Portugalsko – země mořeplavců, vína a slunce

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Lisabon-Praha • letištní taxy a poplatky •
transfer z/na letiště • dopravu autokarem dle programu • 7×
ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš. v hotelech 3* • 7×
snídani • 5× večeři • vstup do vinných sklepů v Portu s ochutnávkou
• služby českého průvodce
Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 5.700 Kč • Fado se 2 nápoji
cca 30 EUR/os. Nutno nahlásit v CK předem. •
komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 590
• připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika
spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč • připojištění
Extra+ k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa
včetně osobní karantény 540 Kč Předpokládaná
částka na vstupy cca 80 €.
1. den
Odlet z Prahy do Lisabonu, transfer na ubytování v okolí Óbidos.
2. den
Po snídani budou naše cesty směřovat do středověké vesničky
Óbidos s úzkými uličkami sestávající z bílých
domečků s charakteristickými terakotovými střechami. Obchůdky nás
přilákají ke koupi nějakého zajímavého místního výrobku, či
lokálního všudy přítomného třešňového likéru Ginjinha. Po procházce
Óbidosem navštívíme rybářskou vesnici Nazaré, kde
se projdeme po místní pláži. Dále budeme pokračovat do městečka
Alcobaca s monumentálním cisterciáckým klášterem
ze 12. století, založeném na oslavu vítězství nad maury u Santarému
(UNESCO). Klášter ve svých zdech ukrývá i hrobku několika
panovníků. Den ukončíme v městečku Batalha
návštěvou stejnojmenného královského kláštera dominikánů (UNESCO).
Klášter byl založen na oslavu vítězství Portugalců nad kastilským
králem u vesnice Aljubarrota, proto i název „batalha“ – bitva.
Klášter postupně vznikající od 14. do 16. století tak zachycuje
vývoj portugalské vrcholné gotiky až k pozdní gotice – manuelskému
stylu. V klášteře je pohřben i slavný portugalský princ Jindřich
Mořeplavec. Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře.
3. den
Snídaně, po které si prohlédneme úžasné město
Coimbra, které bylo až do 13. století hlavním
městem země. Coimbra je také rodištěm šesti portugalských králů a
kolébkou vzdělanosti říše. Nachází se tu nejstarší univerzita v
Portugalsku (druhá nejstarší na světě), na které vystudovali
velikáni portugalské literatury. Prestiž univerzity sem dodnes
přitahuje tisíce studentů, kteří z více než 80 tisíc obyvatel
Coimbry tvoří jednu čtvrtinu. Coimbra je považována za
nejromantičtější portugalské město, neboť strmé úbočí svahu při
řece Mondego, na kterém se Coimbra rozprostírá, představovalo nejen
strategicky výhodné místo, ale i malebnou kulisu k nejrůznějším
příběhům vášní hodným Shakespearova pera. Pokračování naší výpravy
směřuje do Guimaraes – kolébky portugalského
národa. Úzké středověké uličky v zachovalém jádru přímo vybízejí k
procházce. Historické jádro města je uznáno světovým kulturním
dědictvím UNESCO. Historické domy byly postupně zrekonstruovány a
hrad sv. Michala se stal dominantou města. Další zajímavostí města
je Vévodský palác Paco dos Duques – dnes muzeum. Dále budeme
pokračovat do středověké Bragy se zastavením na
poutním místě Bom Jesus do Monte (UNESCO). Poutní
místo tvoří okouzlující barokní areál, kterému vévodí monumentální
schodiště, kde každé poschodí je současně zastavením křížové cesty
i alegorickým vyobrazením pěti smyslů. Den zakončíme ve
vinných sklípcích caves v Portu, ve světě
proslaveném svým portským vínem, které však není z Porta – vinice
se nacházejí v údolí řeky Douro, asi 100 km od města a víno je v
sudech převáženo do Vila Nova de Gaia, městečka ležícího na druhé
straně řeky téměř splývajícího s Portem. Ubytování a večeře v okolí
Porta.
4. den
Snídaně. Dnes se budeme celý den věnovat Portu,
druhému největšímu městu Portugalska, metropoli provincie Douro.
Porto je krásné město, které si nás získá kouzelnými uličkami,
pozoruhodnou historií, množstvím památek a milou atmosférou velkého
města, které si přesto zachovalo rázovitý šarm překypující životem.
Procházky po historické čtvrti Ribeira, po březích Doura až po jeho
ústí do Atlantiku, mají nezaměnitelnou atmosféru. Prohlédneme si
katedrálu Terreido da Sé, čtvrť Barredo s domy naklánějícími se do
stran, až máte pocit, že musejí spadnout a gotický kostel Sao
Francisco s honosnou zlatou výzdobou. Návrat na ubytování v okolí
Porta, večeře.
5. den
Snídaně, po které se nejdříve vydáme do města
Tomar, kde se nachází Convento de Cristo,
templářský hrad s klášterem z 12. stol., který byl sídlem rytířů
Kristova Řádu (UNESCO). Jedna z nejvýznamnějších staveb Portugalska
vznikala postupně mezi 12. a 16. stoletím, kruhový kostel kláštera
byl postaven podle Omarovi mešity v Jeruzalémě, omylem považované
za chrám Šalamounův. Neobyčejně zdobné okno chrámu, tzv. „Manuelské
okno“ či „Okno z Tomaru“ je považováno za vrcholnou ukázku
manuelského stylu. Po prohlídce chrámu pokračujeme do
Fátimy, jednoho z nejvýznamnějších poutnických
míst křesťanského světa s velkou neobarokní bazilikou, postavenou
na počest zjevení Panny Marie. Věže baziliky měří 65 m a náměstí je
dvakrát větší než náměstí baziliky sv. Petra v Římě. Na hlavním
oltáři je možné vidět vitráže s výjevy zjevení a obraz s
poselstvími, které odevzdala Marie pastýřům při zjevení. Za zmínku
stojí i monumentální varhany z roku 1952, které mají 12 tisíc
píšťal. Ubytování ve Fátimě, večeře.
6. den
Po snídani odjedeme k prohlídce hlavního města země
Lisabonu – města, na které se dívá socha Krista,
které je přesnou replikou té slavnější v Riu de Janeiro. Lisabon se
díky svému přístupu k Atlantickému oceánu stal významným obchodním
přístavem a lodní křižovatkou světa s největšími suchými doky na
evropském kontinentě. O jeho velkoleposti a jedinečné atmosféře se
přesvědčíme během prohlídky: projdeme se po historickém srdci a
duši Portugalska, starobylé čtvrti Belém s klášterem Jeronýmů
(další vrchol manuelské architektury), půjdeme k věži Torre de
Belém (původně obranná věž a maják na řece Tejo), k hradu Castelo
de Sao Jorge, odkud vedou uličky do nejstarší čtvrtě Alfama,
založené Féničany. A nakonec již ve volném čase, když si dopřejeme
vyvezení železným výtahem elevador de Santa Just postaveném podle
návrhu žáka slavného stavitele A. G. Eifella, se nám ukáže starý
Lisabon jako na dlani. Odjezd na ubytování u Lisabonu, večeře.
7. den
Snídaně, tento den pojedeme na celodenní výlet do okolí Lisabonu po
trase Sintra – Cabo da Roca – Cascais – Estoril.
Sintra, bývalé letovisko portugalské šlechty, plné
paláců různých stylů a křivolakých uliček s malými obchůdky je
nejnavštěvovanějším městem Portugalska (UNESCO). Hlavní atrakcí je
známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který je nejzachovalejším
příkladem romantické portugalské architektury, dalším lákadlem je
letní rezidence portugalského krále Palácio Nacional de Sintra
postavená na přelomu 15. a 16. stol. Na další zastávce si
vychutnáme výhledy z nejzápadnějšího cípu kontinentální Evropy,
Cabo da Roca a v rybářském městečku
Cascais možná ochutnáme některou z místních rybích
specialit. Seznámíme se s portugalskou obdobou Monte Carla –
Estorilem, nejznámějším letoviskem pobřeží Costa
Estoril. Návrat na ubytování, večeře.
8. den
Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.
Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...