Vietnamem od severu k jihu

Popis zájezdu

Změna programu vyhrazena.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY DO HANOJE

2. den PŘÍLET HANOJ
Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. Relaxace v hotelu, večeře v
místní restauraci, nocleh.

3. den HANOJ
Snídaně. Celodenní okruh po hlavním městě Vietnamu s návštěvou Ho
Či Minhova mauzolea (zvenčí), jeho bývalé rezidence a
konfuciánského Chrámu literatury (první univerzity ve Vietnamu
založené 1075), Pagody jediného sloupu. Oběd v hanojském stylu. Po
obědě vyhlídková projížďka na rikšách po starém městě, návštěva
chrámu Ngoc Son, pagody Tran Quoc a pozůstatků hanojské citadely,
které patří pod památky UNESCO. Večer návštěva tradičního
hanojského divadelního představení vodních loutek. Nocleh.

4. den LODÍ DRAČÍ ZÁTOKOU
Snídaně. Odjezd do Ha Longu, po příjezdu ubytování na lodi, plavba
mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými krasovými
scenériemi a jeskyněmi. Toto místo je právem na seznamu světového
dědictví UNESCO. Oběd na palubě lodi. V průběhu plavby budete mít
možnost vyzkoušet přípravu tradičního vietnamského jídla. Možnost
projížďky na pramicích s proplutím mořského tunelu do propasti
Luon. Příležitost ke koupání v moři na ostrově Ti Top, z jehož
vrcholu je krásná vyhlídka na panorama zátoky. Večeře a nocleh na
lodi uprostřed Dračí zátoky.

5. den KRASOVÁ OBLAST NINH BINH
Možnost ranního cvičení taj-či na palubě lodi, snídaně. Pokračování
v plavbě s návštěvou jeskyně Sung Sot. Oběd na lodi. Odpoledne
vylodění a odjezd do provincie Ninh Binh, kde se nachází unikátní
krasová oblast zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO.
Archeologické památky této oblasti jsou staré 30.000 let. Ubytování
a nocleh v Ninh Binh.

6. den PLAVBA JESKYNĚMI
Snídaně. Odjezd do přírodní rezervace Trang An, která je pod
UNESCO. Jedná se o unikátní krajinu s krasovými útvary. Po řece se
na loďkách dostanete k jeskyním komplexům Toi, Nau Ruou, kterými
budete proplouvat. Během plavby prohlídka buddhistického chrámu.
Oběd v místní restauraci. V odpoledních hodinách odjezd na letiště
v Hanoji. Přelet do Da Nangu, transfer do hotelu v Hoi An,
ubytování, nocleh.

7. den MALÝ ANGKOR WAT MY SON
Snídaně. Polodenní výlet do My Son, chrámového komplexu taktéž
nazývaného malý Angkor Wat, který je zrcadlem starobylé čamské
kultury, též zapsaného pod UNESCO. Spatříte zde pozůstatky
hinduistických chrámů a jiné dochované památky čamské kultury.
Oběd. Odpoledne prohlídka Hoi Anu s jeho starými kupeckými domy,
čínskými chrámy či japonského zastřešeného mostu a tradičních trhů
v Hoi An. Nocleh v Hoi An.

8. den NEBESKÝM PRŮSMYKEM DO HUE
Snídaně. Odjezd do Danangu, návštěva muzea čamského umění,
věnovaného starobylému království Čampa. Transfer do Hue skrze
Nebezký průsmyk, který je dělítkem tropů a subtropů. Oběd v místní
restauraci. V odpoledních hodinách prohlídka Císařského paláce se
Zakázaným městem a královskými oltáři dynastie Nguyen. Ubytování,
nocleh v Hue.

9. den KRÁLOVSKÉ MĚSTO HUE
Snídaně. Odjezd do oblasti Quang Binh. Prohlídka vojenského
hřbitova a památného mostu Hien Luong přes řeku Ben Hai, která
tvořila demarkační čáru mezi jižním a severním Vietnamem. Oběd.
Návštěva národního parku Phong Nha – Ke Bang zapsaného pod UNESCO.
Projížďka krasovou oblastí po řece Son skrze jeskyni Phong Nha,
návštěva krasových útvarů. V pozdních odpoledních hodinách návrat
do Hue. Nocleh.

10. den PŘELET DO HO CHI MINH CITY
Snídaně. Prohlídka Hue. Prohlídka pagody Thien Mu a hrobky z
císařského období. Transfer na letiště k letu do Ho Chi Minh City.
Podvečerní prohlídka centra města, pagody Thien Hau v čínské
čtvrti, večeře. Ubytování, nocleh.

11. den DELTA MEKONGU
Snídaně. Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Mekongu, kde
uvidíte nejstarší místní pagodu Vinh Trang. Přejezd do Cai Be,
odkud pokračujete lodí po úzkých i širokých ramenech řeky Mekong.
Uvidíte typický život místních obyvatel, navštívíte výrobnu
rýžového papíru a seznámíte se s místním tropickým ovocem. Oběd v
místní restauraci. Návrat do Ho Chi Minh v podvečerních hodinách.
Nocleh.

12. den LETOVISKO MUI NE
Snídaně. V dopoledních hodinách individuální volno. Možnost
fakultativního výletu do známých podzemních tunelů Cu Chi. V
odpoledních hodinách transfer do letoviska Mui Ne. Ubytování,
nocleh.

13. den LETOVISKO MUI NE
Snídaně. Individuální volno. Nocleh.

14. den LETOVISKO MUI NE
Snídaně. Individuální volno. Nocleh.

15. den POHÁDKOVÝ POTOK, HO CHI MINH CITY
Snídaně. Návštěva Pohádkového potoka (Suoi Tien). Jedná se o
zajímavou ukázku vodní eroze v pouštní oblasti. Oběd v místní
restauraci. Prohlídka chrámu Van Thuy Tu, postaveného v 18. století
k uctění kytovců. V odpoledních hodinách transfer do Ho Chi Minh
City k odletu do Prahy s přestupy.

16. den PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu Praha – Hanoj, Ho Chi Minh City – Praha s
  přestupy
 • leteckou přepravu Hanoj – Da Nang, Hue – Ho Chi Minh City
 • letištní taxy
 • 12x ubytování v hotelech 3*, 1x nocleh na lodi, 11x polopenze,
  2x snídaně (snídaně a obědy, 4. den večeře na lodi, 13. a 14. den
  snídaně)
 • program, transfery klimatizovanými minibusy a vstupy dle
  itineráře
 • česky mluvícího průvodce (min. 12 osob) a místního
  průvodce

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • vízum do Vietnamu 950 Kč
 • pojištění léčebných výloh
 • fakultativní výlety
 • spropitné cca 40 USD/osoba + 5 USD/osoba na lodi
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...