Za krásami vietnamského venkova

Popis zájezdu

Jihovýchodní Asie patří mezi etnicky a nábožensky nejpestřejší
oblasti světa a pro horské oblasti severního Thajska, Laosu a
Vietnamu to platí dvojnásob. Žijí zde představitelé horských kmenů,
jež si doposud zachovaly svou tradiční kulturu a způsob obživy.
Vypravme se za lidmi etnik Hmong, Nung, Dao a dalšími, jež od sebe
snadno rozpoznáme podle krásného a unikátního oblečení jejich žen.
Navštívíme méně známá místa a odlehlé vesničky někdejší Indočíny s
barevnými trhy, krajinu členitých hor, zelených políček s rýží i
zeleninou a nesčetných jeskyní a vodopádů. Zastavíme se samozřejmě
i ve starobylé Hanoji, a kdo bude chtít, může si celou cestu
prodloužit o dvoudenní výlet do malebné oblasti okolí Ninh Binhu
neboli jak říkají Vietnamci „Halongu na souši“.

Vaše ohlasy:

„Milá Adventuro,

rádi bychom Vašemu týmu moc poděkovali za velmi rychlé a
operativní vyřízení našeho zájezdu; přihlašovali jsme se dost na
poslední chvíli. A dovolená to byla opravdu krásná, jsme rádi, že
jsme si zvolili právě tento zájezd.

Takže moc děkujeme a srdečně zdravíme Dvořánkovi“

Velikost skupiny:

6-16 účastníků

Program
1.-2. den:

Praha – Hanoj: odpolední přílet do hl. m.
Vietnamu a procházka uličkami starého města plnými
jídelních stánků
a možnost prvních ochutnávek skvělých
vietnamských dobrot.

3. den:

Hanoj – NP Ba Be: přejezd do vápencového
národního parku s největším sladkovodním jezerem
ve Vietnamu; cestou etnologické muzeum věnované
národnostním menšinám vietnamského severu, stylové
ubytování v domě místního etnika, večerní
relax na terase či procházka na břehu
jezera
.

4. den:

NP Ba Be: projížďka lodí po smaragdově
zeleném jezeře
– nejlepší způsob poznání místní přírody
s mnoha druhy ptáků, plazů, motýlů a rostlin;
průjezd 300 m dlouhou jeskyní Puong procházející skrz horu, vodní
kaskády Dau Dang, rybáři nár. menšiny Tay,
vyhlídka na jezero
.

5. den:

NP Ba Be – Cao Bang: půldenní přejezd
horskými klikatými cestami do střediskového
městečka Cao Bang – cestou zastávky na focení, procházka po
městečku obývaném menšinami Tay, Nung, Dao či
Hmong
, návštěva pestrobarevného tržiště.

6. den:

Cao Bang – Ban Gioc: nejkrásnější
vodopády Vietnamu
Ban Gioc – třístupňová
kaskáda
vysoká 70 metrů tvořící hranici Vietnamu s
Čínou
, pohledy ze břehu i z loďky, obří vápencová
jeskyně
Nguom Ngao, návštěva vesnic etnika Nung, s dílnami
na výrobu vonných tyčinek a nožů.

7. den:

Cao Bang – Pac Bo – Meo Vac:
vesnicePac Bo s jeskyní, která
sloužila jako úkryt Ho Či Mina plánujícího svržení
francouzské nadvlády na břehu „Leninovy říčky“ pod
„Marxovou horou“
, přejezd úžasnou horskou
krajinou
podél čínské hranice do městečka Meo Vac;
nocleh v 150 let starém tradičním hliněném
hmongském domě
.

8. den:

Meo Vac – Dong Van : přejezd nejkrásnější vietnamskou
přírodou
s mnoha zastávkami a vyhlídkami na
vápencové homole
, úžasné scenérie průsmyku Ma Pi
Leng
,výlet na nejsevernější bod Vietnamu s 30 m
vlajkovou věží
, malebné uličky
Dong
Vanu, pozůstatky francouzské
pevnosti
nad městema procházka rýžovišti v okolí
městečka

9. den:

Dong Van – Ha Giang: připomínka historie
obchodu s opiem – palác rodiny Vuong,
stoupání do horského průsmyku Yen Minh, návštěva
vesnice Lung Tam obydlené etniky Hmong a
Dao
, vesnické dílny vyšívající tradiční kroje,
vyhlídka nadvě homole známé jako
Fairy Bosom; v podvečer příjezd do hl. města
stejnojmenné provincie.

10. den:

Ha Giang – Hoang Su Phi: půldenní stoupání do
hor klikatící se silnicí s nádhernými výhledy do krajiny;
ubytování ve stylových domcích na kůlech uprostřed
přírody přímo nad rýžovými políčky; odpočinek a
krátká vycházka po okolí.

11. den:

Hoang Su Phi – Bac Ha: putování dále
podél vietnamsko-čínské hranicečajové
plantáže
a zastávka v továrničce na jeho zpracování;
vesnice Květinových Hmongů, historický palác Hoang
A Tuonga kombinující prvky francouzské a čínské
architektury.

12. den:

Bac Ha – Hanoj: dopoledne návštěva
úžasného nedělního trhu
s nar. menšinami sjíždějícími se
jednou týdně z okolních hor; půldenní přejezd zpět do Hanoje;
večerní představení tradičního vodního loutkového
divadla
.

13. den:

Hanoj – Ninh Binh: dokončení prohlídky Hanoje –
Chrám literatury, prezidentský palác s
Pagodou na jediném sloupu, jezero
Navráceného meče
s Želví věží a
chrámem Nefritové hory; poslední nákupy a loučení
s Vietnamem; odlet domů, přílet do ČR 14. den.

14.-16. den:

PRODLOUŽENÍ O NINH BINH – „HA LONG NA
SOUŠI“

13. den:

Hanoj – Ninh Binh: večerní přejezd do
jiné vápencové oblasti
severního Vietnamu;
ubytování ve „venkovském“ hotýlku mezi
homolemi a rýžovými políčky
.

14. den::

Ninh Binh: pohodová projížďka na
kolech
po oblasti přezdívané „Ha Long na
souši“
– zbytky starého hlavního města Hoa Lu,
poklidná plavba na tradičním sampanu po řece,
možnost výstupu na vyhlídku s buddhistickými
chrámy
z 15. stol.

15.-16. den:

Ninh Binh – Hanoj – Praha: jeskyně Mua
– výstup po 500 schodech na vyhlídku na krásnou
krasovou krajinu
; návrat do Hanoje – dle časových možností
poslední nákupy a loučení s Vietnamem; odlet domů,
přílet do ČR 16. den.

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...