Velký okruh Portugalskem

abstract

Faro | Lisabon | Coimbra | Aveiro | Porto | Guimaraes | Braga | Peso da Régua | Lamego | Fátima | Sintra | Cabo de Roca | Silves | Lagos | mys svatého Vincence

Program zájezdu

1.den: Odlet z Prahy do Lisabonu, dle časových možností prohlídka centra města – půvabná čtvrť Belém plná památek portugalského zlatého věku, návštěva kláštera sv. Jeronýma vystavěného na počest objevitele Vasca de Gama, který je zde i pochován. Procházka hlavní promenádou Lisabonu Rue Augusta s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody přes náměstí Rossio až do nejstarší čtvrti města Alfama s úzkými romantickými uličkami, individuální volno. Transfer do hotelu, ubytování. Večer fakultativně možnost večeře v restauraci s tradiční portugalskou živou hudbou fado, nocleh.

2. den: Po snídani odjezd do proslulého univerzitního města Coimbra, bývalého hlavního města Portugalska – prohlídka Universidade de Coimbra, nejstarší portugalské univerzity založené v roce 1290 s nádhernou barokní knihovnou, stará katedrála – nejvýznamnější románská budova v Portugalsku, kostel Svatého kříže s mistrovskými díly sochařského renesančního umění… Přejezd do města „na vodě“ Aveira s charakteristickým labyrintem kanálů, které dominují místní krajině. Prohlídka centra s malebnými rybářskými domy. Možnost výletu po kanálech města s tradičními loděmi moliceiros (platba na místě). Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.

3. den: Po snídani přejezd do druhého největšího portugalského města Porta malebně situovaného na kopci nad řekou Douro. Prohlídka historického centra zapsaného na seznamu UNESCO – katedrála Sé, kostely sv. Františka a sv. Kláry s bohatými interiéry, mosty… Návštěva sklepů, kde dozrává tradiční portské. Možnost výletu lodí po řece Douro (platba na místě). Přejezd do Guimaraesu nazývaném „kolébka Portugalska“, procházka úzkými uličkami středověkého města zapsaného od roku 2001 na seznamu UNESCO. Přejezd do poutního města Braga nazývaného „portugalský Řím“, prohlídka centra a katedrály. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do města Peso da Régua ležícího na vinné stezce nad řekou Douro, možnost návštěvy vinice s ochutnávkou portugalských vín (platba na místě). Přejezd do Lamega, města proslulého výrobou šumivého vína Raposeira. Návštěva svatyně Nossa Senhora dos Remedios, jednoho z hlavních poutních center v zemi, místa známého pro četná zázračná uzdravení. Odjezd do nejznámějšího poutního „místa zázraků“ v Portugalsku – Fátimy, prohlídka baziliky se soškou Panny Marie z Fatimy, kostel svaté trojice, kaple zjevení a Poutní náměstí, které je dvojnásobně větší než římské Náměstí sv. Petra… Odjezd do hotelu, večeře, nocleh.

5. den: Po snídani odjezd do pohádkového městečka uprostřed hlubokých lesů – Sintry (UNESCO) plného nádherných až extravagantních paláců a zahrad, prohlídka Národního paláce se sbírkou tradičních portugalských kachlíků „azulejos“. Odjezd do Cabo da Roca s majákem na vrcholku 140 m vysokého impozantního útesu – nejzápadnějšího místa evropské pevniny, které bylo ve středověku považováno za konec světa. Odjezd na ubytování na pobřeží Algarve, večeře, nocleh.

6. den: Po snídani individuální volno nebo fakultativní výlet do středověkého městečka Silves bývalého arabského hlavního města Algarve, prohlídka staré části města s mohutným maurským hradem. Přejezd do Lagosu, oblíbeného turistického střediska proslulého svými krásnými plážemi. Procházka po městě s pozůstatky pevnosti, která kdysi bránila přístup do přístavu, místa jediného otrokářského trhu v Evropě. Přejezd na mys svatého Vincence, nejvíce jihozápadní cíp Evropy s mohutným majákem na vysokém skalním výběžku, jehož svit je viditelný až z 80 km. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

7. den: Snídaně, individuální volno, večeře, ubytování v hotelu, nocleh.

8.den: Dle letového řádu odjezd na letiště a odlet do Prahy.

Fakultativní služby

• příplatek za jednolůžkový pokoj 3.990,- Kč
• večeře s živou hudbou fado v Lisabonu 1.390,- Kč
• výlet Algarve 1390,- Kč 

Minimální počet účastníků pro realizaci fakultativních služeb je 10 osob.

Informace

Změna hotelů a programu dle aktuální situace vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů
• místní pobytové taxy – cca 2,- Eur/osobu/den
• spropitné – průvodce, řidič – cca 3,- Eur/osobu/den

Orientační ceny vstupů dle programu zájezdu (v EUR): 
Lisabon:
Belémská věž: 6 € (do 12 let zdarma, nad 65 let 50% sleva)  
Klášter sv. Jeronýma: 10 €, do kostela vstup volný (do 12 let zdarma, nad 65 let 50% sleva)    
Kombinovaná vstupenka:  
Klášter sv. Jeronýma + Archeologické muzeum: 12 € (do 10 let zdarma, studenti do 25 a senioři nad 65 let: 5 €)      

Lisabonská karta (Lisboa Card):  
Zdarma MHD, metro, busy, tramvaje, výtahy, 28 muzeí a památek     
24 hodinová: 19 € (12 € děti 4-15 let)     
48 hodinová: 32 € (18 € děti 4-15 let)      

Sintra:  
Palác da Pena + park: 11,50 € (6-17 let, nad 65 let: 9 €) – nelze koupit vstup jen do paláce      
Park (samotný): 7,50 € (6-17 let, nad 65 let: 6 €)  
Národní palác Sintra: 9 € (6-17 let, nad 65 let: 7,50 €)  
Maurský hrad: 7,50 € (6-17 let, nad 65 let: 6 €)      

Coimbra: Univerzita v Coimbře: 13 €   
Porto: Palác Burzy v Portu: 8 €

Cena zahrnuje

• leteckou dopravu Praha-Lisabon-Praha včetně tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v hotelech*** v pokojích s příslušenstvím
6 večeří
• doprava autokarem dle trasy zájezdu
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Tipy pro správnou volbu

• poznání celé země
• města, příroda a památky 
• odpočinek na pláži

Zjistit termíny a ceny

Zájezdy 2022...