Z Nepálu do Tibetu

Zjistit termíny a ceny
Popis zájezdu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Káthmándú.

2. den PŘÍLET DO KÁTHMÁNDÚ
Přílet do Káthmándú, odpoledne návště va pagody Svajambhunáth,
odkud se otevírá nádherný výhled na káthmándské údolí. Nocleh v
Káthmándú.

3. den KÁTHMÁNDÚ
Snídaně. Prohlídka unikátního historického centra města Patan v
okolí Palácového náměstí. Odpoledne prohlídka centra Káthmándú
včetně paláce Živoucí bohyně Kumarí Dévi, sochy hrozivého vtělení
boha Šivy Kala Bhairávy. Pokra čujeme prohlídkou historického
Bhakta puru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou, královským palácem,
náměstíčkem hrnčířů a desítkami dalších chrámů, mistrovských děl
nevárského řezbářství. Nocleh v Káthmándú.

4. den KÁTHMÁNDÚ – LHASA
Transfer na letiště, odlet do Lhasy. Let přes hlavní himálajský
hřeben nabízí úchvatné pohledy na nejvyšší horstvo naší planety.
Přílet do Lhasy – svatého města, sídla dalajlámů, které je srdcem a
duší Tibetu a cílem poutníků. Transfer do hotelu, uby tování.
Nocleh ve Lhase 3.600 m n. m.

5. den LHASA
Snídaně. Celodenní prohlídka tajemné Lhasy a okolí. Návštěva
blízkého kláštera Drepung, ve svých dobách to býval údajně největší
klášter světa. Rozsáhlý komplex byl rozdělen do sedmi škol, z nichž
každá měla svou specializaci. V 60. letech minulého století zde
sídlilo zhruba 7.000 mnichů. V období kulturní revoluce byly
kláštery zbaveny svého vlivu a většina mnichů byla vypuzena.
Následuje návštěva svatyně Jokhang, kde se nachází pověstná zlatá
socha Buddhy Šákjamuniho a socha krále Songcen Gampa s manželkami.
Tento 1.300 let sta rý chrám je považován za nejposvátněj ší místo
v Tibetu. Kolem chrámu vede posvátný poutnický okruh Barkhor, kde
můžete pozorovat procháze jící poutníky. Podél poutního okruhu
naleznete ob chůdky, čajovny a pouliční prodavače, kteří nabízejí
různé zboží, včetně modlitebních praporků, svatých textů a tibetské
obuvi. Nocleh ve Lhase.

6. den LHASA
Návštěva paláce Potála, bývalého zimního sídla duchovního vůdce
Tibetu dalajlámy, s bohatě zdobenými interiéry a střešní terasou s
výhledem na okolí Lhasy. Mohutná stavba má 13 pater a takřka tisíc
místností a dělí se na dvě části. Bílý palác zahrnuje obytné části
dalajlámů, učebny a kanceláře. Červený palác sloužil k nábo žen
ským účelům, v jeho svaty ních, síních a chodbách je nespočet
plastik, obrazů a posvátných předmětů. Ve žluté stavbě mezi Bílým a
Červeným palácem je uložena obrovská thangka, která se vyvěšuje na
Nový rok. Stav ba komplexu trvala 50 let a začala v roce 1645.
Přejezd do kláštera Sera, založeného v roce 1419. V dnešní době zde
působí asi 600 mnichů. Výzdoba kláštera obsahuje postavy démonů,
jejichž původ sahá k předbuddhistickým tradicím. Jeho chloubou je
pozlacená socha bóthisattvy milosrdenství Avalókitéšvary. Po
prohlídce areálu následuje návštěva letního sídla dalajlámů paláce
Norbulingka v rozsáhlé zahradě. Nocleh.

7. den LHASA – YAMDROK TSO – GYANTSE
Snídaně. Odjezd po horské silnici kolem tyrkysových vod jezera
Yamdrok Tso a přes průsmyk Karo La (5.045 m n. m.) do Gyantse.
Ubytování, odpoledne prohlíd ka tohoto čínským vlivem nejméně
zasaženého tibetského města. Vzhledem ke své poloze při trase do
Indie a Nepálu se stalo jedním z nejdůležitějších měst a v 15.
století centrem obchodu v Tibetu. Prohlíd ka kláštera Palkhor se
stúpou Kumbum, kde se nachází 108 bočních kaplí. Stúpa byla
postavena v nepálském stylu v roce 1427 a dnes je největší v
Tibetu. Nocleh v Gyantse (3.950 m n. m.).

8. den GYANTSE – SHIGATSE
Odjezd do Shigatse, druhého největšího města Tibetu. Jako
historické hlavní město střední oblasti Tsang soupeřilo se Lhasou o
moc nad zemí. Odpoledne prohlídka kláštera Tašil hunpo, sídla
pančenlámy, založeného v ro ce 1447. Zde je také ve známé zlaté
rakvi, zdobené drahokamy, pohřben čtvrtý pančenláma. Dominan tou
kláštera je ohromná socha budoucího Buddhy Maitréji na lotosovém
trůnu. Na plastiku bylo použito 279 kg zlata a 150.000 kg mědi a
mosazi. Z kláštera zpět do centra města se můžete vypravit Svatou
cestou kolem stěny Velké thangky a trosek pevnosti, pozůstatku Malé
Potaly, zničené roku 1961. Nocleh v Shigatse (3.900 m n. m.).

9. den SHIGATSE – TINGRI – SHEGAR
Snídaně. Odjezd typickou vysokohorskou krajinou do obce Tingri,
odkud se v případě jasného počasí naskýtá krásný pohled na severní
stěnu Mount Everestu. Nocleh v Shegaru (4.390 m n. m.).

10. den SHEGAR – RONGPHU
Snídaně. Odjezd přes panoramatické sedlo Pang La (5.120 m n. m.),
odkud se otevírá úchvatný pohled na panorama osmitisícovek od
Makalu přes Lhotse, Mount Everest až po Čho Oju, do kláštera
Rongphu, který leží pod severní stěnou Everestu. Jedná se o nejvýše
po ložený klášter na světě. Výlet terénním vozem do základ ního
tábora pod Mount Everestem. Nocleh v klášterní ubytovně v Rongphu
(4.950 m n. m.).

11. den RONGPHU- ZHANGMU
Snídaně. Odjezd terénní zkratkou do Tingri a odtud po silnici
družby přes sedlo Tong La (5.200 m n. m.), s pano ramatem hlavního
himálajského hřebene s majestátným vrcholem Šiša Pangmy, do
ZhangmAu, hraničního města s Nepálem. Nocleh v Zhangmu.

12. den KODARI – KÁTHMÁNDÚ
Snídaně. Přesun na Most přátelství, hraniční přechod mezi Čínou a
Nepálem, od jezd do Káthmándú. Nocleh.

13. den ODLET Z KÁTHMÁNDÚ
Snídaně. Volné dopoledne. Odpoledne transfer na letiště, odlet do
Prahy.

14. den PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

 • leteckou přepravu Praha – Káthmándú – Lhasa a Káthmándú –
  Praha
 • letištní taxy
 • ubytování po trase v hotelech 3* se snídaní (v Rongphu v
  klášterní ubytovně)
 • dopravu a program se vstupy dle itineráře
 • nepálského či tibetského průvodce
 • průvodce ESO travel (min. 16 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

 • nepálské vízum (30,- USD + 1 fotografie)
 • čínské vízum pro Tibet 2.700,- Kč (platí se vízovému
  centru)
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...