Z Londýna do srdce Anglie

abstract

Londýn | Salisbury | Stonehenge| Bath| Oxford| Stratford-upon-Avon | Warwick | Liverpool | York | Lincoln | Cambridge

Cena zahrnuje

• 5 noclehů v hotelech***, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a anglickou snídaní
• letenku Praha – Londýn – Praha včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• průvodce po dobu zájezdu
• pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Informace

K rezervaci nutno dodat datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, platnost pasu  od-do od každého účastníka. Upozorňujeme, do Velké Británie lze cestovat pouze na cestovní pas.

Fakultativní služby:
• 5 večeří 3.990,-Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4.990,- Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady 2 – 4) 250,- Kč
• vstupenka na hrad Warwick 790,- Kč*
• vstupenka do Stonehenge (NELZE dokoupit na místě) 790,- Kč dospělý/ 490,- Kč dítě do 12 let

Informace
:
*MORAVA – ZDARMA JÍZDENKA ČD DO/Z PRAHY, VÍCE INFORMACÍ U VAŠEHO PRODEJCE. 
Změna programu vyhrazena.
* Uvedené vstupné platí při minimálním počtu 15 účastníků.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob.

Tipy pro správnou volbu

– skvělá cena
– to nejlepší z Anglie

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Londýna, transfer z letiště do hotelu, ubytování, fakultativně večeře. Při dobrých časových možnostech kombinovaná prohlídka autokarem a pěšky po londýnských zajímavostech – Trafalgar Square, Whitehall, Westminsterské opatství, Big Ben, London Eye, Národní galerie, katedrála sv. Pavla, Tower, Tower Bridge
2. den: Po snídani zastávka v Salisbury – městě ze 13. století s nádherným historickým centrem a katedrálou ve stylu rané anglické gotiky, odjezd do Stonehenge – návštěva nejslavnějšího pravěkého monumentu, komplex menhirů a kamenných kruhů dokazující znalosti z oblasti aritmetiky a astronomie pradávných obyvatel této oblasti, individuální volno k prohlídce areálu, odjezd do Bathu – nádherné město s impozantním cetrem v gregoriánském stylu v údolí řeky Avony, lázeňské středisko založené Římany v 1. stol., řada budov a památek z 18. stol, Royal Crescent – nejmajestátnější ulice v Británii, Pulteney Bridge – most s obchody, římské lázně, opatství… Odjezd na ubytování, fakultativně večeře.
3. den: Po snídani Oxford – prohlídka nejstaršího univerzitního města v Anglii, odjezd do Stratford-upon-Avon, prohlídka druhého nejnavštěvovanějšího města po Londýně – rodiště W. Shakespeara, města pyšnícího se mnoha malebnými domy spjatými se životem Shakespeara a unikátní hrázděnou architekturou, věznice z 15. stol., radnice se sochou Shakespeara… Odjezd do Warwicku – návštěva velkolepé středověké pevnosti, dnes nejkrásnější majestátní sídlo v zemi, dojezd na ubytování, fakultativně večeře.
4. den: Po snídani odjezd do Liverpoolu – pulsující přístavní město, ve kterém se mj. zrodila skupina Beatles, s řadou neoklasicistních budov, špičkových muzeí a galerií, prohlídka města, volno. Odjezd do Yorku – starobylého města s řadou původních středověkých památek. Hrázděné domy, úzké dlážděné uličky, radnice a další budovy, z nichž nejpozoruhodnější je katedrála – největší gotický kostel na sever od Alp s nejobsáhlejší sbírkou středověkých maleb na skle, volno, dojezd na ubytování, fakultativně večeře.
5. den: Po snídani odjezd do Lincolnu, města na divokém skalním útesu nad řekou Witham proslulého mj. hradem, impozantní katedrálou s třemi mohutnými věžemi a skvostným andělským chórem a s řadou dochovaných středověkých památek, prohlídka, volno. Odjezd do Burghley House – prohlídka jedinečné zámecké rezidence z období alžbětinské Anglie – mj. Nebeská síň, Pekelné schodiště, kuchyně apod., odjezd do Cambridge. Návštěva proslulého univerzitního města na řece Cam – King´s College Chapel z 15. století, Most vzdechů… volno, dojezd na ubytování, fakultativně večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Londýna k individuálním návštěvám muzeí, galerií, nákupům… Transfer na letiště a odlet do Prahy..

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...