Řecko (oficiálně Helénská republika) je stát v jihovýchodní Evropě, který se nachází na Balkánském poloostrově. Hlavním městem Řecka je Atény a úředním jazykem je řečtina.

Řecko má bohatou kulturní historii, která sahá až do antického Řecka. Zde vznikly mnohé vědy a umění, jako je filozofie, matematika, divadlo a sochařství. Řecko je také domovem mnoha historických památek, jako jsou Akropolis, Olympie nebo Delfy.

Ekonomika Řecka je založena převážně na turistickém ruchu, námořním obchodu a zemědělství. Mezi nejvýznamnější průmyslové odvětví patří potravinářský průmysl a výroba textilu.

Řecko je členem Evropské unie, NATO a OSN. V posledních letech se Řecko potýkalo s hospodářskou krizí, která vedla k opatřením jako je úspornost a reformy. Nicméně země se v současné době snaží o oživení své ekonomiky a zároveň chce přilákat více turistů.