Viva la Brasil, Rio de Janeiro & vodopády Iguacu

Popis zájezdu

Poznámka: Změna programu a letových časů vyhrazena

Podmínky vstupu do Brazílie spojené s onemocněním
Covid-19

 • dokončené platné očkování (u dvoudávkové vakcíny 2 dávky)
 • PCR test (výsledek v angličtině nebo španělštině) ne starší než
  1 den před odletem

Upozorňujeme, že uvedené informace se mohou měnit. Doporučujeme
sledovat aktuální informace na webových stránkách:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Program zájezdu:

1. den RIO DE JANEIRO
Odlet z Prahy do Rio de Janeira. Po příletu transfer z letiště do
hotelu, ubytování. Nocleh.

2. den RIO DE JANEIRO
Dnes Váš čeká setkání s novodobým divem světa – sesochou Ježíše,
který se tyčí nad jedním z nejkrásnějšíchměst světa. Projedete
kolem jezera Rodrigo de Freitaspřijedete na úpatí hory Corcovado,
odkud pojedetepohodlnou pozemní lanovkou tropickým pralesem
Tijucaaž těsně pod vrchol Corcovada. Po absolvovánízávěrečných
schodů k soše Krista Vykupitele (CristoRedentor) se Vám naskytne
fantastický pohled na Rio deJaneiro. Odpoledne procházka po starém
koloniálnímcentru Ria, kde se zastavíte ve vyhlášené
ConfetariiColombo na šálek vynikající brazilské kávy. Nocleh v
Riode Janeiro.

3. den RIO DE JANEIRO
Výlet k druhému symbolu Ria – světoznámé Cukrovéhomoli. Začnete
projížďkou kolem proslulých pláží Ria.Následně první kabinkovou
lanovkou vyjedete nejdřívena horu Urca a další kabinkovou lanovkou
vyjedete naCukrovou homoli (Pao de Acúcar), odkud se můžetekochat
nádherným pohledem na velkoměsto obklopenénekonečným oceánem.
Odpoledne individuální volno,možnost fakultativní návštěvy
botanické zahrady. Noclehv Rio de Janeiru.

4. den RIO DE JANEIRO – FOZ DO IGUACU
Transfer na letiště, odlet do Foz do Iguacu. Prohlídka vodopádů
Iguacu z brazilské strany. Širší než Viktoriinyvodopády a vyšší než
Niagara nabízejí nezapomenutelnýpohled na 275 vodopádů a kaskád
padajících do hloubkyaž 80 m v tzv. Ďáblově chřtánu. Majestátní
hřmícívodopády, působivá vodní mlha protkaná nesčetnýmiduhami a
kouzelná scenerie okolní přírody, to jsouvodopády Iguacu. Nocleh ve
Foz do Iguacu.

5. den VODOPÁDY IGUACU
Prohlídka vodopádů Iguacu z argentinské strany. Cestavláčkem k
největšímu vodopádu Iguacu – k „Ďáblovuchřtánu“, kde se do hlubin
valí ohromná masa vody. Podbaldachýnem vodní tříště si můžete
vychutnat a zachytitdechberoucí kouzlo tohoto přírodního
zázraku.Procházka pokračuje k dalším vyhlídkám, odkud simůžete
prohlédnout vodopády ze spodní i horní části.Půvabná duha klenoucí
se nad vodopády jen umocníjejich kouzlo. Na sluncem rozpálených
kamenech sevyhřívají želvy, mezi stromy se mihne stín zvědavé
opice.Po pozdním obědě návrat zpět na brazilskou stranu.

6. den FOZ DO IGUACU – PRAHA
Transfer na letiště, odbavení a odlet do Prahy.

7. den PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu a letištní poplatky
 • místní přelety a letištní poplatky
 • 5x nocleh se snídaní v hotelech 3* během okruhu
 • 1 x oběd
 • veškeré transfery během okruhu
 • všechny prohlídky a vstupy dle programu
 • služby česky hovořícího průvodce (min. 12 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • fakultativní výlety a vstupy
 • spropitné
 • cestovní pojištění
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...