Prodloužený víkend v Athénách

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Athén, po příletu transfer z letiště do hotelu, ubytování v hotelu v centru Athén.

2. den:
Po snídani pěší prohlídka centra města s průvodcem (s využitím MHD), nejstarší čtvrť města Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a známou Věží větrů, prohlídka slavné dominanty města Akropole – Dionýsovo divadlo z 5. stol. př.n.l., Parthenon, chrám Erechtheion zdobený šesti karyatidami, možnost návštěvy úchvatného moderního Muzea Akropole… Návrat na hotel.

3. den:
Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě, nákupům, návštěvám muzeí apod. nebo možnost výběru ze dvou celodenních fakultativních výletů. Mykény – centrum mykénské civilizace, prohlídka známé Lví brány, kruhových hrobů Klytaimnéstry a Agamemnona, Átreovy pokladnice a muzea… Nafplio – první hlavní město svobodného Řecka střežené pevnostmi Akronafplia a Palamidi z jižní strany a Bourtzi na malém ostrůvku při pobřeží je zvané nejelegantnějším městem pevninského Řecka s typickými úzkými uličkami s obchody, mramorem dlážděnými náměstími, malebnou nábřežní promenádou… Epidauros – jedno z proslulých míst starověkého Řecka s nejzachovalejším starořeckým divadlem na světě s výbornou akustikou a posvátným okrskem boha lékařství Asklepia. Večer návrat na hotel. Nebo celodenní fakultativní lodní výlet (bez průvodce) na Sarónské ostrovy (Hydra, Poros, Aegina) s občerstvením během plavby. Ostrovy s malebnými historickými městečky s křivolakými uličkami, malebnými přístavy a průzračným mořem jsou oblíbeným výletním cílem Atéňanů. Chrám bohyně Afaie z konce 6. stol. př.n.l. na ostrově Aegina je označován za jedno z nejromantičtěji položených řeckých kultovních míst a patří k nejzachovalejším dórským svatyním. Návrat lodí zpět do přístavu Pireus a odjezd na hotel.

4. den:
Dle letového řádu transfer od hotelu na letiště a odlet do Prahy.

Informace

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3.490,- Kč
• výlet Mykény, Nafplio, Epidauros (minimální počet účastníků k realizaci výletu je 15 osob) 2.690,- Kč
• výlet lodí na Sarónské ostrovy Hydra, Poros, Aegina s občerstvením během plavby (bez průvodce) 3.690,- Kč (minimální počet účastníků k realizaci výletu je 10 osob).

Cena nezahrnuje
:
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD
• místní pobytovou taxu – 1,- EUR/osobu/noc
• pro skupinu více než 5 osob jsou během prohlídky povinná sluchátka – 2,5-3,5 EUR/osoba/den (platba vždy na místě)

Doporučujeme zakoupit si veškeré fakultativní služby ve vaší cestovní kanceláři. Bohužel není vždy možné požadovat zajištění a finanční vyrovnání těchto služeb na místě u průvodce zájezdu. V případě, že k nákupu dojde, požadujte vždy doklad o zaplacení.   

Změna hotelu a programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků k realizaci zájezdu je 15 osob.
 
Orientační ceny některých vstupů (EUR):

Akropole: 20 € (pouze vstupenka do areálu)
Muzea v Akropoli: 10 €
Řecká Agora: 10 €
Národní archeologické muzeum: 12 €
Mykény: 12 €
Epidauros: 12 €  

UPOZORNĚNÍ: 
Výklad k navštíveným místům může podat průvodce pouze v autokaru a v přiměřené míře mimo autokar.  Prohlídky jednotlivých pamětihodností probíhají individuálně, bez přímého průvodcovského výkladu. Doporučujeme si před cestou vyhotovit kopie cestovních dokladů a nenosit je spolu s originály. V případě ztráty či odcizení se tím urychlí vyřizování formalit na zastupitelských úřadech.

Cena zahrnuje

• leteckou přepravu Praha-Athény-Praha včetně tax a příplatků
• 3 noclehy se snídaní v hotelu*** v pokojích s příslušenstvím v centru města
• transfery z/ na letiště
• služby českého a místního průvodce (Akropole, fakultativní výlet – Epidauros, Mykény, Nafplio)
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Tipy pro správnou volbu

– poznání řecké metropole
– bohatý program
– možnost fakultativních výletů a vstupů

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2023...