muzeí, galerie, obchody s uměleckými předměty, park se
starými olivovníky tvoří nezapomenutelnou mozaiku města. Nečekaně
je nejnavštěvovanějším místem starý hřbitov, kde je pohřbeno i
několik mistrů kabalistického učení. U hřbitova je židovská
rituální lázeň „mikve“, kterou muži dodnes využívají. Navštívíte
horu Blahoslavenství, kde Ježíš Kristus pronesl pověstné kázaní.
Dále si prohlídnete Tabghu, kde Ježíš ze dvou chlebů a pěti ryb
zázrakem dokázal nasytit davy hladovějících. Následuje zastávka u
zřícenin Capernaumu, vyhlídková cesta po Golanských výšinách a
Yardenit, tradiční místo křtů na řece Jordán. Návrat do Tiberias,
nocleh.

5. den TIBERIAS – NAZARETH – BETH SHEAN – BETLÉM –
JERUZALÉM

Tiberias leží na břehu Genezaretského jezera. Izraelci nazývají
toto jezero Galilejským mořem, proto během tohoto zájezdu budete
mít možnost vidět 4 moře: Středozemní, Galilejské, Mrtvé a Rudé!
Odjezd do Nazarethu. Návštěva baziliky Zvěstování Panny Marie
(stojí na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí
Ježíše). Podle Nového zákona zde strávil Ježíš Kristus dětství a
mládí, město je tedy významným křesťanským poutním místem. Návštěva
Beth Shean, nejzachovalejšího antického města v Izraeli. Přejezd do
Betléma, rodiště Ježíše Krista a izraelského krále Davida. V
Betlémě Vás okouzlí chrám Narození Páně se známou betlémskou
hvězdou. Odjezd do Jeruzaléma, ubytování v hotelu, nocleh.

6. den JERUZALÉM
Seznámení se s nejzajímavějšími místy Jeruzaléma – svatého města
tří významných světových náboženství – judaismu, křesťanství a
islámu. Navštívíte Chrámovou horu se Skalním chrámem a mešitou
El-Agsá. Nezapomenutelný pohled na město se otevře z Olivetské
hory, jmého získala podle olivovníků, které jí zkrášlují. Olivetská
(Olivová) hora je velmi uctívaným místem, je spojovaná s koncem
Ježíšova pozemského života a s jeho nanebevstoupením. Nedaleko
vrcholu je kostel Páter Noster, jehož jméno odkazuje k nejznámější
křesťanské modlitbě. Tuto modlitbu si zde můžete přečít i v
čestině. Na úpatí hory je tajemná Getsemanská zahrada, kde jsou k
vidění nejstarší olivovníky na světě. Návrat do hotelu, nocleh v
Jeruzalémě.

7. den JERUZALÉM
Pokračování prohlídky Jeruzaléma. Křížová cesta se 14. zastaveními,
vrch Golgota, chrám Božího hrobu, památník obětem holocaustu Yad
Vashem, zastávka u budovy izraelského parlamentu Knesset a u
sedmiramenného svícnu – symbolu Izraele. Do Zdi nářků,
nejsvatějšího místa na naší planetě, budete moci vložit své přání.
Tři velká náboženství (judaismus, křesťanství, islám) považují
Jeruzalém za „Svaté město“. Snad žádné jiné město nemá tak barvitou
a složitou historii, atmosféra města je skutečně nepopsatelná.
Nocleh v Jeruzalémě.

8. den QUMRÁN – MASSADA – MRTVÉ MOŘE
Odjezd z Jeruzaléma Judskou pouští k Mrtvému moři. Zastávka v
Qumránu, kde byly objeveny svitky biblických textů Starého zákona.
Prohlídka pouštní pevnosti Massada, kterou nechal vybudovat král
Herodes Veliký a odkud je nádherný výhled. Přejezd do lázeňského
střediska na břehu Mrtvého moře, ubytování v hotelu, nocleh.

9. den EILAT
Volné dopoledne můžete využít ke koupání v Mrtvém moři, odpočinku
na pláži nebo procházce po promenádě. Mrtvé moře (408 m pod úrovní
oceánu, nejníže položené místo na naší planetě) s vodou plnou
minerálů, sluncem bez škodlivého záření a s ovzduším bohatým na
kyslík se osvědčilo při léčbě mnoha kožních, revmatických,
dýchacích a svalových chorob. Přejezd přes Negevskou poušť do
Eilatu k Rudému moři. Ubytování v hotelu, nocleh.

10. den EILAT – FAKULTATIVNÍ VÝLET DO PETRY
(JORDÁNSKO)

Pobyt v Eilatu, nejznámějším izraelském letovisku na břehu Rudého
moře. Volný den na koupání a odpočinek. Na dnešní den nabízíme
fakultativně celodenní výlet do Petry, jordánského světoznámého
skalního města. Je nutné se přihlásit a zaplatit výlet již při
objednání zájezdu! Město Petra bylo vytesáno před více než 2.000
lety do růžového pískovce. Kaňonem Wadi Siq vejdete do skalního
města, jednoho ze sedmi novodobých divů světa. Oběd v restauraci.
Večer přejezd zpět do Izraele, návrat do hotelu v Eilatu.

11. den EILAT
Volný den v Eilatu, koupání a odpočinek u Rudého moře, možnost
fakultativních výletů (fakultativní prohlídka Podmořské observatoře
a Delfíního útesu). Nocleh v Eilatu.

12. den JAFFA – TEL AVIV
Přejezd přes Negevskou poušť do Tel Avivu, cestou budete mít
možnost zahlédnout kráter Mitzpe Ramon. Okružní jízda po městě,
které se nachází na břehu Středozemního moře. Jméno Tel Aviv
znamená v hebrejštině kopec (tel) a jaro (aviv). Nocleh v Tel
Avivu.

13. den JAFFA – TEL AVIV
Transfer na letiště, odbavení a odlet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu a letištní poplatky
 • 11x nocleh ve 3* hotelech s polopenzí
 • veškeré transfery během okruhu
 • všechny prohlídky a vstupy dle programu
 • služby česky hovořícího průvodce (min. 16 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • fakultativní výlety a vstupy
 • spropitné a bakšišné
 • cestovní pojištění
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...